BeŞ Şey'in Kiymetini Iyi Bilelim

#1 von Z:Hoca ( Gast ) , 03.08.2012 13:09

BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ İYİ BİLELİM
Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: “Beş şey gelmezden evvel beş şeyin
kıymetini iyi bilin.”
1-ÖLÜM GELMEZDEN EVVEL HAYATIN KIYMETİNİ İYİ BİLİN:
Hiç kimsenin hayatı sonsuz ve sınırsız değildir. Ölmeyecek olan ve baki
kalacak olan sadece ve sadece Cenab-ı ALLAH (cc)’tır. Onun haricinde her
nefs ölümü mutlaka tadacaktır. Hayat, yüce ALLAH (cc)’ın insana bahşetmiş
olduğu en mükemmel nimettir. İnsan kendisine bahşedilmiş olan bu nimeti
yüce ALLAH (cc)’ın emirleri doğrultusunda yaşamak ve O’nun yasakladıkları
şeylerden itina ile kaçınmak sureti ile değerlendirmelidir. İnsan hayatı
boyunca hep iyi olmak ve iyilerle beraber anılmak için çalışmalıdır.
Hayatlarını ALLAH (cc)’ın emirleri doğrultusunda yaşayarak geçiren
insanların kendileri ölseler bile eserleri ve isimleri asla unutulmayıp hep
rahmetle anılırlar. İşte insanlar kendilerine imtihan vesilesi olsun diye
geçici olarak ihsan edilen bu hayat nimetini zayi etmemeli ve en güzel
şekilde değerlendirmelidirler. Kaçınılmaz bir gerçek! Bu hayatın sonu
ölümle gelecek ve içinde ölüm olmayan ahiret hayatı da cennet ya da
cehennem şeklinde tezahür edecektir. Ahiret hayatında cennet ya da
cehenneme gidişin sebebi de şüphesiz ki hayatımızda işlemiş olduğumuz
amellerimiz olacaktır. Önemli olan, bir şekilde yaşayıp gitmek değildir.
Önemli olan Cenab-ı Hakkın huzuruna çıktığımız vakit hesabı verilebilir bir
hayatı yaşayabilmektir.
2-HASTALIK GELMEZDEN EVVEL SAĞLIĞIN KIYMETİNİ İYİ BİLİN
Hastalık sağlığın zekâtıdır. İnsanlar zaman zaman hastalanırlar ve tedavi
görüp iyileşirler. İnsanlar hastalandıkları zaman iş yapma arzuları kırılır
ve hayatı normal insanlar gibi sürdüremezler. ALLAH (cc)’ın bize bahşetmiş
olduğu sağlık nimeti çok önemlidir. Bu nimetin kıymetini bilmeyen insanlar
sürekli sıkıntı çekerler. Sağlığımızı kaybetmemek için yiyecek ve
içeceklerimize, bedenimize ve çevremize, temizlik hassasiyetlerimize,
beslenme alışkanlıklarımıza dikkat etmeliyiz. Sinir, sıkıntı ve stres gibi
yıpratıcı etkenlerden uzak kalıp ruh sağlığımızı da korumaya çalışmalıyız.
Yüce dinimiz İslamın “Temizlik imandandır.”, “Elbiseni temizle.” ve “ALLAH
(cc) temizdir temiz olanı sever.” Düsturları gereğince Müslümanlar olarak
bizler temizliğimize itina derecesinde dikkat etmeli ve sağlık nimetinin
kıymetini iyi bilmeliyiz. Atalarımız “Olmaya cihanda devlet bir nefes
sıhhat gibi”sözleriyle sağlığın önemini dile getirmiştir.
3-MEŞGULİYET GELMEZDEN EVVEL BOŞ VAKTİN KIYMETİNİ İYİ BİLİN
“Ahirette insanların en çok pişmanlık duyacakları şey, dünyada iken
değerlendiremeyip boşa geçirdikleri vakitleridir.”diye buyuruyor sevgili
Peygamberimiz (sav). Her bir saniyesi altından daha değerli olan kıymetli
vakitlerimizi boşa geçirmemeliyiz. Yapacağımız bütün faaliyetlerde hem
kendimize hem de tüm insanlara faydalı olmaya çalışmalıyız. Üzerimize farz
olan bütün ibadetleri zamanında yerine getirmeli, onun haricinde
yapacağımız bütün işleri de ibadet anlayışı içerisinde yapmalıyız ki, maddi
ve manevi yönden vaktimizi en güzel şekilde değerlendirmiş olalım.
Bugün insanoğlunun ortaya koymuş olduğu büyük icraat ve keşifler hep
çalışmanın, azmin ve gayretin bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Gerek
insanlığın gidişine yön veren kâşifler ve mucitler, gerekse ilmi, edebi,
ahlakı ve yaşantısıyla insanlara iyi ve doğru yönde yol gösteren âlimler
hep ama hep çalışarak bu seviyelere gelmişlerdir. Vakitlerini boşa geçirip
değerlendirmeyen, insanlığın hayrına bir şeyler üretmeyen insanlar hem
kendileri için hem de içinde yaşadıkları toplum için sürekli sıkıntı
oluştururlar. Kur’anı Kerim de “İnsan için ancak kendi çalıştığının
karşılığı vardır.”(Necm-39) buyurulurken, Peygamber Efendimiz (sav)’de “İki
günü birbirine eşit olan bizden değildir.” buyurmuş ve insanları sürekli
çalışmaya, üretmeye, gelişmeye teşvik etmiştir.
4-İHTİYARLIK GELMEZDEN EVVEL GENÇLİĞİN KIYMETİNİ İYİ BİLİN
Gençlik ALLAH (cc)’ın insana en büyük lütuflarından birisidir. Şeytan ve
nefs insanı en çok gençlik yıllarında takip eder. Genç bir insanın
çalışması, ibadet etmesi ve üretmesi elbette ki genç olmayan bir insandan
çok farklıdır. Onun için gençlik yıllarında yapılan işin daha verimli
olduğu gibi, yapılan ibadetlerin de daha çok sevap olduğu bildirilmiştir.
İnsan ömrü üç bölüme ayrılır. Bunlar çocukluk, gençlik ve ihtiyarlıktır.
Çocukluk çağında insan neyin ne olduğunun pek farkında değildir. Gençlik
çağı insan ömrünün altın çağıdır. Gücü ve kuvveti yerinde, üreten,
geliştiren, güvenen ve güvenilen bir çağdır gençlik çağı. İhtiyarlık çağı
ise insanın en suskun ve en düşkün çağıdır. Gençlik çağlarını iyi
değerlendirip boşa geçirmeyen insanlar başarıyı elde etmiş insanlardır.
Bunlar ihtiyarlık zamanlarında da gençlik yıllarında yapmış oldukları
çalışmaların meyvelerini toplamaya devam ederler. Ama gençlik yıllarını iyi
değerlendiremeyip boşa geçiren insanlar bu dönemlerinde bir varlık
gösteremedikleri gibi ihtiyarlık zamanlarında da hep başkalarına muhtaç
olur ve sürekli sıkıntı içinde yaşarlar.
5-YOKSULLUK GELMEZDEN EVVEL ZENGİNLİĞİN KİYMETİNİ İYİ BİLİN
Dünya imtihan dünyasıdır. İnsanların kimisi yoksullukla kimisi de
zenginlikle imtihan ediliyor. Zengin olup hali vakti yerinde olanlar
varlıklarının kıymetini iyi bilmeli ve onu israf edip, saçıp savurarak
harcamamalıdır. Dinimizde israf edip saçıp savurmak açık bir dille
yasaklanmış, tasarruf edip dengeli bir şekilde harcamak ise tavsiye
edilmiştir. Bu durum Kur’anı Kerim’de “Yiyiniz, içiniz fakat israf
etmeyiniz. Çünkü ALLAH (cc) israf edenleri sevmez.” (A’raf-31) ifadeleriyle
dile getirilmiştir. Müslüman kazanırken helalinden kazanmaya, harcarken de
israf etmeden harcamaya çalışmalıdır. Fakir fukarayı görüp gözetmeli,
zekâtını zamanında ve eksiksiz olarak verip bolca sadaka dağıtmalıdır. Hac
görevini zengin ve sağlıklı iken yerine getirmelidir. Yoksulluk ne kadar
çaresizlik ise zenginlik de o kadar çaredir. Çaresizlik çarenin bittiği
yerde başlar. Şayet çare elimizdeki imkânlarsa onları dengeli bir şekilde
harcayıp, içinden çıkamayacağımız durumlara düşmemeliyiz.

Muderrisim(Zafer)Hoca…--

Z:Hoca
zuletzt bearbeitet 10.05.2014 14:11 | Top

   

Eslerin Birbirine Karsi Görevleri
TASAVVUFTA YETİŞMEYEN BİR ALİMİN SOHBETİ ÖLDÜRÜCÜ ZEHİRDİR.

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank! .adobbreit { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; }.nadmsg { background-color: #DFF6EC; border:1px solid #46d6fa !important;}.adsseite { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; } }
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen