EVLENMEMEK HARAM MIDIR?

#1 von Kurban Hoca ( Gast ) , 09.08.2011 03:59

İslam genel olarak evlenmeyi teşvik eder. Evliliğin hükmü kişiye ve zamana göre değişebilir. Ahir zamanda evlenmemekle ilgili hadislerin hükmü umumi değildir. Öyle olsaydı son dönemi bir kaç asır süren ahir zamanda hiç bir müslüman evlenmeycek olsa bir asır içinde dünyada müslüman kalmamış olacaktı. Mazerete binanen evlenmeyen sünnete aykırı hareket etmiş sayılmaz. Ahir zamanda her taraftan islama saldırlması islama hizmet edenler açısından evlenmemek için mazeret olur. Peygamberimizin evlenmeyen benden değildir demesi evlenmeyi hristiyanlıkta olduğu gibi ruhbanlıkla karıştıranlar içindir.

İslamda evlenmenin hükmü:

Evleneceklerin durumuna göre nikâhın hükmü farz, vacib, sünnet, haram ve mekruh diye dört kısma ayrılır.

a) Farz olan evlilik: Evlenmediği halde zinaya düşeceği kesin olan bir kimsenin evlenmesi farzdır. Ancak bu hükmün geçerliliği erkeğin mehri verebilecek ve eşinin geçimini sağlayabilecek güçte olmasına bağlıdır.

b) Vâcib olan evlilik: Evlenmediği takdirde zinaya düşme tehlikesi bulunanın evlenmesi ise vacibtir. Bundaki şart da, erkeğin mehri verecek ve eşinin geçimini sağlayacak güce sahip olmasına bağlıdır.

c) Haram olan evlilik: Evlendiği zaman eşine zulmedeceği bilinen kimsenin evliliği haramdır. Yapısı itibarıyla herkese zulmeden birinin eşine de aynı muameleyi yapacağı düşünülür.

d) Mekruh olan evlilik: Evlendiğinde eşine zulüm yapma ihtimali olanın evlenmesi ise mekruhtur.

e) Sünnet olan evlilik: Cinsel bakımdan itidal halde bulunanların evlenmesi sünnet-i müekkededir. İtidalden kasıt, evlenmediği takdirde zinaya düşmeyeceğinden emin olan ve evlendiğinde eşine zulmedeceğinden endişe edilmeyendir. (1)

İslâm'da bekâr kalmak var mıdır?

İslâm dininde bekâr kalmak yoktur. Fakir olduğu için evlenemeyene zengin müslümanların yardım etmesi gerekir. Çünkü evlenemeyen erkek ve kadının namuslu bir hayat sürmesi ve toplumun bu konuda korunması için tek çare onların evlenmelerini sağlamaktır.

Bilindiği gibi Hz. Muhammed ve O'nun ashabı evlenmişler ve onlara uyanlar bu sünneti devam ettirmişlerdir.

Bu konuda Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: "içinizden bekârları ve kölelerinizden, cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfuyla onlan zenginleştirir. Allah, (lütfü) geniş olan ve (her şeyi) bilendir. "(2)

Rasulullah (s.a.v.) de birçok hadislerinde bu konuya dikkat çekmiştir: "Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim bu sünnetimle amel etmezse benim yolumda olmamış olur. Evleniniz! Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ederim. Evlenmeye imkan bulamayan oruç tutsun. Çünkü oruç şehveti kırar."(3)

"Ey gençler topluluğu! Kim içinizden evlenmeye güç yetirebiliyorsa evlensin. Çünkü gözü haramdan en çok saklayan, ırzı en iyi muhafaza eden budur. Kim de evlenmeye güç yetiremezse oruca devam etsin. Zira oruç, onun için bir korunmadır."(4)

"Dört şey Peygamberlerin sünnetlerindendir. Haya, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek."(5)

Bu delillerden de anlaşıldı gibi, İslâm'da bekâr kalmak yoktur. Ra sulullah (s.a.v.)'in sünnetine tâbi olanların evlenmesi gerekmektedir. İslâm'a hizmet amacıyla bekâr kalmak söz konusu değildir. Her konuda olduğu gibi tebliğde de, İslâmî mücadelede de önderimiz Hz. Muhammed'dir. O bize nasıl göstermişse öyle hareket etmeliyiz.

Evlenme ehliyeti
Nikâhın geçerli olması için ergenlik şart değildir. Buna göre küçüklerin evliliği, velisi veya vekili tarafından yapılırsa geçerlidir.
Akıl hastalarının nikâhı aynı şekilde velileri tarafından gerçekleştirilir.

Akıllı ve ergenlik çağına gelen biri, Hanefî mezhebine göre velisinin izni olmadan evlenebilir. Aynı şekilde dul veya bakire kadın da velisinin izni olmadan evlenebilir.

Kadın ergenlik çağına ulaştıktan sonra kimse onu evlendirmeye zorlayamaz. Ergenlik çağına ulaşan kızın velisi kendisinden izin istediği zaman eğer kız susup cevap vermez veyahut gülerse izin vermiş sayılır. Rasululah (s.a.v.) bu konuda şöyle buyuruyor: "Dul kendisini evlendirme hususunda velisinden daha ileridir. Bakireden izin istenir, onun izni susmasıdır."(6)

Bakire bir kız Rasulullah (s.a.v.)'e gelerek kendisi istemediği halde babasının kendisini zorla evlendireceğini söyledi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.), bu nikâhı kabul edip etmemekte kızı serbest bıraktı.(7)

(1) İbn Âbidin, c.5 s.253; Mezâhib-i Erbaa, c.5 s.17
(2) Nur, 32
(3) Ibn Ma'ce, Nikâh l
(4) Buhârî, Nikâh 2-3; Müslim, Nikâh 1-3; Ebu Dâvud, Nikâh 1; Tirmizî, Nikâh l Nesâî, Nikâh 3; İbn Ma'ce, Nikâh l
(5) Tirmizî, Nikâh l
(6) Müslim, Nikâh 66; Tirmizî, Nikâh 12; Ebu Dâvud, Nikâh 26; Nesâî, Nikâh 31-32
(7) Ebu Dâvud, Nikâh 25
Sadık AKKİRAZ (EVLİLİK VE MAHREMİYETLERİ)

Kurban Hoca
zuletzt bearbeitet 10.05.2014 14:32 | Top

   

Islam da Zekat ve Faydalari
Namaz Nasıl Kılınır?(Hanefi mezhebine göre)

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen