Mawlid Kandili

#1 von muderrisim ( Gast ) , 15.02.2011 19:23

Aşağıdaki e-posta size "Muderrisim Forum sayfası" yöneticisi tarafındangönderildi. Eğer bu e-postanın spam olduğunu düşünüyorsanız veyaiçeriğinden rahatsız olduysanız lütfen alttaki e-posta adresini kullanarakmesaj panosunun webmasterı ile iletişime geçin: muderrisim@muderrisim.com Size gönderilen e-posta:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ MUBAREK MEVLİD KANDİLİ
Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." Enbiyâ:107)İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizimPeygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardanRebiü'l-evvel ayının 12.gecesi doğmuştur. Milâdî takvime göre ise bu, 571yılı Nisan ayının yirmisine rastlamaktadır. Bu mübarek geceye "MevlidKandili" denir.O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlıkalmış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık birduruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek birbaşlangıçtır.O gecenin sabahı gerçekten de feyizli bir sabahtı. İnsanlıkiçin yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Bir faziletgüneşi ve hidâyet meşalesi olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, YüceAllahın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu husustaKur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan,(kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap vehikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük birlütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içindeidiler." (Âl-i İmrân, 164)Bu gece, müslümanlar arasında yüzyılllardan beri büyük bir coşku ilekutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz derin bir saygı ile anılmaktadır. BüyükTürk Alimi Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı "Vesiletün'necat"olan mevlid kitabı O'nun doğumunu, üstünlüğünü ve mucizelerini en güzel birşekilde dile getiren değerli bir eserdir.Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek,O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük milletimizinSevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir.Bununla beraber, O'nun ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmek ve kendimizeörnek almak başta gelen görevlerimizdendir. Asıl o zaman O'nun sevgisini vehoşnutluğunu kazanmış oluruz.O âlemlerin Rabbinden, "Alemlere rahmet olarak gönderildi." Asırlarasığmayacak inkılapları birkaç sene içerisinde gerçekleştirdi. Evlâtlarınıdiri diri toprağa gömen babalar O'na ve getirdiği prensiplere iman ettiktensonra mükemmelleştiler, dünyaya insanlık, adalet ve medeniyet rehberiolacak hale geldiler. İnsanlar O'nun tek emriyle, kökü yüzlerce yıl derindeolan alışkanlıklarını bıraktı. O, yirminci asır insanının yüzyılda yerleştiremediği hakkı, hukuku,adâleti, hürriyeti, demokrasiyi ve insan haklarını bir solukta yerleştirdi.Böylece cehâlet asrı bir saâdet asrı olup, çıktı. Nihayet asır, asırlarataştı. Ve O, çağlar ötesiyle kucaklaştı.Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed kendisinden önceki peygamberler gibisadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarakgönderilmiştir. O'nun diğer peygamberlerden en farklı yönlerinden birisibudur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik; fakatinsanların,çoğu,bilmezler."(Sebe:28) İnsanlığın her zaman ve mekânda Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği ilâhî mesajave bu mesajın hayata geçirilmiş şekli olan onun sünnetine ihtiyacı vardır. O'nu örnek almak, Kur'an'a uymaktır. Çünkü Hz. Aişe (r.a.)'nın ifâdesiyleO'nun ahlâkı Kur'an'dı.(Müslim, Misâfirîn, 139). Kur'an-ı Kerim,Peygamberimiz Hz. Muhammed'in inananlar için en güzel örnek olduğunubildirmekte ve bu hususta şöyle buyurulmaktadır: "Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününekavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır."(Ahzâb, 21)Bu geceyi nasıl ihya edelim?Bütün insanlık âlemine bir hidayet tarihi açan ve âlemlere halis ilâhîrahmet olan böyle yüksek şanlı bir Peygamber'in ümmeti olmakla şereflenmişbulunan biz müminlere ne mutlu! Bu geceyi vesile bilerek, O'na ümmetolmanın şuuruna erebilmek, Bu gecenin manevî zenginliğinden istifâde etmekiçin en azından bir Tesbih Namazı kılalım. O'na ümmet olan müminleregevşeklik yakışmaz. Unutmayalım... Alemlere rahmet olarak gönderilen muazzez Peygamberimizin, doğumunuanarken, yalnız mevlid okumak, ilâhîler söylemek ve kandil simidi dağıtmakyeterli değildir, sadece bu geceyi yaşamak yeterli değildir. Yüce Allah'ınsevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yegâne yolu,Peygamberimizin yolundan gitmektir... "De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin vegünâhlarınızı,bağışlasın..." (Âl-i İmrân, 31) -- Sitemize kaydoldugunuz icin tesekkürler ederim.

muderrisim

   

Kadin ve Erkek ile ilgili Sorular
Was ist SEMA?

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen