[b] AYETLERLE MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLERİ [/b]

#1 von Zafer Hoca ( Gast ) , 18.08.2011 13:37

muderrisim@muderrisim.com

Size gönderilen e-posta:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AYETLERLE MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLERİ

01.İslam fıtratı üzere dünyaya gelip, ismi Allah tarafından konan.(Hac 78)
02.Hizmet alanı ve hizmet yasası Hak tarafından açıklanan.(Nur 62)
03.Peygamberimizin emirlerine uyup, yasakladıklarından kaçınan.(Haşr 7)
04.Allah’ın ipine sımsıkı sarılan, tutunan ve ayrılmayan.(Âl-i imran 103)
05.Her türlü ihtilaflarını, meselelerini Kitap ve Sünnete götüren.(Nisa 59)
06.Hakem olarak sadece Hz.Peygamber’i kabul eden.(Nisa 65)
07.Hakimiyet hakkını sadece Allah’ta gören.(Yûsuf 40)
08.Hiçbir cahiliye hükmünü yasasını kabule yanaşmayan.(Mâide 50)
09.Emredici güç olarak Allah’ı tanıyan. (A’raf 54)
10.Kur’an’ı bir bütün kabul edip parçalamayan. (Bakara 85)
11.Siyonistleri,Yahudileri,hristiyanları veli kabul etmeyen .(Mâide 51)
12.Dini ,oyuncak yerine koyanları reddeden. (Mâide 57)
13.Allah’ı zikrederken ,ALLAH olarak zikreden.(A’raf 180)
14.Hastalığının şifasını sadece Allah’ın vereceğine inanan .(Şuara 80)
15.Taguta hiçbir zaman dua etmeyen.(Ra’d 14)
16.Allah yolunda cihadı hiçbir şeye değişmeyen.(Tevbe 24)
17.Tagutun mahkemelerinde muhakeme olmayı imanına yediremeyen.(Nisâ 60)
18.Sadece ve sadece Allah’tan korkan.(Ahzâb 39)
19.Allah’ın hükümlerini duyunca”işittik ve itaat ettik” diyen. (Nur 51)
20.İslam dışı metotlarla yaşamayı terk/ret eden.(Âl-i İmran 85)
21.Allah ve Rasulu’nun verdiği hükümlere saygılı olan.(Ahzâb 36)
22.”İnandık”demekle işlerin bitmediğini iman borcu kabul eden.(Ankebût 2-3)
23.İmanını zulme ve şirke bulaştırmayan.(En’am 82)
24.Müslüman olmakla iftihar eden.(Fussilet 33)
25.Kur’an ve Sünnete harp ilan edilen faiz müesseselerinden uzak
kalan.(Bakara)
26.Dünyaya ancak ibadet etmek için gönderildiğini bilen.(Zâriyat 56)
28.Hayatı boyunca iyiliği emredip, kötülüğü yasaklayan.(Âl-i imran 104)
29.Câhil,kafir ve müşriklerin fikirlerine katılmayan.(En’am 116)
30.Yetimin malını yemek şöyle dursun, koruyan.(İsra 34)
31.Zan ve şüphe ile hareket etmeyen.(Yûnus 36)
32.Haram ve helal kılma yetkisinin Allah’a ait olduğuna inanan.(Tevbe 31)
33.Mü’minleri bırakıp kâfirleri, fasıkları dost edinmeyen.(Mâide 51)
34.Tagutun yolunda savaşanlarla savaşan.(Nisâ 76)
35.Bey’at bağı boynunda olduğu halde ölmeye çalışan.(Nisâ 59)
36.Dininden dönmeyi aklından bile geçirmeyen.(Mâide 54)
37.Allah ve Rasul’una muhalefet edenleri sevmeyen.(Mücadele 22)
38.Dost olarak Allah’ı Rasul’u ve Salih amelli Müslümanları seçen.(Mâide
55)
39.Küfrü tercih edenlerle derhal irtibatı kesen.(Tevbe 23)
40.Mü’minlere karşı mütevazı, kâfirlere karşı onurlu yaşayan.(Mâide 54)

Muderrisim (Zafer Hoca)

Zafer Hoca

   

Tekerleme Nedir?
[b]KUR’ANIN ÇİZDİĞİ AİLE MODELİ[/b]

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen