CUMA NAMAZI ,CUMANIN FAZİLETİ VE TERK EDİLMESİ DURUMU.

#1 von Kurban , 05.10.2012 17:36

CUMA NAMAZI ,CUMANIN FAZİLETİ
VE TERK EDİLMESİ DURUMU.

1-Allah-ü Teala “Ey iman edenler, Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman,
hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer siz gerçeği anlayan
kimseler iseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” “Namaz bitince yer yüzüne
dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin. Umulur ki
kurtuluşa erersiniz.”buyurur.(Cuma:9-10)
2-Hadisi şerifte; “Ebu Hureyre ile İbn. Ömer, Peygamber (sav)’in minberden
şöyle söylediğini işitmişlerdir: Toplumlar Cuma namazını terk etmeği,
cemaatla namazı terk etmeği bırakmalıdırlar. Bu işten
vazgeçmelidirler.Yahut ta Allahü Teala onların kalplerini mühür-
leyecektir. Böylece onlar gafillerden olacaklardır.”(Müslim)
3-Hadisi şerifte; “Kim tembellikten dolayı üç Cuma namazı terkederse,
Allah-ü Teala onun kalbini mühürler.”(Ahmet)
4-Hadisi şerifte; “Kim Cuma namazını zaruret olmaksızın üç defa terk ederse
Allah-ü Teala onun kalbini mühürler.”(Ahmet) İbn. Abbas bu konuda şöyle
buyurur; “Kim üç tane Cuma namazını ard arda terk ederse muhakkak ki
İslam’ı sırtının arkasına atmıştır.”(Ebu Yağla)
5-Yine İbn. Abbas, bir kimsenin geceleri ibadetle geçirdiği, gündüzleri
oruçla geçirdiği halde, Cuma namazına, cemaatle namazlara katılmaz ise
durumu hakkında sorulunca, “O kimse ateştedir.” Cevabını vermiştir.
CUMA NAMAZININ FAZİLETLERİ NELERDİR?
1-Hadisi şerifte; “Kim Cuma günü güsül abdesti alır, sonra birinci saatte
camiye Cuma için giderse, deve misali sevap alır. Kim ikinci saatte
giderse, inek misali sevap alır. Kim üçüncü saatte giderse, koyun misali
sevap alır. Kim dördüncü saatte giderse, tavuk misali sevap kazanır. Kim
beşinci saatte giderse, yumurta misali sevap kazanır. İmam hutbeye çıkınca,
melekler gelir, Allah’ı anmaya dinlerler.”(Ahmet)
2-Hadisi şerifte; “Kim en güzel şekilde abdestini alır, sonra Cuma namazına
gelir, hutbeyi dinler, hutbe esnasında susar,onun geçmiş Cuma ile içinde
bulunduğu Cuma arasında ki günahları affolunur. Hutbe sırasında kim başka
işle meşgul olursa bundan mahrum olur.”(Müslim)
3-Hadisi şerifte; Eyüp el-Ensari Resülüllah’tan şöyle işittiğini belirtir.
“kim Cuma günü boy abdesti alırsa, güzel kokusu bulunurda sürerse, en güzel
elbiselerini giyerse, sonra evinden çıkıp mescide (camiye) giderse, sonra
kimseyi rahatsız etmeden dilediği kadar namaz kılarsa, sonar namaz bitimine
dek susarsa, yaptığı bu fiilleri ona geçmiş Cuma ile içinde bulunduğu Cuma
arasındaki günahlarına kefarettir.”(Ahmet)
4-Hadisi şerifte; “Bir kimse Cuma günü boy abdesti alır, gücü yettiğince
temizlenir, kokusunu sürünür, sonra namaza çıkar, iki kişi arasını
ayırmadan namazını kılar, imam konuşuca susarsa, geçmiş Cuma ile içinde
bulunduğu Cuma arasındaki günahları affolunur.”(Buharı)
CUMA GÜNÜNÜN ÖZELLİKLERİ:
1-Peygamber(sav) Cuma günleri, sabah namazında, “secde suresi” ile “insan
sürelerini” çoğunlukla okurlardı. *Hadisi şerifte; “Cuma günü ve Cuma
gecesi bana selatü selam getirmeği artırın.”buyararakta bolca selatü
selamın önemini bildirmiştir.
2-Cuma namazı en kuvvetli farz namazdır. En büyük cemaat Cuma namazında
toplanır.
3-Cuma günü yıkanmak, hemen hemen vitir namazı derecesinde bir emirle
sabittir.
4-Cuma günü koku sürünmenin ayrı bir önemi ve fazileti vardır.
5-Cuma günü misvak kullanmak veya bugün ki manada, dişleri fırçalamakta çok
önemli ve faziletlidir.
6-İmamın hutbeye çıkış anına kadar namaz veya Kur’an okunması en doğru
olanıdır.
7-Hutbeyi dinlemekte şarttır. Hutbe esnasında başkalarını rahatsız etmek
veya boş işlerle meşgul olmak yanlıştır.
8-Hadisi şerifte; “Hutbe sırasında arkadaşına sus dersen hutbeyi iptal
edersin, hutbeyi iptal edince de, cumayı iptal edersin.”
9-Cuma günü “Kehf süresini” okumak sünnettir. *Hadisi şerifte; “Kim Cuma
günü Kehf süresini okursa, ona ayaklarının altından ufka doğru bir nur
yükselir. Bu nurla kıyamet gününde, ışıklanır ve bu kimsenin iki Cuma
arasındaki günahları affolunur.”
10-Cuma günü zeval vaktinde namaz kılmak mekruh değildir.
CUMA NAMAZIYLA İLGİLİ BAZI HUSUSLAR.
1-Hadisi şerifte; “Bir kimseye namaz için yerime görev versem de Cuma
namazını kıldırsa, bende Cuma namazına gelmeyenlerin evlerini başlarına
yaksam.”buyrularak Cuma namazına iştirak etmenin önemi ifade edilmiştir.
Öyle ise Cuma namazını terk etmek gerçekten mesuliyeti büyük bir
eksikliktir.
2-Hadisi şerifte; Hz. Hafsa Peygamberimiz(sav)’in şöyle buyurduğunu söyler,
“Cuma namazına gitmek her ihtilam olana farzdır.”(Nisai)
3-Hanefi mezhep alimleri Cuma namazı ile ilgili şartları Reddü’l-Muhtar
adlı Kitapta şöyle sıralarlar:(Cilt:3 Sayfa:5,30)
1-)Cuma namazının şehir hükmünde bir yerde kılınması gerekir.
2-)Mu’mınlerin başları olan liderin buna izin vermesi gerekir.(Bu şart
üzerinde ihtilaf edilmiştir.)
3-)Öğlen namazının vaktinin girmiş olması gerekir.
4-)Cuma namazında hutbe okunması.
5-)Hutbenin namazdan önce okunması.
6-)Cemaat oluşturacak adetin mevcut olması ki bunun en azı, imam dışında üç
kişinin bulunmasıdır.
7-)Caminin herkese açık olması, dileyen her kişinin burada rahatça namaz
kılabilmesi.
Cuma namazının farz olmasının şartları nelerdir?
1-)Cuma namazı kılacak olan kimsenin yolcu veya yolcu hükmünde olmaması,
mukim olması.
2-) Cuma namazı kılacak olan kimsenin hür olması, köle (başkasının emrine
bağımlı) olmaması.
3-) Cuma namazı kılacak olan kimsenin erkek olması gerekir. Şayet kadınlar
Cuma kılmak isterlerse namazları olur. Ancak Cuma kılmak onlara farz
değildir, onlar Cuma namazı yerine öğlen namazını kılarlar. Bunun gibi
yolcular da Cuma kılmış olsalar namazları olur. Ancak onlara da farz
değildir.
4-) Cuma namazı kılacak olan kimsenin buluğ çağına girmiş olması ve akıllı
olması gerekir.Hadisi şerifte; “Üç kimseden sorumlulukları kaldırılır,
uykuda bulunan uyanıncaya kadar, delinin akıllanmasına kadar, çocuk akıl
baliğ oluncaya kadar.”
5-)Cuma namazı kılacak olan kimsenin a’ma olmamsı, gözlerinin görmesi
gerekir. “Allah hiçbir kimseye gücünden fazlasını yüklemez.”
6-) Cuma namazı kılacak olan kimsenin Cuma günü camiye yürümeğe gücünün
yeterli olması gerekir.
7-) Cuma namazı kılacak olan kimsenin hapiste olması veya herhangi bir
korkudan, sebepten evinden dışarıya çıkamaması, aşırı kar yağması, aşırı
soğuk yapması, aşırı bir hastalığın çıkması gibi durumların olmaması.
1-İşte bu saydığımız şartlar Cuma namazının farz olabilmesi için
gereklidir. Bu şartlardan birisi eksik olunca da Cuma namazı kılınabilse de
ille de Cuma kılınması gerekmez.
2-Kendilerine Cuma namazı kılınması farz olmayan kimseler Cuma namazı
kılınmadan önce öplen namazlarını kılmaları mekruhtur.
3-Cuma namazının şartları yetersizdir diyerek, Cuma namazını terk etmek hiç
doğru değildir. Çünkü sıralanan bu şartların bazıları alimler arasında
ihtilaflıdır. Oysa Cuma namazının terk edilmemesi gerektiği hakkında Ayet’i
Kerime mevcuttur. Hadisi şerifler de konunun hassasiyetini bildirmiştir.
Alimlerin bunların hiçbirine itirazları yoktur. Dolayısıyla Ayet-I
Kerime’nin emri apaçık ortadadır. Allah-ü Teala bize şartsız olarak mutlak
bir emirle Cuma namazına gidin demiyor, namaza koşun diyor. İşte gitmemiz
gerektiğine dair en önemli ve en doğru delil budur.
4-Bazı kimseler, Cuma namazını terk ettikleri gibi cemaatle namazları da
terk ediyorlar ki, bunun hiçbir tutanağı –cemaat terk edilecekse- yoktur.
Hadis-i şerifte; “Siz salih ve günahkarın arkasında namaz
kılın.”(Ahmet,Beyhaki) Hadis-i şerifte; “Namaz size, salih kimse ile olsun,
günahkar kimse ile olsun farzdır. Günahkar olan, büyük günahlar işlese dahi
onunla da kılın. Size cihat her salih lider ve günahkar liderle farzdır.
Günahkar lider, büyük günah işlese dahi.”(EbuDavut)
5-Cemaatle namazı terk etmemek üzere imamlara uyarız. Enes ibn. Malik ile
Abdullah ibn. Ömer, Haccac ibn. Yusuf’un arkasında namaz kılarlardı.
Abdullah ibn. Abbas Velıd ibn. Akabe’nin arkasında namaz kılardı ki, bu
kimse içki içerdi. Bir gün sabah namazını arkasında kıldığı zaman dört
rekat kıldırmış ve cemaate daha arttırayım mı? Diye sorunca, İbn. Mesut
bugünden beri arttırıyorsun diye cevap vermiş.(Müslim ) Bu olay bize Cuma
namazının ne denli önemli, cemaatle namazın ne denli önemli olduğunu
gösterir.

 
Kurban
Beiträge: 527
Registriert am: 19.08.2010


   

[b]BİR TEK SEN KALDIN BENİ DİNLEYEN…[/b]
Evlenme isleminde Şahitler de Aranan Sartlar

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen