Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin mübarek sözleri

#1 von Kurban , 03.03.2018 12:44

Hâce Muhammed Bahaüddin Şahı Nakşibend hz Silsileyi Sadat'ın on beşinci halkasidir.Silsilenin ön dördüncü halkası olan Seyyid Emir Kilal hz halifesi, silsilenin on altıncı halkası olan Alâdduni Attar ks hazretlerinin üstâzıdır.Künyesi Muhammed Bahaüddin Şahı Nakşibend el Üveysi el Buhari'dir.
718(m.1318)senesinde Buhara yakınlarında daha sonra Kasrı Ârifan adını alacak olan Kasrı Hinduvan köyünde dünyaya geldi ve aynı yerde 791(m.1389)senesinde Rebiulevvel ayının üçüncü, pazartesi günü vefat etti.Kabri şerifleri oradadır.(kaddesallahu sirrahul-azîz).
MÜBAREK SÖZLERİNDEN ÖRNEKLER
''Bizim yolumuz urvetul vüskadir.(tutanı Allahu Teâlâya ulaştıran,kopmayacak kırılmayacak en sağlam bir kulptur)Şeriatı Ahmediyye'nin eteğine yapışarak Ashab-ı Kiram'a layıkıyla uyanlar , bu yolda az bir gayretle çok şey kazanırlar.
Bize muhabbetle bağlı olan yakın ve uzak nerede olurlarsa olsun tamamının nisbetini yirmi dört saatte bir yoklarız.Hâlini muhafaza ederek kalbini masivadan temizleyenlere feyz ulaştırmak bize aittir.
Asıl sâlik ,elindeki ömür sermayesinin kıymetini bilen ,yani kulluk vazifesini ertelemeyendir.İhmal ve tembellikle işini yarına erteleyenler düşünmezler ki bügün dahi dünkü günün yarınıdır.Bugün dün için ne yaptılar ki yarın bugün için ne yapacaklar?''
Şahı Nakşibend hz ,öfke ile isteksiz olarak ve mesakkatle pişirilen yemeğe el sürmez, kendisi ile beraber olanların da o yemekten yemelerine mâni olurlardı.Bir ziyaretinde müridlerinden birisi yemek getirmişti .O yemeğe baktı ve şöyle buyurdu''Bunu yapan kimse hamurunu yoğurmasından, pişirip bu hale getirilinceye kadar hep öfkeli idi.Ondan yemek bize yakışmaz.Bu gibi hâllerde yapılan yemekte hayır da yoktur bereket de yoktur.Şeytan bir yolunu bulup ona girer, bu halde ondan nasıl iyi bir netice alinabilir!''.

 
Kurban
Beiträge: 527
Registriert am: 19.08.2010

zuletzt bearbeitet 03.03.2018 | Top

   

Nurul Izah'dan Efendimizi ziyaret
Marifetname'den Arş-ı azâmı ve muhterem taşıyıcılarının keyfiyetini bildirir

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen