Ben Bir Müslümanim

#1 von Herkese Duyurun ( Gast ) , 24.02.2011 13:15

BEN BİR MÜSLÜMANIM !‏

22.02.2011
Antworten ▼
muderrisim hoca

:

muderrisim@muderrisim.com

Size gönderilen e-posta:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DİKKAT !
Not: Bu yazının orjinali arapçadır.Bir kısım alimlerimiz müslüma-nın,imanın
altı esasına ve içeriğine nasıl iman etmesi gerektiğini bu yazıda
açıklamışlardır.Bende,din kardeşlerimiz istifade etsinler diye, türkçeye
çevirip aktarmaya çalıştım.Allah istifade etmeyi yazana ve okuyanlara ikram
etsin.(Amin.)
Müderrisim Hoca
muderrisim@live.de
BEN BİR MÜSLÜMANIM !
"Allah katında gerçek din İslam`dır."(Ali imran:19)
"Kim islam'dan başka din ararsa,asla kabul olunmaz ve o,ahirette ziyana
uğrayanlardan olur."(Alim imran:85)
Ben bir müslümanım!
1-Ortağı ve benzeri olmayan,tek Allaha iman ediyorum.Ondan başka ilah
yoktur.O doğurmadı,doğrulmadı,kimseye oğul olmadı.Asla hiç bir şey Onun
dengi ve benzeri olmadı.
2-Göklerin ve yerin yaratanı ve maliki Allahtır.Görünen ve görünmeyeni
bilen Allahtır.O diridir,asla ölmez.O kayyumdur yani koruyandır.O asla
uyumaz.
3-En güzel isimler (Esma-i Hüsna) inandığım Allaha aittir.O isimlerden her
kim 99 unu ezberler,sayar,manalarını yaşar ve onlarla Allaha dua ederse
cennete girer.
4-Allaha insana sayılmayacak kadar nimetler ikram ve ihsan etmiştir.Kulun
istifade ettiği her türlü nimetler yalnız Allah tarafından
gelmektedir,çünkü O Allah insanı yaratan ve yaşatandır.İnana kulak ve göz
verendir.İnsana herşeyi ikram eden,rızıklandıran ve ihsan eden O 'dur.
5-Bundan dolayı kulun üzerine vacip olan şey:Yalnızca Allaha kulluk etmesi
ve Ona has kılmasıdır.Diğer bir tabirle emirlerine imtisal, nehiylerini
terk etmektir.Çünkü Allahtan başkası badet edilmeye müstehak olamaz.
6-Kuşkusuz Hz.Allah kulun itaat ve günah adına bütün hallerini
bilir.Öyleyse kula yakışan kalbini Allah için heybet,tazim ve muhabbetle
doldurmasıdır.Allaha isyan etmekten ve günahları işlemekten
utanmasıdır.Çünkü Hz. Allah ,onu görüyor ve kul ise o günahı işliyor,bu hal
mümin kula yakışmaz.
7-Kul masiyetine salih ameli ile son verir ve bu şekilde Allaha
yakınlaşır.Bu hal ihsan mertebesine nail oluncaya kadar,Allah nezdinde
kurbiyeti artmaya devam eder.Çünkü iman,taatlarla artar,günahlarla
noksanlaşır.
8-Mümin ve müslim olan kişi,şehvetine,hevasına yenik düşmez ve bidatları
hayatına sokmaz.Bilakis yalnız Allaha bağlanır,Nebi (sav)e ittiba
eder.Yaptığı amelleri ile dünya menfaatini istemez ve yalnızca Allahın
rızasını ararlar.
9-Şüphesiz ki,Allah bir annenin evladına olan merhametinden daha çok
merhametlidir.Rahmeti her şeyi kuşatmıştır.Bu konuda kulun vecibesi:Dünyevi
ve uhrevi ihtiyaçlarında herşeyi Allahtan istemesi,Allaha dua ve niyazı ile
iltica etmesi,başkasından istememesidir.
10-Allahtan başkasından istemek ve dua etmekte insan için bir kazanç
yoktur.Çünkü Allahtan başkası buna kadir değildir.Gizli ve sır olarak
konuşulanı,fısıltı halinde konuşulanı Allahtan başkası işitemez.Kadere
Allahtan başkası malik olamaz.Gizli olana Allahtan başkası güç yetiremez.Bu
hallerde kulun duasına Allahtan gayrısı icabet etmeye malik olamaz.
11-Bundan dolayı bir kabre dua etmek,içinde kim defnedilmiş olursa olsun
kabirde yatandan bir şey istemekz caiz olmaz,çünkü kabirde yatan işitmezki
icabet etsin,veyahut ona nasıl menfaat-faide versin.Kuşkuuz yalnız
Hz.Allahtır faide ve zarar veren.Bundan dolaıdır ki ,Peygamber(sav)
nehyettiği için müslümanın mezarlar üzerine mescidler inşa etmemesi
farzdır.
12-Yine böylece kula gereken,kendi zayıflığına ve Allahın kuvvetine
bakması,kendi fakirliğine ve Allahın zenginliğine bakması, kendi
cahilliğine ve Allahın alimliğine ve ilmine, kendi ihanetine ve Allahın
izzetine bakmasıdır.
13-Mümin ve Müslim olan kişi bilirki,izzet ve şeref yalnız ve yalnız
Allah,Resulü ve müminler içi olur.
14-Bir kişiye gereken işte bu müminlerden olmaktır.Onlar öyle
müminlerdirki, yalnız Allaha tevekkül ederler, yalnız Allahtan yardım
isterler, yalnız Allaha sığınırlar, yalnız Allahla istişare ederler, yalnız
Allahtan korkarlar, aancak Allahın sevannı ümit ederler.Yalnız Allaha dua
eder, kestikleri hayvanları Allahın için keserler,nezirlerini (adaklarını)
Allahın için nezrederler,ylanız Allah adına yemin eder, islami ve şer'i
olmayan tılsımları,muskaları taşımazlar.Kahinleri, yıldız-namecileri ve
sihirbazları tasdik etmez ve onlara gitmezler.
15-Birbirlerini uğursuzlukla suçlamazlar.Dillerinin sürçesinden
kaçınırlar.Taki cehenneme kayıp gitmesinler diye...Masaellah vema şa e
fulan demezler, Allah ve sen olmasayın demezler,Allaha ve sana tevekkül
ettim demezler.Gerçek müminler: Yalnız Allaha tevekül ettim, Allah dilerse,
sonra da filan dilerse... derler...
16-Allaha iman etmemiz vacip olduğu gibi, tagutu inkar etmemiz de vaciptir.
17-Tagutların elebaşı şeytandır.Razı olduğu halde kendisine, ibadet
edilenlerde tağuttur.
18- Allahın kanunlarınan başka kanun koyanlar, Allahın helallerini haram,
haramlarını helal kılanlar tağutlardandır.
19-Onsekizinci maddedeki hale insanları davet eden,veyahut insanlara bunu
emreden, veyahut beşeri kanunlarla hükmeden kişi şüphesz ki o haddi aşmış,
tağut olmuştur.Mahuk olma hududunu tecavüz etmiştir, çünkü onun görevi
dinlemek ve itaat etmektir.
20-Allah tektir.Beşeri yaratan yalnız Odur.İnsanların maslahatına-iyiliğine
olan şeyleri en iyi bilen Allahtır.Allahtan başkası insanlar için kanun
koymaya malik değildir.
...

Herkese Duyurun

   

Semail-i Serif
Ne Zaman Tevhid Fayda Verir?

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen