ONLAR İMKANSIZI BAŞARDI

#1 von Ayse özkaya ( Gast ) , 17.08.2011 12:08

Ayşe Ozkaya 12. August 00:05

Standart --->: Sahabeden Esintiler

ONLAR İMKANSIZI BAŞARDI

Hubeyb bin Adiy’in (ra) Şehadeti

Bedir Harbi'nden sonra Hubeyb bin Adiy'i esir aldılar O savaşta; Ebu Cehil başta olmak üzere, yetmiş büyük kâfir öldürülmüştü İntikam almak için hırslandılar Hubeyb bin Adiy, onların eline geçince, müşriklerin kadınları, çocukları ve gençleri ne yapacaklarını şaşırdılar On dört yaşında, henüz müslüman olmamış Said bin Amr isminde bir genç de, müşriklerin, bu sahabeyi nasıl idam edeceklerini temaşa ediyordu

Onlar, Hubeyb'i, bağırarak idam etmek için götürdüler Bundan sonrasını Said bin Amr şöyle anlatmıştır: "Ben de onların içindeydim Hubeyb'i, öldürecekleri yere götürdüler, bu karmaşada Hubeyb'in sesini duydum: "Bana iki rekat namaz kılmam için müsaade etmiyor musunuz?" diye onlardan müsaade istedi Müsaade ettiler; huşu ve tazarru içinde, rükûlu ve secdeli iki rekat namaz kıldı ve müşriklerin reisine dönerek şöyle dedi: "Ölümden korkarak namazı uzattığımı sanmayın, hiç ölümden korkmuyorum"

Herkes ona vurmaya başladı Onun mübarek etini parça parça yapıyorlardı Bıçakla parçalıyor ve hemence öldürmüyorlar ve o parçaları alırken de kan fışkırıyordu O yaralar içindeyken, ona şöyle sordular: "Bizim seni bırakacağımızdan emin olsan, çocuklarının yanına gitmeyi mi tercih ederdin; yoksa Muhammed'in senin yerinde olmasını mı tercih ederdin, hangisi hoşuna giderdi?"

Hubeyb (ra) dedi ki: "Benim yüz bin canım olsa ve siz bu şekilde devam etseniz, bu benim daha çok hoşuma giderdi Hz Muhammed (sav)i bir dikenin bile rahatsız etmesini istemem”

Ashabın, Hz Peygamber'e Karşı Örnek Sevgisi

Bir kişi, Hz Peygamber (sav)e geldi ve: "Ey Allah'ın Resulü! Benim için sen nefsimden daha sevimlisin Çocuğumdan daha fazla seni severim Evimde olduğumda seni hatırlıyorum Seni gelip görmeyince rahat edemiyorum Senin ölümünle kendi ölümümü hatırladığımda, biliyorum ki, sen cennete dahil olduğunda peygamberlerle beraber olacaksın Benim ise cennete girmem şüpheli Eğer cennete girsem bile, seninle beraber olamamaktan korkuyorum" dedi Hz Peygamber (sav) ona bir cevap vermedi Tam o sırada şu ayetler nazil oldu: "Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle birliktedir Bunlar ne güzel arkadaştır!" (Nisa; 69)

Bir Kardeşin İhtiyacını Gidermek

İbn Abbas (ra), Hz Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)in mescidinde itikafa çekilmişti Bir gün birisi gelerek ona selam verdi ve yanına oturdu İbn Abbas adama:

- Ey falan seni üzgün görüyorum Sebebi nedir? Diye sordu Bunun üzerine adam:
- Evet üzgünüm, ey Resulullah'ın amcasının oğlu! Falan adamın benim üzerimde hakkı vardır Beni para karşılığında hürriyetime kavuşturdu Ancak şu kabirde yatan Hz Peygamberin hakkı için bunu ödemeye gücüm yoktur Dedi İbn Abbas:
- Peki senin için onunla konuşmamı ister misin? diye sordu Adam:
- İstersen bir konuş! dedi İbn Abbas da nalınlarını giyerek mescitten çıktı O kişi:
- Ey İbn Abbas! Yoksa itikafta olduğunu unuttun mu? dedi İbn Abbas şöyle cevap verdi:
- Hayır unutmadım Ancak ben aramızdan bir zaman önce ayrılan Hz Peygamber (sav)in şöyle buyurduğunu işitmiştim:
- Kim bir müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek için çalışır ve onu giderirse, bu onun için on senelik itikaftan daha hayırlıdır Allah-u Teala kendi rızası için bir gün itikafa çekilen kişiyle, cehennem ateşi arasına üç hendek koyar ki her birisinin büyüklüğü doğu ile batı arasındaki mesafe kadardır

İbn Abbas (ra) bunları söylerken bir taraftan da ağlıyordu (Taberani, Beyhaki, Hakim)

Ayse özkaya
zuletzt bearbeitet 10.05.2014 14:30 | Top

   

[b]KUR’ANIN ÇİZDİĞİ AİLE MODELİ[/b]
Cuma Günü Ve Gecesi

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen