KIRK SÜ'AL VE ELLI DÖRT FARZ

#1 von Kurban , 03.01.2015 20:49

KIRK SÜAL VE ELLI DÖRT FARZ

Peygamberimizin mübarek dilinden kirk cevap ve
Tabiin büyklerinden hz. Aliden icazetli büyük Seyh
Hasan-i Basrinin beyani ile Elli dört Farz.

Bu "kirk süal"kitabinin yaninda Seyh-i Mesayih-i Kiram ve
Üstad-i Ülema, Tabi`ininbüyüklerinden Esseyh Hasan-i Basri
k.s hz. nin cem ve beyan eyledigi mümin ve mümineye vacib
olan Ellidört farzlari füdela-i Rumdan Salah-i Abdullah efendi
hz.nin türkcesi ile türk lisanina metin ve serh olarak tertib ve
telif edilmistir.
Bizde bu tertibe uygun olsun diye her sahifeyi uzun bir cizgi ile
ikiye ayirip hem
kirk süal ve hemde Elli dört farz i yazmaya karar verdik,
mevlam hayirlara vesile olmaya Bizleri müvaffak eylesin.
Alemlerin yaratanina hamd-ü sena dan ve a`li ve ashabina
yaratilmislarin enhayirlisina selatü-selam olsun.
Bu kitabin müsannifi bize kadar nakil olunan rivayetlere göre;
Efendimiz hatem-i enbiya Muhammed Mustafa sa. me Cebrail
vasitasiyla Kur`an geldigin de halki ve kavmini davete ilk önce
kadinlardan Hz.Hatice ile basladi.
Hz.Hadice daveti kabul edip hemen imana geldi.Sonra erkeklerden
Hz.bu Bekir-i davet etti, oda iman eti.
Genclerden hz. Aliyi davet etti , odahi iman etti.Sonra diger insanlari
davet etti.
Daha sonralari Hz.Omer de iman etti.Ondan sonra hareme gidip
orada Bilal e ezan okutturdular. Namazi asikara kildilar.
Dini Islami asikara davet ettiler.
Sonralari islam dinine ragbet le talib olanlar cogaldi.
Kafir ve müsrikler maglup oldular, kahroldular.Buna karsi koyama-
yacaklarini anlayinca civar ülkelerden yardim istediler.
Yemen den alimler inkarci ve hiristiyan yahudi alimleri geldiler.
Bu alimlerle birlikte Yahidi bilgini olan Abdullah bin Selame gittiler
Mekke`de MUHAMMED diye biri cikti,halki dininden döndürüyor,
nübüvvet davasi güdüyor.kendi dinine inananlar cogaliyor, dediler.
"Eski dinler nesh oldu simdi benim dinim hak diyor" diye sikayet ettiler.
Abdullah bin selame dediki tarihde mestur dur.
Ahir zaman da Muhammed isimli Peyg. gelecektir.
Bütün peygabmberin sonuncusu ve hayirlisi olacak,.
Dini Hak olcak.
Dini ta magripden mesrika yayilacak..
Onun hükmü kiyamete kadar gecerli olacak..
Onlar dedilerki bu Muammedin o muhammed oldugu ne malum?
Gidelim onu imtihan edelim, dediler.
Kitaplarimizda olan müskil ve muhtelif sorulari ona soralim vaktaki isa
ve musa bu sorularin cevabini bilmistir oda bilirse gercek peygamberdir,
dediler.
Bu sorulari Tarih kitaplarindan istihrac ettiler ve gelip kendisine sordular.
Peygamberimiz var gücüyle su iki Ayeti okudu : "makane Muhammedun
eba ehadin minricalikum ilah...." ikinci Ayette: " Huvellezi rasulehu bil hud
ve dinul hag li yuzhirahu
alettdini kulli ve kefa billahi sehida Muhammedun Rasullullah"
gelenlerden bazilari Musluman oldu, bazilari ise Kitablarimizdan cikardigimiz
su sorulari
Alimlerimiz cevab vermekden aizdir, ahir zamanda gelecek Muhammed
as sen isen cevabini verirsin, eger cevab veremezsen bu davandan vazgec
.Bunlara cevab vermeden
önce Cibril as yanina geldi " üzülme
Hak subhanehu teala beni sana
gönderdi bu kafirlerin suallerini cevabini sana ögreteyimki cevablarini
verib Cumlesi iman
etmis olsunlar ve Hak Peygamber oldugun hak ve zahir olsun".
Peygamberimiz cok sevindi ve secdeyi
sukure kapandi ve sonra onlara cevabini verirsen iman edecekmisiniz
ve onlarda "Cevabini verirsin
senin ummetin oluruz " dediler.Orada
bulunanlarda
bu olaya sahid oldular onlara ilk sorusunu sordular.
Süal 1.Bu alemin yaratilmasindan haber ver"nasil ve kac gün
de yaratildi?" ya Muhammed dediler.
Simdi Kirk soruya Peygamberimizin verdigi Kirk Cevap;
Cevap 1.Hak teala sübhanehü bu alemi alti gün de yaratti.
Ilk günü Pazar sonuncu günü Cüma dir.
Yani pazar ile cüma arasinda yaratti.
Pazar günü Gökleri
Pazartesi Ay ve yildizlari
Sali günü Yerdeki ve Denizdekileri ve gökdeki melekleri yaratti.
Carsamba günü yerleri ve mahlükatin riziklarini taksim etti.
Ayet:"ve kaddere fiha ekvateha fi arbeati eyyamin sevaen
lissailin"
Persembe günü Cenneti ve hurileri ve her cesit nimetleri yaratti.
Cuma günü hz.Ademi babamizi ve havva annemizi yaratti ve ayni gün
melek ve cinlere ona secde etmeyi emreyledi.
Cümartesi günü her sey tamam olmus, yaratma olayi bittemam
gerceklesmisdi.
Ayet"Velekad halaknessemavati vel erda vema beynehuma fi
sitteti eyyam vema messena millugub"Bu cihani alti günde yarattim.

Bundaki
hikmet kullarimda bir is yapacaklari zaman acele etmeyeler.
Yaptiklar isi bittemam ve mükemmel yapsinlar
Bu sebepten efendimiz sa. buyurdular;
El-aceletü minesseytan vet-te`enni minerrahman"
Acele etmek seytan dan düsüne düsüne yavas yapmak rahman dandir.
Beyt;Iyvme kim melamet gösterir, sabir kilkim hem selamet gösterir.
Süal 2.Ilk önce yaratilan seyler(varliklar)dan haber ver.
Cevap 2.Ilk önce kemali kudretile bir cevher yarattti.Yesil Zebercedden
onun büyüklügünü Allahdan baskasi kimse bilemez.
Rabbi teala ol cevhere bir nazar kildi.
Ol nazarin heybetinden cevher titredi.
Cevher su oldu.Su mevce geldi,kaynadi kaynayan deniz oldu.
Buharlar gökde bulut haline geldi.
Hak teala o bulutlari yedi tabak olmasi icin emreyledi.Bu buharli göktbaka yedi
bölüge ayrildi..
Hak teala bu yedi tabaka buhardan ydi kat gögü yaratti.Herbirinin kalinligi(mesafesi)
besyüzyillik yol.
Ayet; "Elem yeralllezine keferu ennessemavai velerda kaneta retgan fefetagnahuma
vecealna minelmai külle seyin hay efela yüminun"daha sonra hak sübhan bir feristah
(melek)yaatti.ve ona emretti.
iki ellerini boynundan yukari kaldirip elinin biri mesrikdan digerini magripten yan
olmak süretiyle tuta.
suanda yedi kat gök ve yerleri o melek tutmaktadir
.Kiyametedek o melek bu vazifeyle görevlidir.feistahin ayaklari göge dogru yükseldi .
ayaklari havada kaldi hak teal hemen cennetden onun ayaginin altina cenneten kizil
yakuttan sahra getirdiler.Onun ayaklarinin altina kodular feristahin ayaklari sabit oldu.
Yakuttan olan sahra da avva da muallak kaldi.Hak teala cenneten bir öküz suretinde
varlik gönderdi
O varligin dörbin ayagi vardi.Bunca varliklari o öküzün iki omuzlarinin üzerine koydular.
Bu defa da o varligin ayaklari da havvada müallak kaldi.Bu defa cennetden bir gumkuma
gönderdi onun büyüklügü besyüzyillik yol mesafdeydi.
O kumkumayi öküzün ayaginin altina kodular.Kumkumanin da ayagi avada muallak kaldi.
Hz. Allah kemali kudretinden bir Balik yaratti. O baligin adi LUTIYA dir.O Baligin sirtina
kumkumanin ayagini yestirdiler, Kumkuma sabit oldu.
Ancak Balik havva da kaldi.Bu o Baliktir ki hak teala Kuran-i Mecid de
"Nun vel kalemi vema yesturun"

Menakib:
Isa as.du etti,ilahi ne a`lemde dir.
Baligi bana göster.
Isa as. me Deniz kenarina var.
Orada bir aca-ib sey müsahede edeceksin dedi.
Bunun üzerine o Deniz kenarina vardi.
Denizden bir Balik basini disari cikardi.
Balik göge doru yükselerek gözden uzaklasdi.
Tam dörd gün de ancak balik gözden kayip oldu.
Baska bir rivayet de bu olay kirk gün diye gecer.
Allah cc. bu Balik gibi tam günde yetmisbin Balik gidasi yaratirim.
isa as. hayretten bayildi.Akli basina ilk geldiginde su Duayi okudu.
"Subhan el-melik-il Cebbar-el Vahid-ül gahhar" ol Kumkuma yi
Balik arkasina koydular.
O Balik halka oldu,taki guyrugu agzina geldi.
Yedi kat gökleri ve yedikat arzi, arsi,kürsiyi ve levh ve kalemi onun
arkasin da kaldi.
Hak teala kudretinden bir deniz yaratti.
O Balik denizde karar kildi,o deniz muallak kaldi.
Denizin altina havayi yaratti,taki o havva üzerine karar
kilsin,ta kiyamete kadar bunlari havva götürse gerktir,biznillahi teala..

Süal 3.
Göklerden ve göklerdeki mahluklardan haber ver.
Allahü teala yedi kat gökleri neden yaratti, isimleri nedir?
Feristelerin tesbihleri nedir?
Cevap 3.
Hak sübhanehü teala gökleri Buhar dan yaratti.
Birinci kat Sema; Adi Bergi`a dir.
Devamli secde de dir.Ulularinin adi Isma`il dir.Baska bir rivayet de de
Raid dir.
gayet ulu ve heybetli melektir.Görevleri bulut ve yagmurlar ile vekaleten
görevlidir.
Hicbir bölge ve vilayete onun izni olmadan bir damla yagmur dahi yagmaz.
Tesbihleri " Sübhane zil-mülki vel-meleküt "dir.
Ikinci kat sema has Gümüs den yaratildi.
Adi Gaydum dür.
Feristehler Rüku dadir.
Tesbihleri;Sübhan zil-izzeti vel-Ceberut.Ulularinin adi Mickail dir.
Bir kisim melekler vardir ki,adlari Haim dir.Yarisi ot(ates) den, yarisi kardan
yaratilmislar.
Birbirlerine zarar vermezler.
Ol Feristehlerin Tesbihi;
"Sübhane men ellefe beyne Selcin ve Narin kema ellefe
beyne ibadik"
Eger süphen varsa Yildiz kurduna nazar eyle taki siddiklardan olasin.
Ücüncü kat Gök:Kizil Yakut dandir.Adi Ma`un dür.
Feristehleri cümlesi Kiyam,Rüku da,ve secde de dir.
Tesbihleri;
Sübhanelmelik-il kuddüs rabülmelaiketi ver-ruh
Ulularinin adi Safda`il dir.
Dördüncü Kat Sema:
Madeni kizil altindandir.Adi Hakura dir.
Feristehleri kiyam da ve rüku dadir.
Tesbihleri;Sübhanelhayyillezi layemut.
Ulularinin adi;Arkalun dur.
Besinci kat Gök ak Incidendir.
Adi M a u n dür.
Feristehlerin tesbihi; Sübhanelmelikilkuddüs rabbülmelaiketi verruh
Ulularinin adi;Asfa-il dir.
Altinci kat gögün madeni; Sari Yakuttandir.
Adi Raka`dir.
Fersitehlerin tesbihleri;Sübhane rabbi külli seyin halikuh
Yedinci kat gögün madeni;
Nurddan parlakdir.
Adi:Ariba dir.
Feristehlerin tesbihi;Sübhanallahi-adede halkihi ve midade kelimatih
Ulularinin adi;Rukiyail dir.
Yedinci katta bir cok melekler vardir ki; Onlara Kerrubiyyun derler.
Onlarin adedini Allah dan baskasi bilmez.Herbiri ayri sürettedirler.
Birbirine nazar etmis degillerdir.
Cümlesi aglar haldedir.
Aglasmasi Allah korkusundan dir.
Bu kiyamete degin böyle devam edecek.
Aglasmalarinin sesleri bu dünya insaninin kulagina erisse, insanlar hemen
ölürlerdi.
Onlarin avazlarini o gece mirac da karindasim Cebrail as. ile yedinci kat`a
vardigim de isittim.
Cebrail`e sordum,bu sesler nedir diye..O Kerrubiyler dir dedi.
Neden aglasirlar?dedim. Senin günahkar Ümmetlerin icin aglarlar,dedi.
Taki Hak teala onlara magfiret ede..
Ve dahi yedinci kat da birtür deniz vardir.Miktari otuz yillik yoldur.
Ol denizde dahi melekler vardir.Onlarin tesbihleri Hak tealayi aglatmaktadir.
Ta kiyamete kadar gelecek Ümmeti Muhammed icin...
DÖRDÜNCÜ SÜAL:
Ars ve Kürsinin sifatlarindan haber ver ya Muhammed (as).?
Efendimiz, server-i enbiya cevap verdi.
Hakteala Ars ve Kürsiyi nurdan yaratti.
Kürsinin azameti söyledir.
Yedikat yerler ve gökler anin yaninda sifre gibidir.
Arsin azameti säyledir.
Kürsü ann yaninda bir sahrada bir harman(bir ekin yigini) gibidir
Hak sübhanehü teala bir Feristeh yaratmistir ki ismi HARKA-IL dir.
Bu melegin onsekizbin kanadi vardir.b
Bu melek bazen Arsin azametini görmek mülahaza eder.
Hak teala cemi esyanin sirrina vakif oldugundan, o melege(HARKAIL)e
onsekizbin kanad ihsan eyledi ve arsi gezmesini emreyledi. Toplam otuzaltibin
kanadiyla üc asi seyran eyledi.
Ücbin yil kanatlariyla pervaz vurdu,ucdu,yoruldu.Tekrar uc diye emreyledi.
tekrar ucdu.Bir okadar daha ucdu.Yine yoruldu.
Aciz oldu.Mütehayyir kaldi.Nazar etti gördüki,dokuzbin
yil ucmakla henuz arsin bir ayagina ulasmamisdi.
hacalet nedamet ile zarlik kildi, hak tealadan emir geldi.Ya Harkail eger
kiyamete degin ucarisen dahi arsin ayagina erisecek degilsin
BESINCI SÜAL:
Hamele-i Ars dan haber ver?
Ya Muhammed Arsi neyin üzerine koydu?
Server-i Enbiya efendimiz Cevaben:
Hak sübhanehü teala evel dört, azim ve heybetli melekler yaratdi.
Herbirinin dört yüzü vardi.Biri önün de biri ardinda,biri sagin da biri solun da.
Herbirinin süretleri türlü türlüdür.Apayridir birbirine benzemezler.
Hak sübhan ve tealanin dergahinda onlardan mükerrem ve müserref melaike
yoktur.
Daha sonra Arsi yaratti.Bu azametli dört meleklerin boyunlari üzerine
arsi koydu.
Bundan böyle Arsi yüklenen bu meleklerin adi Hamele-i Ars oldu.
Bunlarin baslari Arsin altindadir.Ayaklari yedi kat yerden asagidadir.
Gercegini hak-tealadan gayrisi bilmez.
Karindasim Cibril haber verir.Baslarinin oldugu yerden ayaklarinin oldugu yere kadar
ikiyüz yetmisyillik yoldur.Baslarini önlerine egmislerdir.
Ars-i azimi boyunlari üstünde götürmekteler.Hak sübhan ve teala cem-i meleklere
emir eyledik;Her sabah iki melek iki nöbet varup bu meleklere selam vereceksiniz,
biri sabah biri ahksam.Zira bu melekler ars-i mecidi tasimaktadirlar.
Ellezine yahmilun el arsa vemen Havlehu yüsebbihune bi hamdi rabbihim
ve yü`minune bih
veyestagfirune lillezine amenu.

Altinci Süal
Arsin Horozundan haber ver.
Yedinci kat gögünde nevardirki, onun
vücudundan yeryüzüne rahmet yagar.
Server-i Enbiya (sa)Cevaben buyurdu:
Hak sübhan ve teala yedinci kat kökte yesil zümrütden bir Amud yaratmistir.
O Amudun üzerinde ak inciden bir kupbe yaratmistir.
Kupbenin üzerinde de Horoza benzer bir kus yaratdi.
Kendisi elvan cevahirdendi.O Kusun besyüz kanadi vardi.
Her kanadin da amber ham dan bin yelek vardi.
Her yelek üzerin de yesil yazi ile su yazi yaziliydi.
1 Bismillahirrahmanirrahim
2.Lailahe illallah Muhammedürrasülüllah
3.Küllüseyin halikün illavecheh lehulhükmü veileyhi türce`un.
her nevakit o kus kanadlarini birbirine acar dünya da ehli cennet olanlrin üzerine
hak tealanin nisan yagmuru gibi yagar.o kus kanadlarini birbirine vurur
kanadlarin yeleklerinden birnbir türlü sadalar( sesler) cikar.
söyleki;Cennetin agaclari o an cümbüse gelir.budaklari birbirine dokunupo kusun
avazindan cennete velvele düser.Huriler cennetinkasirlarina ve kösklerin ve
sehinsinlerin derecelerinden Baslarini cikarup
birdirine besaret ederler.zira ümmeti mühammedin namaz vakti oldu simdi bizim
ciflerimiz dünya da hak tealanin ibadetleri ile
mesgul oloyorlar.Ayrica o kusa sana neoldu ki, böyle garib davranislardasin nida
edersin diye hak tealadan nida gelrir.
Kus derki; ilah mümin kullarin dünya da dünya da sana ibadet ile msgul oldular
onlara senden rahmet talep ederimde ondan der.
Haktealanin hitabi izzeti gelir.Ey kus kendi fazli kerermim den kullarimi
beskerrerahmet nazarima mustahak kildim.Emir ettigim
gün de bes vakit namazi kilarlarsa ben onlara cehennem atesini haram kildim.
Cennetin rahatligi ve güzelliklerini onlara nasib
ederim.Bumükafatlari isitince kus sakinlesir.
Yedinci SÜAL

a.Beytil ma`mur dan haber ver,nedir ve neden ne maksadla yaratilmis,
suan nerededir ya Muhammed?
Serveri Enbiya Cevaben:Beytil ma`mur firdevsi a`alada kizil yakutdan
yaratilmis bir evdir.
Hak sübhan veteala Adem hz. yarattiginda meleklere besaret buyurdu ki,
ben yeryüzün de halife yarattim varin ona secde edin
,melekler gelip Adem`e secde ettiler.
Daha sonra melekler Adem a.s mi cennete götürdüler.
Hakteala cennetde ademin vücudun dan Havvayi yaratti.Ademe es olsun diye.
Daha sonra emir olundu Ya Adem;
Cennetin bütün nimetlerinden bugdaydan baskasi,saraplari icecekleri
sana helaldir.Burada sakin olun.
Ayet:Kulna ya ademü üskün ente ve zevcükelcenneh feküla minha
regadan haysü si`tüma vela takraba
hazihissecerate feteküna minezzalimin.
Ahir emir li-hikmetin Isin soni bir hikmetden dolayi hak tealanin emrini unutup
Bugday dan yedi.
Bu sebepden Adem ile Havva yi cennetden cikardi.Dünya ya indirdi.
Adem (as) Hindistan da Serendib`e Havva da cidde de ..
Cennet ve oradaki nimetlerden mahrum oldular.
Serendip daglarida aglamaya ve tevbe etmeye basladi. Öyleki,Adem a.s in
zarligindan daglar ve taslar da aglardi.
Rivayete göre ikiyüz yil agladi.
Daha sonra Hakteala Adem`in tevbesini kabül etdi.Ona merhamet ederek.
Meleklere emreyledi;
Gidin Firdevs-i a`ladan Beyt-il ma`amur`u yer yüzüne indirin.
Onlar da Beyt-i ma`mur`u yeryüzüne indirdiler.Bugünki Ka`abe nin yerine
koydular.Beyt-i ma´mur`un iki kapisi vardi.Biri sark`a digeri garb`a
dogru.Icini acdilar, icinde cennet kandillerinden üc kandil vardi.
O Üc kandil yer yüzünde nereyi aydinlatmis sa, daha sonra orasi
Haram siniri olmustur.
O zamandan Hz. Nuh tufanina kadar insanlar bu Beyt- ma´murui tavaf ettiler.
Ayrica meleklere emir eyledi melekler de gökyüzünde arsa degin O evi tavaf
ettiler ve ademe de gelip tavaf etmesini emreyledi, Adem (as) me tavafi
ögrettiler oda tavaf etti.
daha sonra Arafata ciktilar.
orada haktealanin inayeti eristi.
iki cihetden sad ve urrem oldu.
Biri günahlai afvolup ikisi dahi makbulü dergah oldular.Ikincisi hayat arkadasi
Havvayi Arafat da buldu,havvayi alarak Hindistan`a geri döndüler.
Bir defasin`da Hindistan dan hicaz`a gelip Beyt-ül ma`muru tavaf ederlerken
ömürleri son bulunca,Havva Cidde`ye Adem dönüs de vefat etti ve
Hindistan`a medfun oldular.
b.Baska bir Süal:
Ya Muhammed; Sebep nedir Adem Hind de Havva Cidde de kaldilar.
Server-i Enbiya cevap verdi;
a.Hz.Adem`e Bugdayi Havva yedirdi.O`na`da Seytan-i a.l yedirdi.
Ebedi hor ve merdud oldu.
Bu sebepten Ademden uzak yer olan Ciddeye indi.Bir rivayete göre
cidde gayet issi bir yerdir.
b.Adem ile Havva birbirinden ayri düstüler.Hz.Adem Allah korkusundan,
günahina tevbeden aglardi,
Havva ise Ademden ayri kalisina aglardi.
Isledigi günahini düsünmezdi bu sebepten issi yere Havva düsdü.
c.Belki bunlardan en isabetlisi Hz.Ademin cesedinin topragi Hind den,
hz.Havva niki Cidde den di.
d.Hindin havasi cennetin havasini andirir.Sogukdan korunmus oldu.
Bu sebepten evvelin ve ahirinin atasi hz. Adem tehlike ve helak olmaktan
korundu.
c.Baska bir Süal:
Beyt-ül Mamur suan nerdedir?
Cevaben Server-i Enbiya buyurdu.
Nuh as zamanina degin yeryüzündeydi.
Hak teala Nuh peygamberin duasiyla yeryüzünü tufanla garettikde,
Meleklere emretti
Beyt-i ma`muru dördüncü kat semaya kaldirdi.
Melekler tavaf etsin diye..
Simdi el`an dördüncü kat gökdedir.
ndan kalma sol karadas ki,rüknü- Irakindadir.
Beyti-mamur dolaysiyla cennetden yadikar kalmistir.O tas önceleri
Yakutidi.Nu tufanin da kara tas oldu.
Beyti mamur hakkin emriyle göge cikarildiklarinda yedi kat gökdeki meleklerin
hepsini icine aldi.Hak teala icine yesil Zümrüt`den bir Minber yaratti.
Üc kapisi vardi.
Sariyakutdan,Altundan ve yesil zebercedden.
Ve dahi akinciden bir mihrab yaratti.
Mihrabin önün de bir sed yaratti.Cesitli cevherlerden.
Beyt-i ma`murun ortanca kapisinin üstünde ak elmasdan bir minare yaratti.
Her Cüma günü dünyada müezzinler minarelerden ezan sesi geldigin de
Hak tealanin emriyle Cebrail ol minareye cikip ezan okur.
Avazini yedi kat gökler ve melekler isitir.
Bütün meleklere beyti- mamure cemolurlar.
Mika-il Minber`e cikip Hutbe okur.Sonra aynen Dünyadaki gibi Mihrab`a
gecer, oradaki mevcüdolan meleklere imam olur.
Bütün melekler imama uyup cuma namazlarini kilarlar.
Cüma dan sonra Cebrail ayaga kalkarderki; Ey melekler cemaati! siz sahidolun
Hak teala bana müezzinlikten nekadar sevap verdiyse bendahi bugün
bu sevaplari ümmeti muhammedden hasbeten lillah edenler varsa onlara
bagisladim.
Daha sonra Mikail:Ey feristehler sahidolun;Bugün hakteala bana
imametden nekadar sevap verdiyse bendahi dünya da
ümmeti Muhammedten imamlik edenlere bagisladi.Dahasonra
cemi melekler hep birlikten derler;sahid olun bugün bu kildigimiz
cma namazindan nekadar sevap hasil olduysa biz dahi dünyada ihlasla
cuma namazini kilanlara bagisladik,derler.
Hak teala da ey meleklerim! Bende kullarima sahavetimi gösteririm.
sizler tanikolun.Herkim ki bu gün yüzünü secdeye verip Cüma namazi
kilmistir.Kendi keremimden ihsanimdan ol kuluma sebepsiz rahmetimi
nasibederim.Ve dahi beyti mamur hakkinda Hak teala kelam-i kadiminde Vettu
ve kitabimmetur fi rakkim
-mensur,vel beytilmamur vessakfilmerfu.buyrulur diye bu süale cevap vermistir.
Sekizinci Süal:
Cennetden haber ver Ya Muhammed, Hakteala cenneti neden yaratti.
Ve nasildir.Bugün nerdedir.
Hz.Fahr-i kainat cevaben:
Hak teala cenneti Nurdan sekiz kat yaratti
Bugün yedinci kat gök dedir.
Birbirin den bulunduklari yerleri yükseklik bakimindan farkli ve sifatlari
da ayri
ayridir.
Hepsinden yüksek Firdevs-i A`ladir.
Sirasiyla Cennet katlarin Adi
1.Dar-ü Selam ,madeni kizil Yakutdan
2.Dar-ü Karar ,halis Altundan
3.Dar-ü H`uld, ham Gümüsden
4.Cennet-ü Me`va,ak inciden
5.Cennat ,yesil zebercedden
6.Cennat-ü Na`im,La`liden(Lü`lü)
7.Cennat-ü Adin,Zümrüd den.
8.Firdevs-i A`la,Nur-u mahza dan olarak yaratilmislardir.
Kapilarini cesitli cevherlerden, saglam ve mükemmel olarak yaratdi.
Herbirinin uzunlugu ve genisligi besyüzyillik yoldur.
Her kapsinda su yazi yazilidir.

"Ana la u`azzibu men kale "Lailahe illallah"ben ol allahim ki,
bi sek vela nazir
ki benden gayri ilah yoktur.her kulum ki,ihlasla kelime-i
Lailahe illallah dese
bir kerre diline götürse ben o kulumu o kulum azaptmem.Kemal-i
keremimden ol kulumu süalsiz biz bu makamlara kilarim der.
Dokuzuncu Süal:
Haber ver Ya Muhammed cennetde Hakteala Havzu Kevseri ve
TUBA agacini neden yaratdi?
Cevaben Server-i Enbiya ;Hak teala Kveseri benim icin yaratmistir.
Ayet de"inna a`tayna kel-kevser fesal-li lirabbike venhar."
O havzin ululugu hakkinda söyle denir.
Uzunlugu ücyüz sene yoldur.
O nun suyu Arsin altindan gelir.Firdevsi A`laya akar.
Aydan okun atilisi gibi suyu akisi ve sesi vardir.Rengi kardan ak,
lezzeti sekerden sirin,misk ve anberden kokusu daha iyidir.
Herkim ki, O sudan bir cür`a/damla icse asla susamaz.
O havzun kenarlari Altundandir.Topragi misk-i anberdendir.
Icindeki taslar inci ve mercandandir.O havzun kenalarin`da elvan
türlü cevahirden kadehler vardir.
Yarin kiyamet`de yidizlar kaybolunca,evvelin ve ahirinin halki cemi-i
ashab-.i güzin ol kadehler ile ümmetime su verirler.
Seadetli ol fakir kimselerdirki,kevser havzimdan su icerler.
Cünki onlar dünya da helalindan kazandi, hic zengin olmadilar.
Ve TUBA agaci benim makamimdir.O agac Altundandir.
Günesin nuru dünyada her yere ulasdigi gibi, TUBA agacinin
budaklarinin cennet de erismedigi ve ulasmadigi bir makam
ve uzaklik yoktur.Her bir Budaginda enva`i türlü meyveleri vardir.
Cennet ehli, netürlü meyve,yemis mürad etse, o yemis ve meyve
eline gelir.
TUBA nin budaklari Yakutdandir.Alti gü-lizar ve mür-gizar dir.
Cennet ehlinin biri Di-dar(Cemal) görmek mürad etse,
Tuba dibine gele,Melekler ve Buraklar emrine hazir edilir.
(Gembagi)Lücamlari altundandir.Egerleri mürassa cevahirdendir.
Besaret olsun diye..
Hakteala sizi davet ediyor.Ol Buraklara bindirilir.Cennet sokaklari icin de
Haktealanin mihman hanesinde karsilanir.Hak tealanin enva türlü
nimetleri icilir.Alahin Selamini isitip Huzurundan ger makamlarina
cekilirler.
Onuncu Süal:YediKat Yerlerden ve mahlükatlarindan
haber ver?
Ya Muhammed Hak teala yedi kat yerleri yaratti.
Bu Katlarin herbrinin adi nedir?
Herbirin de sakin olan yaratiklarin adi nedir?
Hazret-i fahr-i ka-inat cevap verdi.
Evet Hakteala yedi kat gökleri yaratdi.
Birbirinden asagi, her birinin araligini hava kildi.
Birbirinden irakligini besyüz yillik yol kildi.
1.Evvelki yeri Adem e mesken kildi.
2.Ikinci yeri yel hazinesi kildi.
Muhtelif yeller orada mahzündür.
Örnek:Ad kavmini helak eden yeller gibi.
3.Ücüncü Kat Yerde bir taife vardir ki, yüzleri It yüzü gibi,
Elleri Adem eli gibi.Kulaklari sigir kulaklari gibi.
Ayaklari koyun ayaklari gibi.Amma tabiatlari melek tabiati gibi.
Tarfe-tül ayn (Göz acip kapamak kadar bir vakitte)dahi Hak
tealaya isyan etmemislerdir.
Kiyamet günün de onlara ne sevap ve nede ikab vardir.
4.Dördüncü yerde Haktealanin bir nice KIBRIT tasi hazinesi vardir.
Tamu(Cehennem) oduna kuvvet vermek icin herbir tasi bu
(Gücden kinaye olarak)dünya gibidir.
"Fettekunnarelleti vekudühennasü velhicare, aleyha
melaiketün gilazün sidadün la ya`sunellahe ma emerahum
ve yef alüne ma tu merun"ey müslümanlar hazeredin,sol odunki,
onun kuvvetlenmesi ve ,direnmesi icin kibrit taslari hazirlanmistir.
Kokusu eger bu dünaya cikmis olsa tamami mahlükat onun
kokusundan helak olmustu.
5.Besinci yerde Akrepler vardir.Herbiri deve gibi.
Kuyruklari SELA-SILE ve EGLA-LEN gibi uzun ve saglam.Herbirinin
kuyrugun da ücyüz batman Zehir vardirki, eger o Zehirden bir katre
denize damlasa cemi Deniz canavarlari helak olurdu.
6. Altinci kat yer cehennimliklerin ruhlarinin yeridir.
Ehli cehennem ki, Dünyadan azap feristehleri anin canini alip
Siccin e götürmüslerdi.Kiyamet`e degin orada dururlar.
Ayetde: Inne kitabelfüccari lefi siccin vema edrake ma siccin
kitabümmergum
7.Yer Iblis a.l yeridir.
Cemii tevabi ile orada dururlar.
Kendisi bir Taht üstünde oturur.Deyu ve Periler o nu kusatmistir.
Cevre yanin da durup ,her biri yeryüzünde Adem ogluna yaptiklarini
arzederler.Herhangisinin Ser-ri Fesadi ziyadeyse O nu alir,mukarrep
lerinden eyler.hakteala kemali-kereminden Ümmet-i Muhammedi
Seytanin serrinden emineylesin.
Onbirinci Süal:

 
Kurban
Beiträge: 524
Registriert am: 19.08.2010

zuletzt bearbeitet 03.01.2015 | Top

   

KIRK SÜAL VE ELLI DÖRT FARZ 2
Mevlid Kandili Duası

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen