(Mezahibi-i Tefsir(Tefsir Cesitleri ve yollari)

#1 von Kurban , 08.02.2014 11:26

Mezahibi-i Tefsir(Tefsir Cesitleri ve yollari)

-Mesur
-R'ay
-Batini:Kur'anin zahiri manasindan mülhem gizli manalaridir.
bunun mesru olmasi icin genel manaya ve dinin serii emi
rlerine aykiri olmamasidr.
-Isari:Ehline malum bir manaya zahiri manadan gidis yollu tefsirlerdir.
Kuranin zahirine aykiri olmamasi gerek,
Zahiri amanalarin disindaki zahiri manalari red etmemek sartiyla caizdir.
arabi kavaide aykiri olmamasi gerek.
Akil ve seri emirlere aykiri olmamasi gerek.
Akli ve seri dogrulayan delillerin bulunmasi..
-Mesur;
Mesur tefsir kur'an ve sünnet ve
sahabe ve tabiin kaynakli tefsirlerdir.
Ehli kitap yahudi ve hiristiyan kaynakli
bilgilere yer verilmez.
R'ay:Ictihad yollu tefsirlerdir, ki bunun sartlari:
Arabi kelam ve lafizlara arif,Vücuh ve delaleti manalari
esbabi nüzul,nesih ve mensuh ayetleri de bilmesi gerekir.
Bu tür tefsirlerin mesfru olmasinin sarti,Kitap ve
sünnete aykiri olmamasi gerek.
Edille-i seriyye aykiri kitap ve sünnete aykiri tefsirler
makul ve mesru degildir.
Meshur Tefsir Cesitlerine bir kac örnek:
TABERI;IBNI KESIR;ZEMEAHSERI;GURTUBI;FAHRI RAZI;
DÜRRÜ MENSUR (CELALETTIN SUYUTI),Medarikittefsir li ömerinnesefi
Lübab ittefsir li maanittefsir,Tefsir il bagavi
Tefsiri beyzavi,tefsiri Sevkani,tefsiri sealibi,tefsiri alusi
Tefsiri ebusuud..
Sahabeden meshur müfessirler
Imami suyuti ye göre Itgan da sunlar ,zikredilir.
1.Ibni Mesuud
Ibni Abbas,Ubey bin Kaab,Zeyid bin Sabit,
Ebu Musa-al es>'ari,Abdullah ibni Zubeyr.
Enes bin Malik,Ebu hureyre,Abdullah ibni ömer,Cabir bin
Abdullah,Abdullah ibni amir bin as,bunlar o kadar meshur
müfessir degildir..

Tabiin den meshur Müfessirler;
Mekkeli ve medineli,ve irakli müfessirler denir.
Mekkelileri hocasi Abdullah ibni Abbasin talebeleridir.
Said ibni Cubeyir,mucahid ve ikrime(r.a)
Ikrime (r.a)..
Medineli müfessirlerin hocasi,Ubey bin Kaab,Ebi Aliye refii bin mihran
erriyahi,M.binkaab el karzi.
Irakdakilerin hocasi,Abdullah ibni mesuud (r.a)Algamae bin gays,
mesrug bin ecdaa.amir essaabi..

 
Kurban
Beiträge: 503
Registriert am: 19.08.2010


   

Silsile Duası
EHL-İ SÜNNET VEL CEMAAT TAHAVİ AKAİDİ TERCÜMESİ

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank! .adobbreit { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; }.nadmsg { background-color: #DFF6EC; border:1px solid #46d6fa !important;}.adsseite { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; } }
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen