Yilbasi ve Ömür

#1 von zafer Hoca müderrisim ( Gast ) , 07.01.2012 09:26

YILBAŞI VE ÖMÜR

Ey Müslümanlar !

İşte içinde olduğumuz yıl bitiyor.Yılın bitmesi ile ömürden bir parça daha
bitiyor.Gördüğümüz gibi, gece ve gündüz devaran ediyor,insan ömrü
kısalıyor. Günler geri dönmemek üzere çekip-gidiyor.Gece ve gündüz kişinin
yaptıklarına şahitlik ediyorlar. Üzerine güneş doğan her gün şöyle nida
ediyor ve diyorki .. Ben yeni bir yaratılışım, ameline şahidim. Beni
ganimet bil.Çünkü ben bir daha dönmeyeceğim. İşte gördüğünüz gibi, yıl göçe
başladı ve vedalaşma elini uzattı.
Görüşünüz nedir? Bu aylar lehimizemi aleyhimize mi şahitlik yapacak? Şahsen
benim zanni-galibim odurki, aleyhimize şahitlik edecek. Hemde çok kötü
şahitlik edecek. Geçmiş senelerin ziyan ve iflas ettiğimize şahitlik ettiği
gibi….
Nasıl böyle şahitlik yapmasın ki, heva-heveslerin ve gururun istila ettiği,
fesadın virüslarının yerleştiği bizler, lezzetlere daldık, şehvetlere
meylettik, yaşadığımız toplum içinde munker ve masiyetler çoğaldı, bütün
yasak ve haramları irtikap ettik, dinin direği namazı terk ettik, zekatı
terk edip, fakir ve yoksullara zülmettik. Kur'anı mübinin emirlerine
muhalefet ettik. Nebi ve resüllerin seyyidinin sözlerini (Hadislerini)
attık, şeytanı laine tabi olduk.İşte bütün bunları bizler yaptık, şimdi ne
bekliyoruz şahitlerden ?
Değerli Müminler!
Bu senenin lehimizde şahitlik yapmasını istememiz daha çok uzak ! Belki de
en aşırı ve en kötü bir şekilde aleyhimize şahitlik edecek. Allahu teala :"
Peygamber size ne verirse artık onu alın, sizi neden sakındırırsa artık
ondan sakınıni. Ve Allahtan korkun. Şüphesiz ki Allah, ikabı çok
şiddetlidir.( Haşr:7 )
Peygamberimiz şöyle buyuruyor:''Size uyduğunuz takdirde, benden sonra asla
sapıklığa düşmeyeceğiniz iki şeyi bıraktım. Allahın kitabı (Kur'anı Kerim
) ve sünnetim. ( Buhari-Müslüm )
Niçin ve neden islam ümmeti islam milleti güçlü iken kaybetti, aziz iken
zelil oldu, ittihad halinde iken parçalandı. Birbirine tutgun iken bozguna
uğradı ?
Evet islam milleti çok güçlü,kuvvetli,izzetli,ittihad içinde ve birbirine
tutgun, kendi içinde kaynaşmış bir milletti! Niçin? Çünkü o gün şeriatla,
dinle, Kur'anla ve sünneti-resulullahla amel ediyorlardı.
Ne zaman Allahın kitabına muhalefet ettiler,Allah Resülünün yolundan
ayrıldılar, günden güne zayıfladılar,zillete düştüler, parçalandılar bölük
bölük oldular, darmadağın oldular.
Muhterem Müminler!
Çünkü onlar heva-heveslerinin peşinden gittiler, akıl ve dinin sınırlarını
aştılar ve bu şekilde alemlerin Rabbi olan Allahı kızdırdılar. Halleri
perişan oldu, üzerlerine düşman musallat oldu, islam toprakları müslüman
vatanları birbirinden ilikleri kesilmiş ve kopmuş hale geldiler,
müslümanları birbirine bağlayan organ ve bağları darmadağın olmuş.
Çünkü biz, islam ruhunu kaybettik, imani unsurları kaybettik ve
birbirimizden kopuk hale geldik, tesbihin tanelerinin ipin kopması ile
dağıldığı gibi bizde dağıldık. Bu konuda Peygam-berimize kulak verelim: "
Size çullanmak üzere,yabancı kavimlerin, tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler
gibi, birbirlerini çağıracakları zaman yakındır. Orada bulunanlardan biri:
" O gün sayıca azlığınımzdan mı ? " diye sordu: Hayır buyurdular. Bilakis o
gün siz çoksunuz.Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer-cöpler gibi
hiçbir ağırlığı olmayan çer-cöp durumda olacaksınız. Allah, düşmanlarımızın
kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalblerinize zaafı
atacak.Zaaf nedir ? Ey Allahın Resülü ! denildi. Dünya sevgisi ve ölüm
korkusu." ( Ebu Davud )
Aziz ve Muhterem Müslümanlar!
Ahlakımız üzerimize ağır geldi ve hakaret gördük ve onu terk ettik,
adetlerimizin ölçüleri hafif geldi onu ihmal ettik,dinin gücü zayıfladı ve
dinimizide unuttuk, islami birikimlerimizi ve kültürümüze önem vermedik ve
terk ettik, yabancıların,gayri-müslimlerin yoluna sülük ettik, onlardan
nasihat eden,yardım eden ve arkadaşlar edindik. Neticede bu hale geldik.
Zaten bu neticede kaçınılmazdı.Peygamberimize kulak verelim: Şöyle
buyuruyor: " Siz, sizden önce geçenlerin ( yahudi-hiristiyan
ların)yollarına-sünnetlerine tabi olacaksınız.Karış karış,zira zira
uayacaksınız.Taki onlar kelerin deliğine girseler,sizde onlara tabi olup (
Moda diye ) uyacaksınız.''(Buhari)
Kur'an ve sünnetten çıkarılan şeriat kanunlarını,islamın olmazsa olmaz
"ANAYASA" sını lağv ettiler( ortadan kaldırdılar ) yerine onların yasa ve
anayasalarını aldık, onlar dinin ahkamını ortadan kaldırdılar, biz onların
kanunlarına uyduk, onlar faizi mubah kıldılar, bizde mubah kıldık ve hatta
ismini değiştirdik " NEMA" dedik," GETİRİ" dedik ve yedik, onlar içki
içtiler bizde içtik, onlar zina evleri ( Genelevleri ) açtılar bizde
açtık,onlar kumarhaneler açtılar,kötü yerleri açtılar, bizde aynısını
yaptık, resmi ve gayri-resmi toplantılarda hayvanlar gibi açık-saçık
kadınlarla erkeklerin iştirak ettikleri gibi, bizde aynen uyguladık,
onların hanımları çırıl-çıplak sok-cadde, çarşı-pazarlara çıktıkları gibi,
bizde hanımlarımızı aynı hale getirdik, onların kadınları başlarını açıp,
saçlarını kestikleri gibi,bizim hanımlarımızda başlarını,gerdanlarını açıp,
saçlarını erkekler gibi kestiler.
Evet Aziz Müslümanlar!
Biz onların merasimlerine iştirak ettik,bayramlarını,yılbaşı ve noellerini
kutladık,onlar ne yaptı ise, bizde onların eksiksiz hepsini çağdaşlık
adına, modernleşme adına, moda adına hepsini hayata geçirdik, hatta geride
hadiste geçdiği gibi, onlar kelerin deliğine veya ona benzer deliklere
girdiler bizde girdik. Şimdi ise herşeyimizle ortadayız. Biz kimiz ? Bizi
onlardan, onları bizden ayıracak hangi fark vardır ? Onlara benzedik, onlar
bizden bizde onlardan olduk. Peygamberimiz buyuruyor:" Herhangi bir
kimse,bir kavme benzemeye çalışırsa, o onlardandır veyahut her kim bir
kavme benzemeye çalışırsa, onlarla beraber haşrolunur." Allahtan korkun ve
imanınızı kelime-i tevhidle yenileyin.

Ey Müslümanlar !
İşte içinde olduğumuz yıl bitiyor.Yılın bitmesi ile ömürden bir parça daha
bitiyor.Gördüğümüz gibi, gece ve gündüz devaran ediyor,insan ömrü
kısalıyor. Günler geri dönmemek üzere çekip-gidiyor.Gece ve gündüz kişinin
yaptıklarına şahitlik ediyorlar. Üzerine güneş doğan her gün şöyle nida
ediyor ve diyorki .. Ben yeni bir yaratılışım, ameline şahidim. Beni
ganimet bil.Çünkü ben bir daha dönmeyeceğim. İşte gördüğünüz gibi, yıl göçe
başladı ve vedalaşma elini uzattı.
Görüşünüz nedir? Bu aylar lehimizemi aleyhimize mi şahitlik yapacak? Şahsen
benim zanni-galibim odurki, aleyhimize şahitlik edecek. Hemde çok kötü
şahitlik edecek. Geçmiş senelerin ziyan ve iflas ettiğimize şahitlik ettiği
gibi….
Nasıl böyle şahitlik yapmasın ki, heva-heveslerin ve gururun istila ettiği,
fesadın virüslarının yerleştiği bizler, lezzetlere daldık, şehvetlere
meylettik, yaşadığımız toplum içinde munker ve masiyetler çoğaldı, bütün
yasak ve haramları irtikap ettik, dinin direği namazı terk ettik, zekatı
terk edip, fakir ve yoksullara zülmettik. Kur'anı mübinin emirlerine
muhalefet ettik. Nebi ve resüllerin seyyidinin sözlerini (Hadislerini)
attık, şeytanı laine tabi olduk.İşte bütün bunları bizler yaptık, şimdi ne
bekliyoruz şahitlerden ?
Değerli Müminler!
Bu senenin lehimizde şahitlik yapmasını istememiz daha çok uzak ! Belki de
en aşırı ve en kötü bir şekilde aleyhimize şahitlik edecek. Allahu teala :"
Peygamber size ne verirse artık onu alın, sizi neden sakındırırsa artık
ondan sakınıni. Ve Allahtan korkun. Şüphesiz ki Allah, ikabı çok
şiddetlidir.( Haşr:7 )
Peygamberimiz şöyle buyuruyor:''Size uyduğunuz takdirde, benden sonra asla
sapıklığa düşmeyeceğiniz iki şeyi bıraktım. Allahın kitabı (Kur'anı Kerim
) ve sünnetim. ( Buhari-Müslüm )
Niçin ve neden islam ümmeti islam milleti güçlü iken kaybetti, aziz iken
zelil oldu, ittihad halinde iken parçalandı. Birbirine tutgun iken bozguna
uğradı ?
Evet islam milleti çok güçlü,kuvvetli,izzetli,ittihad içinde ve birbirine
tutgun, kendi içinde kaynaşmış bir milletti! Niçin? Çünkü o gün şeriatla,
dinle, Kur'anla ve sünneti-resulullahla amel ediyorlardı.
Ne zaman Allahın kitabına muhalefet ettiler,Allah Resülünün yolundan
ayrıldılar, günden güne zayıfladılar,zillete düştüler, parçalandılar bölük
bölük oldular, darmadağın oldular.
Muhterem Müminler!
Çünkü onlar heva-heveslerinin peşinden gittiler, akıl ve dinin sınırlarını
aştılar ve bu şekilde alemlerin Rabbi olan Allahı kızdırdılar. Halleri
perişan oldu, üzerlerine düşman musallat oldu, islam toprakları müslüman
vatanları birbirinden ilikleri kesilmiş ve kopmuş hale geldiler,
müslümanları birbirine bağlayan organ ve bağları darmadağın olmuş.
Çünkü biz, islam ruhunu kaybettik, imani unsurları kaybettik ve
birbirimizden kopuk hale geldik, tesbihin tanelerinin ipin kopması ile
dağıldığı gibi bizde dağıldık. Bu konuda Peygam-berimize kulak verelim: "
Size çullanmak üzere,yabancı kavimlerin, tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler
gibi, birbirlerini çağıracakları zaman yakındır. Orada bulunanlardan biri:
" O gün sayıca azlığınımzdan mı ? " diye sordu: Hayır buyurdular. Bilakis o
gün siz çoksunuz.Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer-cöpler gibi
hiçbir ağırlığı olmayan çer-cöp durumda olacaksınız. Allah, düşmanlarımızın
kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalblerinize zaafı
atacak.Zaaf nedir ? Ey Allahın Resülü ! denildi. Dünya sevgisi ve ölüm
korkusu." ( Ebu Davud )
Aziz ve Muhterem Müslümanlar!
Ahlakımız üzerimize ağır geldi ve hakaret gördük ve onu terk ettik,
adetlerimizin ölçüleri hafif geldi onu ihmal ettik,dinin gücü zayıfladı ve
dinimizide unuttuk, islami birikimlerimizi ve kültürümüze önem vermedik ve
terk ettik, yabancıların,gayri-müslimlerin yoluna sülük ettik, onlardan
nasihat eden,yardım eden ve arkadaşlar edindik. Neticede bu hale geldik.
Zaten bu neticede kaçınılmazdı.Peygamberimize kulak verelim: Şöyle
buyuruyor: " Siz, sizden önce geçenlerin ( yahudi-hiristiyan
ların)yollarına-sünnetlerine tabi olacaksınız.Karış karış,zira zira
uayacaksınız.Taki onlar kelerin deliğine girseler,sizde onlara tabi olup (
Moda diye ) uyacaksınız.''(Buhari)
Kur'an ve sünnetten çıkarılan şeriat kanunlarını,islamın olmazsa olmaz
"ANAYASA" sını lağv ettiler( ortadan kaldırdılar ) yerine onların yasa ve
anayasalarını aldık, onlar dinin ahkamını ortadan kaldırdılar, biz onların
kanunlarına uyduk, onlar faizi mubah kıldılar, bizde mubah kıldık ve hatta
ismini değiştirdik " NEMA" dedik," GETİRİ" dedik ve yedik, onlar içki
içtiler bizde içtik, onlar zina evleri ( Genelevleri ) açtılar bizde
açtık,onlar kumarhaneler açtılar,kötü yerleri açtılar, bizde aynısını
yaptık, resmi ve gayri-resmi toplantılarda hayvanlar gibi açık-saçık
kadınlarla erkeklerin iştirak ettikleri gibi, bizde aynen uyguladık,
onların hanımları çırıl-çıplak sok-cadde, çarşı-pazarlara çıktıkları gibi,
bizde hanımlarımızı aynı hale getirdik, onların kadınları başlarını açıp,
saçlarını kestikleri gibi,bizim hanımlarımızda başlarını,gerdanlarını açıp,
saçlarını erkekler gibi kestiler.
Evet Aziz Müslümanlar!
Biz onların merasimlerine iştirak ettik,bayramlarını,yılbaşı ve noellerini
kutladık,onlar ne yaptı ise, bizde onların eksiksiz hepsini çağdaşlık
adına, modernleşme adına, moda adına hepsini hayata geçirdik, hatta geride
hadiste geçdiği gibi, onlar kelerin deliğine veya ona benzer deliklere
girdiler bizde girdik. Şimdi ise herşeyimizle ortadayız. Biz kimiz ? Bizi
onlardan, onları bizden ayıracak hangi fark vardır ? Onlara benzedik, onlar
bizden bizde onlardan olduk. Peygamberimiz buyuruyor:" Herhangi bir
kimse,bir kavme benzemeye çalışırsa, o onlardandır veyahut her kim bir
kavme benzemeye çalışırsa, onlarla beraber haşrolunur." Allahtan korkun ve
imanınızı kelime-i tevhidle yenileyin.

zafer Hoca müderrisim
zuletzt bearbeitet 07.01.2012 10:26 | Top

   

Imam Ahmed Allawi Ve Siiri
Tarikatlarda Meshur Icazetnameye bir kac örnek

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank! .adobbreit { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; }.nadmsg { background-color: #DFF6EC; border:1px solid #46d6fa !important;}.adsseite { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; } }
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen