[b]PEYGAMBERİMİZ (S.A.V ) DEN GENÇLERE ÖĞÜTLER[/b]

#1 von Muderrisim ( Gast ) , 14.11.2011 17:11

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V ) DEN GENÇLERE ÖĞÜTLER

1-İhlasla kelime-i tevhidi söyleyin ve kalbinizle tasdik edin. (Buhari )
01.Bir takım kelime ve fiillerle tevhidinizi muhafaza ediniz. (Tirmizi)
02.İlim tahsil ediniz. ( Müsned ve Ebudavud)
03.Zorda-darda kalanlara yardım ediniz. ( Buhari)
04.Allah’u Tealaya çok secde ediniz. ( Müslim)
05.Bol bol sadaka veriniz. ( Tebarani)
06.İki rekat kuşluk namazı kılın, her aydan üç gün oruç tutunuz. (Buhari)
07.Tesbih namazı kılınız. ( Ebudavud)
08.Allahtan bağışlanmayı ve afiyeti dileyiniz. (Tirmizi)
09.Oruç tutmaya devam edinz. ( Buhari, Nesei)
10.Günahlarınızdan Allah’a tevbe ediniz. ( Müslim)
11.İslamın temel şartlarına önem veriniz. ( Tirmizi)
12.Ana-babaya iyi davranınız ve ihsan ediniz. ( Müslim)
13.Farz namazlara önem veriniz ve cemaatla camide eda ediniz. (Müslim)
14.Güzel ahlak sahibi olunuz ve görgü kurallarınadikkat ediniz. ( Tirmizi)
15.Namazlardan sonra söylenen zikir,tesbih ve duaların ihmal etmeyiniz. (
Ebedavud, Buhari ve Müslim)
16.Günlük zikir ve evradınıza devam ediniz. ( Tirmizi)
17.Nefsinizi terbiye ediniz ve dizginleyiniz. ( Tirmizi)
18.Günahları bırakın, Allah’a itaat edin ve Allah’ı zikretmeye sıralanınız.
( Buhari, Tebarani)
19.Sabah namazının iki rekat sünnetine önem veriniz. ( Müslim)
20.Namaz içinde sağa-sola dönmeyiniz, namazlarınızı tadil-i erkanla
kılınız. (Tirmizi)
21.İhlaslı ve samimi olunuz. ( Hakim)
22.Allah’a bir hacetiniz olduğu zaman, hacet namazı kılınız. (Tirmizi)
23.Kendinizi nefsinizden ve afetlerinden koruzunuyunuz. (Buhari)
24.Allah rızası için isteyenlere veriniz, yani yardım ediniz. (Ebudavud)
25.Fatiha suresini anlayarak ve esrarını düşünerek çok okuyu-nuz. Bizim
kaleme aldığımız “FATİHADAN DERSLER” risele-sini incelemeyi unutmayın.
(Buhari ve Müslim)
26.Kur’andan daha çok şu sureleri okuyunuz : İhlas, Nasr, Bakaranın son iki
ayeti, Ayetel-kürsi, Felak ve Nas surelerini okuyunuz. ( Kutub-i sitte)
27.Benim sünnetimi ihya edip-yaşayın. Sünnetime sarılıp, bana ittiba
ediniz. ( Tirmizi)
28.Dünyaya önem vermeyin, bir garip ve bir yolcu gibi olunuz. (İbnimace)
29.Cehennemden kurtulmak için sabah ve akşam namazlarından sonra yedi kere:
(Allahümme ecirni minennar.) duasını okuyunuz. (Nesei, Ebudavud)
30.Cennetlik adam olmak için, sizi cennete götürecek amelleri işleyiniz ve
akidinizi pekiştiriniz. ( Buhari ve Müslim)
31.İstihare namazı kılınız. ( Buhari)
32.Üzüntü ve kederinizin giderilmesi ,ç,n bir takum duaları okuyunuz.
Örneğin: (Lahavle ve lakuvvete illa billahil-aliyyil-azim). Ezkarunnebi
kitabına bakınız. ( Buhari)
33.Gece namazlarına ve nafile namazlara önem veriniz. Ki, çok secde etmiş
olasınız. Çünkü çok secde insanı yüceltir ve cennete götürür. ( Kütüb-i
sitte)
34.Yemek yediriniz, selamı yayanız, gece namazı kılnız ki, cennete
giresiniz. ( Müsned)
35.Komşularınıza ikram ediniz. (Müslim)
36.Fakir ve yoksulları seviniz ve onlara yakın olunuz. (Müsned)
37.En büyük zengilik gönül zenginliğidir. Siz mal zengini değil, gönül
zengini olunuz. (İbni-hibban)
38.Allah’a karşı gelmekten sakının !!! İttika ediniz (İbni-hibban)
39.Kur’anı tedebbür ve tefekkür ederek çok okuyunuz. (Müsned)
40.Mal ve imkanınızdan hayır yapınız ve paylaşınız. ( Müsned)
41.Borcunuzu kolay ödenmesi için gerekli duaları okuyunuz. (Ebudavud)
42.Yatınca uyumadan önce gerekli duaları okuyunuz. (Buhari ve Müslim)
43.Cihad ederek insanların en hayırlısı olunuz. Emri maruf ve nehyi
anıl-münkeri yerine getirerek misyonunuzu yerine getiriniz. (Buhari)
44.Sohbet, vaaz ve nasihat meclislerine gidiniz. Meclis keffareti olarak
gereken duayı okuyunuz. (Ebudavud, Tirmizi)
45.Zikir ve tesbihlerinizi sürekli yerine getiriniz. Örneğin:
(Sübhanellah, Elhamdulillah, Alla’u Ekber, Sübhenellahil azim,
Sübhanellahil-azim ve hamdihi, Lailahe illellah Muhammedun Resulüllah ve
benzeri tesbihat okumak gibi. (Ezkerunnebi)
46.“Seyyidül-istiğfarı” çok okuyunuz. Özellikle sabah ve akşam. (Buhari)
47.Akrep sokmasına ve zaralı şeylere karşı gereken duaları okuyunuz. (
Bismillahillezi la yedurru measmihi şey’un fil-ardı vela fissemai ve
hüvessemiul-alim) Bu duayı saabah ve akşam üçer kere okuyunuz. (Müslim)
48.Fatiha süresini okuyarak tedavi olunuz ve tedavi ediniz. (Buhari)
49.Rızkınızın genişlemesini ve gelişmesi için gerekli çalışma-larınızın
yanında gerekli duaları okuyunuz. (Tebarani)
50.Hayır yollarına fisebilillah harcama yapınız. (Buhari ve Müslim)
51.Sabah ve akşama erişince ve evinizden çıkınca, evinize girince, camiye
girerken ve çıkarken gerekli dualarınızı okuyunuz. (Kütüb-ü sitte)
52.İdarecilik ve memuriyet istemeyiniz. (Buhari ve Müslim)
53.Evinizin bir köşesini, yani bir odasını mescid edininiz ve temiz
tutunuz. (Tirmizi, Müsned ve Ebudavud)
54.Gününüzü fikir, zikir, şükür ve sabır ile geçiriniz. Zira bütün bu
öğütlerin özeti bu dört kelimedir. (İhya-i ulumuddin)

Muderrisim

   

b]DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI)[/b]
Imam-i azam Ebu Hanifenin Hayati ve Görüsleri

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank! .adobbreit { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; }.nadmsg { background-color: #DFF6EC; border:1px solid #46d6fa !important;}.adsseite { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; } }
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen