GIZLI ILIM 1(Verborgene wissen1)DIE Namen Von Engel Und Geisten

#1 von Bir Yolcu/Sofist ( Gast ) , 14.02.2011 09:50

Wir bilden Tanzende Derwische und Heilungmethode in 70 >Stunden aus,E- Post:tiav@hotmail.de


Kuranin Ayetlerini Tasiyan Meleklerin Isimleri ve Azimet Dualari
___________________________________________________________________
1.Cebrail,
2.Israfil,
3.Mikail,
4.Hegakletail;
(Kemain enzelnahu minessemai feh-talta bihi nebat-ül ardi fesbaha hesimen
tezruh-urriyah)
5.Cagtefhail,
(Yevmel azifet-il azifeti iz-il glubu led-el hanciri kazimin ,ma lizzalimine min
hamimin vela sefi-un yuta-a).
6.Dagzeyail(Alimet nefsun ma ahdaret,Fela uksimu bil hunnes,el cevar-il kunnes,velleyli
iza asase,vessubhi iza
teneffes)
7.Akal-hail;(Sad vel gurani zizzikri,bel illeziyne keferu fi izzetin ve sigag,)
8.Dag-sekcail;Sad vel gurani zizzikri,bel illeziyne keferu fi izzetin ve sigag,)

9.Mayta-tarun;Cin padisahlarindan dir,
Görevli melek..Aralarinda mubarek kabül edilen Isimler(Kecig-zasheyusin),
Bu ayetlere Ayat-i Hamse denir.
10.Yecig-rebail;Insirah süresinin Melegi.
11.Fagacimahmetin;mubarek isim,mehmehubin,sa-sain,seh-sehubin,tah-tahubin,
ke-hubin,schey-scheruhin,
Baruhin,Taruhin,Maruhin,Yaruhin..
12.Taykel;Maymun;Bu melek Arschin fatihasi(bekcisi)bir melek dir..
mubarek isimler(bi heltayfin,eschmatunin,behleschin,kenudin,henudin..
13.Meymun;cin padisahlarindan..mubarek esmalar(Eschmatun,Behleschin,
Behlehleyuschin,Kenudin,Henudin...
14.Mezhebin melek'i;Yollarda ve fikirlerde cok ilgilenir..
15.Ebyad melik;Renk melegi,beyaz renkler ile görünür..
16.Bergan melik:cin padisahlarindan,Simsek cakan melik.
ceryan ve simsek cakmasinda görevlidir.
Allahin hadim meleklerindandir.
17.SChem-huresch melik:cin padisahlarindan..
18.Zube_a meliki;cin padisahlarindan..
19.Kendiyasin ;ayet-el kursi nin görevli melegi..
20.Uhaydar Rafraf;Esma-ül Husnanin görevli melegi..

21.Ahmer melik;

Bir Yolcu/Sofist
zuletzt bearbeitet 30.03.2011 14:10 | Top

RE: GIZLI ILIM 1(Verborgene wissen1)DIE Namen Von Engel Und Geisten

#2 von Kurban , 04.08.2011 20:02

ASTROLOJİ NEDİR?

Astroloji nedir sorusuna kısaca; Astroloji, gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır diyebiliriz.İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji, bilimlerin en eskisidir.

Astroloji kader değildir, herşey insanın kendi elindedir. Astroloji dönemleri inceler, fırsat alanlarını, şanslı zamanları, doğum haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir. Sonuçta nasıl hareket edeceğiniz, neler yapacağınız hepsi sizin iradeniz içindedir. Gezegenlerin iyi açılar yaptığı şanslı dönemlerde, hiçbir şey yapmadan oturursanız bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Aynı şekilde gezegenlerin zorlayıcı etkiler yaptığı dönemlerde gerekli gayret ve azmi gösterirseniz tüm zorlukları aşabilir, farkında bile olmadığınız içinizdeki gücü ortaya çıkarabilirsiniz

Dünya varolduğundan beri insanın doğaya karşı verdiği "varoluş" savaşında kullandığı en etkili araçlardan bir tanesi de Astroloji'dir. Astroloji ilk insanın, genelde gökyüzünden gelen doğal afetleri kontrol etme çabası sonucunda ortaya çıkmış olan, bugün artık bilimsel değeri olmadığına inanılan bir "bilim"dir.

Astroloji'nin temelinde sembollerle akıl yürütme ve tümevarım bulunur. Diğer pek çok bilim dalıyla bağlantısı olan Astroloji sayesinde, doğum haritasının yorumlanmasıyla insanın kişiliği, hayatı, keşfedilmemiş potansiyelleri, kökleşmiş alışkanlıkları, fiziksel problemleri, yetenekleri ve ilerleyen zamanlardaki dinamizmi çok rahat tespit edilebilir.

Sizler için sitemizde diğer pek çoklarının aksine, mümkün olan en kapsamlı çalışmalar derlenmiştir. Uzun bir deneyim sürecinin ve geniş bir kaynakçanın katkılarıyla hazırlanan "Astroloji Yazıları" kendinizi tanımanızda, güçlü yanlarınızı geliştirmenizde, zayıflıklarınızın üstesinden gelmenizde, daha tatminkar ilişkiler kurmanızda ve ilerletmenizde size yardımcı olacaktır.
Vekf Nedir?

Vefk, tılsımlı kare demektir. Aynı toplamı ya da aynı anlamı veren, birçok karelerden meydana gelmiş, tek bir büyük karenin içinde, sayılar yani (Sayı Vefki), veya harflerin olduğu ( Harf Vefki) bulunur. Bunların çok türleri vardır. Altılı bir vefk karesinin içinde 36 küçük kare mevcuttur. Buna altılı (müseddes) denir. Yedili bir vefk karesinin içinde ise, 49 küçük kare vardır. Buna da yedili (müsebba) denir. Amaç doğrultusunda bu vefk karelerinin içine yazılan sayı ya da harflerin bir yerleştirme düzeni vardır. Bu, dileğe göre belirlenir. Mesela dilek, iyilik ya da hayır için tutulmuşsa, çift olan sayılar veya bunların karşılığı olan harfler, büyük karenin dört bir köşesinde bulunan küçük karelere yazılır. Amaç kötülük yapmak ise, bu sayı ve harflerin kareler içindeki sıralanışı da bir haç şeklinde olur.

Alfabedeki her harfin sayısal bir değeri vardır. Harflerin bu sayı değeriyle rakam gibi kullanılmasına "Ebced Hesabı" denir. Ebced'de her bir harfin bir Tanrı adına ve bazı tabii güçlere karşılık geldiği sayılmış, ayrıca bunlara karşılık olan timsaller sayesinde giz dolu bir sistem meydana gelmiştir.

 
Kurban
Beiträge: 524
Registriert am: 19.08.2010

zuletzt bearbeitet 01.03.2015 | Top

   

Sihir ve büyü Nasil Bozulur?
Verborgenes Wissen / Gizli ilimler

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen