Nurul Izah'dan Efendimizi ziyaret

#1 von Kurban , 07.03.2018 02:41

PEYGAMBER ALEYHIS SALÂTÜ VESSELAMI ZİYARET


Kabirlerin Ziyareti


1) Kabirde bulunanların hallerinden ibret almak ve onlara dua etmek maksadıyla kabirleri ziyaret etmek sünnettir. Nitekim Rasûlullah (Aleyhissalâtü vesselam): "Sizin kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım, (artık) onları ziyaret ediniz''buyurmuştur. Bir başka hadisi şerifinde Efendimiz (Aleyhissalâtü vesselam): "Kabirleri ziyaret ediniz, çünkü onları ziyaret ölümü hatırlatır" demiştir. Yine Peygamberimiz (Aleyhisselâm), Medînei Münevvere'nin kabristanından geçerken yüzünü kabristana çevirdi ve şöyle buyurdu: "esSelâmü aleyküm yâ ehle'lkubûr yağfirullahu lenâ ve leküm, entüm selefunâ ve nahnü bi'leseri = Selâm olsun size ey kabirlerdekiler, Allah bizleri ve sizleri affetsin, sizler bizim selefimiz, bizlerse sizin halefiniziz."

2) Rasûlullah (Aleyhissalâtü vesselâm)'ı ziyaret en te'kidli ve ondan ibret ve ders almak, en sağlam bir sünnet olup ona dua ve salevât okumak ise en lüzumlu bir vazifedir. Kendi Mescidinde bulunan kabri hakkında Efendimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

"(Şu) üç mescitten başkası için yola çıkılmaz, (bunlar:) Şu benim Mescidim, Mescidi Haram (ve bir de) Mescidi Aksadır." Yine Efendimiz (Aleyhissalâtü vesselam) şöyle buyuruyor: "Kim hacceder de beni ziyaret etmezse, bana eziyet etmiş olur."

3) Mademki şeriat bunu emretmiştir, o halde kabir ziyaretinde bulunanların ziyaret sırasında şeriatın sınırları çerçevesinde kalmaları, vakar, sükûnet ve huşu içerisinde bulunmaları gerekir. Efendimizin kabri şerifini ziyaret sırasında vakar, sükûnet ve huşu içerisinde olmak daha çok beklenir (ve çok daha lüzumludur).

4) Allah'ın kendilerine hac ve umre yapma gibi bir nimet ihsan ettiği kimselerin, Efendimiz (Aleyhissalâtü vesselâm)'ı ziyaret maksadıyla onun muattar şehri Medinei Münevvere'ye gelmeleri

bir nimettir. (Ziyaretçi) onun temiz ve pak kabrinin önüne geldiğinde, huşu içerisinde son derece (hürmet göstererek), edeb sınırları çevesinde ve dîni celîli İslâm'ın sağlam ipine sarılarak ona selâm verir. Nitekim Efendimiz (Aleyhissalâtü vesselam): "Bir kimse bana selâm verdiğinde, benim de onun selâmına karşılık vermem için Allah Teâlâ ruhumu bana mutlaka iade eder" buyurmuşlardır. Sonra (ziyaretçi) Efendimize bol bol salevât getirmelir. Nitekim ümmetinden bir kimse ona bir kere salevât getirdiğinde Allah Teâlâ'nınn da (onun getirdiği salât ü) selâmın on kat)ıyla karşılık vereceği bildirilmektedir.

Büyük ve yüce Allah'tan kendi evini ve Sevgili Peygamber'nin (Aleyhissalâtü vesselam) kabrini ziyaret etmeyi bize de nasib etmesini diliyoruz. Çünkü bu (ve herşey) O'nun kudretin dedir, O ne güzel mevlâ ve ne güzel yardımcıdır.

Sübhane Rabbike Rabbi'lızzeti amma yesîfûn ve selâmun alelmürselln ve'lhamdü lillahi rabbi'lâlemîn.

"Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnâd etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir." (Sâffât, 180)

 
Kurban
Beiträge: 527
Registriert am: 19.08.2010


   

Rheinland'daki Protestan Kilisesi'nin Hıristiyan-İslam Toplumu ile işbirliği halinde Acil Seel SORGE Bakımı teşekkür belgesi
Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin mübarek sözleri

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen