Ihlas-ı Şerif Azimeti

#1 von Kurban , 01.03.2016 10:11

Ihlas-ı Şerif Azimeti

Bismillahirrahmanirrahim
Uksimu aleykum eyyetühel ervahurruhaniyyun vel melaiketü vennuraniyyune bismillahinnur ezan,ezanin [Nurin,nurin}âlin âlin [nurin,nurin}Era eriyyun eriyyun
[nurun,nurun]hâmiriyyun zü meriyyun,nurun tekseviyyun,nurun meksebunün nurun[Allahu rabbünnurul ÂLA,Allahu rabbunnurul âla] elvahan elvahan el acele
el acele essaaeh essaeh,ya melaiketennur binnuri ellezi ezda'e bihi küllü nurin eciybuu ve ehbituu ya gayğu esri nunin bi haggı rabbin nuri eyalin nurin âlin
nurin âhin âhin rabbinnuri,[rabhanin ]bazichin bazichin rabbin rabbin şelşehiyyin kelşehiyyin lemşehiyyin rabşehiyyin terşehiyyin teşarüşa huşiyen,huşiyyun.Eciybuni taayiiyn ve bima emertükum samiyyn.Musriyyene bilizzetissamaediyyeti vel kudretil ebediyyeti ve bil izzeti ilahiyyeti rrafiyati il âliyeti ve bil hakkil ismiillezi chulika bihi melekül kudreti nnurinnur ya Meyhezebune veya meyhetriyunin ya gayğu esri nunin [enunin]ve rabbunnuri .Eciybu bi hakkın [âhin,âhin,âhin] inzilu ileyye bi esra-il vakti vahduru fi mekani bilahi ve bi kudretihi vemtesilu lima etlubu vakzdu haceti bi hakkı seşkeşin heşheşin heşkeşin esriuu ya melaikete rabbil alemiyn .Bima etlubu ve erğabu bi hakkı ma televtühü aleyküm.Ve kuzdiye beynehum bil hakkı ve kane emrullahi mefuula..Bismillahirrahmanirahim.Elhamdülillahi rabbil alemin.Vessalatü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmeiyn.
Bachhin bachhin,biselamin ermiyahin bi selamin bachin.İnserifu cealellahu sa'ayekum meşkuran barekellahu fiykum ve aleykum azzezekumüllahü şerrefekehumulah es'adekumllah şerrefekehumullah bima sefertum feni'ame ecrul alemin.

 
Kurban
Beiträge: 524
Registriert am: 19.08.2010

zuletzt bearbeitet 01.03.2016 | Top

   

Sürelerin Havassı
Çalınan Herhangi Bir Şeyi Bulmak

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen