AKIL VE EVRENİN YARATILIŞI/Şuayıb Hoca

#1 von Kurban , 04.05.2014 12:17

AKIL:

Gelecek kitabımda kıyamette haşır olma nasıl olacak dirilme nasıl olacak yazacağım ama şimdi akıldan anlatayım yeri belli değil beynin karmaşık yapısı içinde beyin ile beyincik arasındaki et parçası olduğu sanılmakta dır. değerli parçaya vücut un bütün parçaları ayak tırnağından başındaki saç teline kadar bütün hücreler sinyalini oraya gönderir bu sayede beş duyu ile çalışırız bunların en ufak aksaması o duyu gelmeyen veya eksik fazla gelmesi oranın felç olması demek tir bu konuda efendimiz s.a.v. şöyle buyurdu Allah ın süslediği en güzel şey akıldır. Davut a.s. şöyle buyurdu
Akıl insana her şeyi unutturup Allah ın marifetine ulaştırandır nefis ise insana kendini unutturup fanilere bağlayandır Akıl tasavvufi manada insana kendini tanıtıp rabbini bilen şeydir Allah sevdiği kuluna selim bir kalp güzel bir ahlak ve geniş düşünen bir akıl verir. Onun içindir ki akıl akıllı olmayan dünyaya meyil etmez. kıllı insanın akılsız sevdiği olmaz. Akıl insanın fıtrat nuru dur.Allah c.c. yasin suresinin 33 ayetinde .ve ölü toprağı canlandırmamız için bir delildir onu dirilttik ve ondan taneler çıkardık ta ondan yiyorlar
işte akıl etmezmisiniz manasında gelir. Burada konumuzla alakalı olmamasına rağmen şu notu da ileteyim toprağın yüzde sekseni su dur ve yine yüzde sekseni mikroplardan oluşan canlı varlıktır. Onun içindir ki toprağa düşen her canlı o mikroplar tarafından derhal yenip toprak olması sağlanır.bunu yukarıda konumuz dışında demiştim ama yasin ayetinin manasını yazdım orada (ve ayetün lehüm) derken akıl etmezmisiniz düşünmez misiniz diyor. Ayrıca Allah c c o düşen varlığı yiyen mikrop yeni bir varlık oluyor böylece toprak sanki foto sentez fabrikası gibi çalışıyor sanki bir kimya fabrikası parçaları toplayıp dizaynı ediyor ve Allah cc kuranı keriminde şöyle buyuruyor.Onu bir nutfe den yarattık ona biçim verip puroğramladık Derken buradaki fiili akıl etmemiz gerektiğini beyan ediyor.anlaşılan odur ki kullar ölmüş kalplerini diriltmeleri gerektiğini düşünmesi lazım. Akılla ilgili Davut a.s. şöyle buyurdu,akıl ve kalp ruhani aynı zamanda semavi dır bunun karşıtı da nefis ve bedendir buda dünyevi dır. Aklın içi sırları gizlemek içindir bu nedenle akılsız insanlara sır verilmez Allah ın dostu sırları gizleyip aklını en üst noktaya ulaştıran dır.
SER VERİR SIR VERMEZ SERVER BABA
Bu mahiyeti anlatan şu hikayede olduğu gibi zamanında server baba dedikleri bir pir vardı bu zat elini neye değerse o şey altın oluyordu bu olayı duyan zamanın idarecisi server babayı makamına çağırır bunu nasıl yaptığını sorar oda söyleyemem der padişah ne kadar uğraştı ise de söylemez en son bak der eğer bana bu bilgiyi öğretmez sen kelleni vururum der pir bakar ki idareci kararlı benim sırrım boğazımın içinde bir kağıt var sır onda gizli der bunu duyan emir hemen kellesini vurdurur bakarlar ki bir kağıt parçası ve yazı okurlar şöyle der
ser verir sır vermez server baba yazılı bunu gören idareci pişman olur ama pir ölür işte normal insan aklını kullansa idi bu pir den çok yararlana bilirdi ama bir an dünya hevesine kapılıp aklını kullanamaz oldu.Aklını kullanan Allah, ını tanır nefsani arzularını rabbani arzularına tercih etmez Leyla sını Mevla sına tercih etmez
AKIL:
Uzağı gören gözdür İbrahim hakkı h.z. akıl için şöyle der yüzü güzel olup aklını kullanamayan kalbi sıkıntılı düşmanı çok kem gözlere açık olur. Akıl kalbe girer hakimiyet kurarsa o kalpten marifet doğar.Maneviyatsız akıl insanı inkara götürür akılsız marifet te olmaz olsa olsa tesadüflere dayalı başarılar ola bilir.Akıl iman sarayıdır o saray sahibi de insandır imanın muhatabı da akıldır
Akıl:
Akıl Allah ın dünyadaki gölgesi aynı zamanda dünyanın hakimi dır gölge aslının benzeri dir ama aynı değildir o halde gölgesi olduğun şeyi tanımaman düşünülemez Akıl denen güzelliği iyi kullanır kalbi zikirle gönlü fikirle bedeni şükürle meşgul edersen Allah da sana yakın olur.Aklın bu karmaşık vücudu nasıl idare ettiğini kavrarsan Allah cc alemleri nasıl idare ettiğini bir nebzecik anlamış olursun

EVRENİN YARATILIŞI

Şimdilik kısaca anlatayım ileride daha geniş anlatacağım cenabı hak arzı cumartesi. Günü,yer yüzü düz iken dağların oluşumunu Pazar günü .Yer yüzünde hayat murat ettiğinde bitkileri Pazartesi günü.Hoşa gitmeyen ne varsa nahoş varlıkları Salı günü.Allah cc yeryüzüne nurunun tecellisini çarşamba günü. Hayvanları Perşembe günü.insanlığın atası hazreti ademi cuma günü ikindiden sonra yaratmış tır.Ve diğer mahlukatı Cumadan sonra yaratmıştır. Yedinci devrede dünya insanın ayak basacağı hale geldi ve insan ayak bastı.böylece dünya devresini tamamladı insan ayak basması ile de şereflendi. Göklere gelince Allah cc yedi sema olarak yarattı bunlar sırası ile şöyle.dır,

O ki yedi göğü tabakan ( bir birine bitişik) olarak yarattı (mülk 3.67.)
semaya doğruldu ve onu yedi kat olarak sağlamca tanzim etti o her şeyi hakkı ile bilendir. ( isra.17.29.)
Yedi kat gök dünyada ve dünyada bulunan her şey onu tesbih eder ( isra 17.44.)
Üstünüze yedi kat sağlam sema bina ettik.( Neba.78.12.)

Dünya semasında iki milyon dan fazla yıldız olduğu bilinmektedir astronomi uzmanları bunu inceleyince Allah cc inanmaktan başka çare bulamamaktalar .

Bugün biliniyor ki evrende içten dışa doğru genişleyen değişik manyetik alanlar mevcut bunun merkezi
Yıldız kümelerinin bulunduğu galaksi gurupları dır.

Bu galaksi dışında kuasır ( yıldız doğuranlar) var bunlara yıldız tohumları üreten merkez de denir.
Bunların dışında radyo manyetik alanlarla çevrilen yerler var.

Bunun dışında dünyaları oluşturan bir manyetik alan daha var .

Bunun da dışında tüm bu evreni kuşatan bir manyetik alan daha var bu kuşak sınırsız aklımızın eremeyeceği kadar daha geniş bir evren var. Bu konuyu burada bitirelim belki daha sonra dönerim

H.Z. Ömer şöyle der: Rasulullahın yanına vardım onu ağlarken gördüm nedenini sorduğumda,
az önce Cebrail a.s. geldi İslam dini için saç ağartana Allah cc azap etmeye ar ederim buyurdu.Ama Müslüman ım diyerek saç ağartan Allah a isyan etmekten utanmıyor buyurdu. Gençliğini din için harcamayan hiç olmazsa yaşlılığını din için harcamalı şunu bilmeli ki ekin olgunlaşınca hasat mevsimi yaklaşır o mevsim gelmeden zikrimizi çoğaltalım, çünkü hiç gölgenin olmadığı o gün Allah cc şu insanları levaül hamt gölgesinde gölgelendirecektir bunlar şu insanlardır
Adaletli devlet adamları
Allah a kullukla büyüyen genç
Cemaate devam eden genç
Allah için birbirini seven iki genç
Tenha yerde Allah ı anan göz yaşı döken genç
Allah için gizli sadaka veren
Kimsenin olmadığı bir yerde kötü teklifte bulunan kadına ben Allah dan korkarım diyen genç.
Yukarıda ağlamak dedim bu konuyu biraz açayım ağlamak üç türlü dür
Biri Allah ın azabından korkarak ağlamak bu ağlayış azaba engel olur cehennem o göz yaşını yakamaz. ikincisi ayıpları temizlemek için ağlayış buda samimi ise değerli olur üçüncü ağlayış ayrılık için ağlamak buda mabudun rızası ile beraber dostların muhabbetini celp eder
Tüm bu ağlamalar Allah rızasını kazanır insan toprak su ve havadan mevcut yaratık olduğu için üçü de ateşten korkarlar ama üçü de ateşi söndürürler cehennemde böyle dır insanın ibadeti de zikri de onu söndürür. Her şeyin kemali olduğu gibi zevali de vardır insanında zevali diğer varlıkların zevali ile beraberdir buna da kıyamet denir
Kıyametin ne zaman kopacağını Allah cc bilir ancak şunu diye bilirim ki her şey asli hüviyetini kayıp etmesi kıyamet alametidir Dişinin yapmayacağı işi yapması erkeksiz kadının doğum yapması insanlığın gen haritası çıkartılıp kuromozonları ile oynanması buna benzer şu anda aklımıza gelmeyecek insan türünün çoğalması gibi bunlar çok yakında gündeme gelecek ve bizler hayretle izleyeceğiz o zaman Allah ve resulünün ipine sım sıkı sarılın o günün şerrinden Allah a sığınalım. Kıyametle ilgili şu hadisi şerifi okuyalım.(buharı t.s.71)
Manevi İlmin kalkması.Çeşitli içkilerin çoğalması.Zinanın aleni yapılması.Bina ve zinada insanların yarışması.Zamanın bereketinin olmaması yani sene ay ay hafta hafta gün gün saat kadar kısalm İş ehil olmayana verildiği zaman.İnsanlığın tüm çabası midelerini doldurmak için olunca.Şerefleri malları varlıkları olacak.Kıbleleri hanımları yani şehvetleri olacak.Dinleri paraları olacak .İnsanların en şerlileri inananlar kısmından çıkacak bunların Allah cc katında hiçbir değeri ve nasibi olmayacak.Bu insanlar çıkmadıkça kıyamet kopmayacak. Yine bir hadisi şerifte İnsanlar üzerine öyle bir zaman geleceki islamın yalnız ismi kuranın yalnız resmi kalacak mescitler mamur ama hidayetten yoksun olacak onların alimleri gök kubbe altındakilerin en şerlileri olacak fitne onlardan çıktı yine onlara dönecek.(bey haki)En doğrusunu yine Allah cc bilir. Dünyanın yaratılışına insan sebep oldu kıyametin komasına da insan sebep olacak. İnsanın dünyaya gelmesi ona verilen şifreyi çözmesinden ibarettir ana rahmindeki çocuğun uzuvlarının yerli yerine konması öldükten sonrada toprak olan insanın yine ol emri ile o şifre etrafında toplanması gerçekleşecek olacak bu gün bilgisayar kompütürün açılması da şifre ile değilmi.Burayı burada keselim ileriki zamanlara bırakalım. Bizlerin bulunduğu güneş sistemi dediğimiz saman yolu galaksi sinde yüz milyar gezegen olduğu var sayılıyor belki zaman gelince bundan kat kat daha çok gezegen olduğu anlaşıla bilir her güneş sistemi kendi kategorisinde yedi kat radyo manyetik alanla çevrili dir işte bu bilim sayesinde dünyadan uzaya bakıldığında veya her hangi bir gezegenden uzaya bakıldığında sizi yedi ket manyetik mekar sarmakta dır

 
Kurban
Beiträge: 527
Registriert am: 19.08.2010


   

Dünyanın Tabakaları/Allaha kul olabilmek/Şuayıb Özdal
Şuayıb Hoca/İmanın Mertebeleri ve Tevhıd

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen