Işyeri Müşteri Bereketi Icin..?

#1 von Kurban , 05.08.2011 13:42

İşyeri Müşteri Bolluğu Bereket Duası,Müşteri Celbi

Aşağıdaki dua bereket,para ve işyeri müşteri bolluğunun artmasında çok etkili bir dua.

Bu duayı her ayın ilk perşembesi veya 2. perşembesi gündüz (isteyen sabah namazından itibaren)
41 kere okuyun.Okumadan önce temiz bir kağıda yazın öyle okuyun.Okuduktan sonra ticarethane
ise ticarethanenin üstüne yoksa cüzdanınıza koyun.
Ben ayrıca duanın içine 7 karınca yuvasından
topladığım toprağıda Ayrıca her bir yuvanın toprağına 41 kere okuyup diğer 6 yuvanın toprağına da 41 kere okuyorum her birine yazılması için misk anber safran'dan mürekkep yapıp vaktinde saatinde yazıyorum duanın içine koyuyorum çok etkili ve tesirlidir. Allah şimdiden kabul etsin.


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Küllema dehale aleyha zekeriyyal mihrabe vecede indeha rizgan kale ya meryemü enna

leki haza galet hüve min indillah innallahe yer zügu meyye şaü biğayri hisab ve ezzine finnasi bilhacci

yetüke ricalen ve ala külli zamirin yetine min külli feccin amig Allahümme kema ye`tilhacce ila

beytillahi harami ve yezdehimu fihil gavme kema tezdehimunnasü alel hacci libeytikelharami eclibü

ricalü vennisae indi libeyi veşşirei biiznike min külli feccin amig. inneke ala külli şeyin kadir

Allahu la ilahe illahü leyermeanneke ila yevmil kıyameti la raybe fihi ve nu fiha fissuri zalike yevmülveid vecaet külli nefsin meaha saigun ve şehid ve buşira lisüleymane cünüdühü minelcinni

velinsi fehumyu zeune. Allahümme ene abdüke vebnü abdike eselüke ve etezarau ileyke en

tecmea ibadeke aleyye ve teclibhüm min biladike ve tahşirhüm ileyna hatta teşterü bizaati ve yebiu

bilme kasibi inneke ala külli şeyin kadir.Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami

ilel mescidil aksal lezi barekna havlehü linüriyehü min ayatina innehü hüvessemiul basir.Rabbana inni

eskentün min zürriyeti bi vadin gayrizi zerin inde beytikel muharrami rabbena liyükimussalate fecal

efideten minennasi tehvi ileyhim verzukhüm minessemerati leullehüm yeşkürun.Allahümme esra biabdike rağbeten ila mekani ve rağbeten muameleti vesessirhüm ileyye ve barik fi ticareti eynema

tekünü ye`ti bikümüllahü cemian innallahe ala külli şeyin kadir.levenzelna hazel kurane ala cebilillera

eytehü haşian mütesaddiammin haşyetillah vetilkel emsalü nazribuha linnasi leallehüm yetefekkerun

Hüvallahüllezi lailahe illahu hu alimül ğaybi veşşe hadeti hüverrahmanürrahim. Hüvallahüllezi lailahe

illahü elmelikül kuddüsüs selamül mü`minül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir.Sübhanallahi

amma yüşrikün Hüvallahülhalikül bariül musavvirul lehül esmaül hüsna yüsebbihü lehü mafissemavati

velarzi vehüvel azizül hakim.İnnema emruhü iza erade şeyen eyyugule lehukün feyeküm Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyivve ileyhi türceun..Karinca Duasi icin Bilder Galeri ye bakiniz..

 
Kurban
Beiträge: 527
Registriert am: 19.08.2010

zuletzt bearbeitet 29.05.2015 | Top

   

BÜYÜ Ve Büyücü Nedemek?
Büyü Belirtileri Nelerdir?

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen