Ruhussalat

#1 von Hmck Tercüme ( Gast ) , 28.07.2018 17:30

Ruhussalat Hmck Tercüme

Bismillahirramannirrahim
Giriş:
Mabudum bil halk olan Allah-ü zül celal hazretlerine hamd ve şükür ve sena ve bizleri mutlakın tevhid ve ibadetine
bi hakkın davet buyuruan cenabu pak olan rasülüne salat ve selam la yuhsa(sayılamaz).Al ve ashabı kiramına terdiye-i bi intiha bi ilmi malu kaffe-i ulinnüha dır ki:namaz kılan ve dua eden kimseler iki kısımdır.
Birincisi :kıldığı namaz da okuduğu sürelerin manalarını ve dahi tesbihatların manalarını da bilir.
İste bu kılınan namaz,İşte bu kılınan namaz,olunan niyazlar,bulunan telezzüz-ü ruhani ve feyzü zühur-u nurani başka olacağı bi iştibah(kesin)dir.
Bir kısmı dahi,namaz kılar fakat asla okuduklarının manasını bilmez.Yalınız sıbyan mektebin de küçük yaşta ne öğrendiyse,öğrendiği üzere elfazı mücerred,öğrendiği meailnin ne manası var,ondan haberdar değildir.
İşte bu kılınan namaz yine indellah da merdud olmayup,makbul olur.Mukabilin de sevap dahi umulur ise de,evvelki kısım ile müsavi olmayacağına kalb ve ruh dahahi şahiddir.
Binaen aleyh Edirne eski müftüsü Hacı Muhammed Fevzi efendiNamazın evvelinden ahirine yani niyyet ve tekbirden başlamaktan selam verinceye kadar okunacaktır.
Fatiha,Elemtere keyfe den Nas a kadar olan süre-i şerife ve tesbihatları ve ediye-i sairelerin pekaçık tabiriyle lafızların delalet eylediği zahir manalarını lisanı türkce ile tahrir eyledi ki,bir veche meşruh okudukların manalarından ğafil bulınanlar öğrenip ve ezberleyip mümkün mertebe kendilerini manaya aşinalık bula.
Muharriri mezkur muradı acizanesi din karındaşlarından ediye-i hayriye ve teveccühatı kalbiyeye nail , iki cihan da cenabı feyyaz ve kerimden afuv ve mağfiret ,lutuf ve medet ve inayete vasıl olmaktır.İşte Elhamdülillah ol vechile iş bu risaleciği terkim ve ruhussalah namıyla tevsim eyledi.Ve gazeli atiyeciği de söyledi:

Beş Vakit Namaz daki Niyyetlerini ve Manalarını Beyanı

Ez cümle sabah namazının sünneti şerifesine niyyet murad olundukda türkce tabir ile niyyet olunsa:
Kuran-ı kerime uyucu,kıbleye yönelici olduğu halde niyyet eyledim. Yada Sabah namazının iki rekat sünneti şerifesine niyyet ettim dese de olur.
Arabca tabir ile ise:
"neveytu en usalliye salate sünnetil fecri rekateyni,muktediyen bil kurani,ve mustakbilen ilelkıbleti"denir.
Manası:
Neveytü Ben niyyet eyledim.
En usalliye;kılmaya
Salate sünnetelfecri:Sabahın iki rekat sünnetini
Muktediyen bil kurani:Kurana uyarak
Mustakbilen ilel kıbleti:Kıbleye(Kaabe-i Muazzamaya) dönerek.
Eğer Sabah namazının farzına niyet eilirse:
"Neveytü en usalliye salate farzıl fecrirekateyni,muktediyen bil kurani,ve mustakbilen ilel kıbleti" denilir.
Yani:Kuran-ı kerime iktida(uymak),Kıbleye mustakbel(dönerek) niyyet eyledim,sabah namazının iki rekat farzını kılmaya...demektir.
Eger öğle namazının ibtidaki sünneti şerifesine niyet murad olunursa,"neveytü en usalliye salate sünnetizzühr erbaa rekaatin,muktediyen bil kurani ve mustakbilen ilel kıbleti "denilür.
Manası:Kuranı kerime iktida,ve kıbleye istikbal edici olduğum halde niyet eyledim.Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya..demektir.
Eğer öğle namazının son sünneti şerifesini niyet murad olunursa:
"neveytü en usalliye salatessünnetil ahireti lizzühri rekateyni muktediyen bil kurani,ve mustakbilen ilel kıbleti"denilr.
Manası:Kuranı kerime iktida,ve kıbleye istikbal edici olduğum halde niyyet eyledim,öğle namazının iki rekat son sünneti şerifesini kılmaya ..demektir.Eğer ikindi namazının sünneti şerifesine niyyet eyledim:
"neveytü en usalliye salate sünnetil asri erbaa rekaatin mktediyen bil kuranı,ve mustakbilen ilel kıbleti ..
Manası:Kuranı kerime iktida ve kıbleye istikbal edici olduğum halde niyyet eyledim.İkindi namazının dört rekat sünneti şerifesini kılmaya ...
Eğer ikindi namazının farzına niyyet murad olunursa :"neveytü en usalliye süünnete saletil asri erbaa rekaatin muktediyen bil kurani,mustakbilen ilel kıbleti"Manaı:Kuranı kerime iktida ve kıbleye istikbal edici olduğum halde niyyet eyledim ikindi
namazının dört rekat sünneti şerifesine kılmaya..
Eğer ikindi namazının Farzına niyyet edilirse;"neveytü en usalliye farza saletil asri erbaa rekaatin,muktediyen bil kurani,mustakbilen ilel kıbleti,
Manası:Kuranı kerime iktida,kıbleye mustakbil olduğum halde,ikindinin dört rekat farzına kılmaya niyet eyledim.
Eğer akşam namazının farzını kılmak isterse şöyle niyyet eder;
"neveytü en usalliye farz salatil mağribi selase serkaatin muktediyen bil kurani,mustakbilen ilel kaabeti."denir
Manası:Kuranı kerime iktida,kabbeye mustakbil olduğum halde niyet eyledim.akşam namazının üç rekat farzını kılmaya.."
Akşam namazının iki rekat süneti şerifesine niyyet eylemek mürad edilirse;
"neveytü en usalliye sünnete salatil mağribi rekateyni sünneten,muktediyen bil kurani,mustakbilen ilel kıbleti"denir
Manası:Kuranı kerime iktida eyledim,kıbleye döndüğm halde,akşamı iki rekat sünnetini kılmaya niyet eyledim.
Yatsı namazının ilk döret rekat sünnetini kılmaya niyyet şöyle yapılı;
"neveytü en usalliye sünnetel işai erbaa rekaatin,muktediyen bil kurani,mustakbilen ilel kıbleti"dnir
Manası:Niyyet eyledim,yatsı namaının ilk dört rekat sünneti şerifini kılmaya,uydum kurana ,döndüm kıbleye denir.
Yatsının farzında bunlara ilaveten"farzal işai erbaa rekaati"denir.Döret rekat farzını kılmaya,uydum kurana,döndüm kıbleye denir.
Son sünnet de ise;sünnetel ahireti rekateyn sünnetel işa "denir.
Son vitir için ise;salatel vitir il vacibi selase rekatin" denir..bunlara ilaveten imam sa "ene imamun li men tebi ani" der.

Hmck Tercüme
zuletzt bearbeitet 12.08.2018 19:44 | Top

   

Allah'ın Verdiğine Razı Olmak 1
Şeyhim Mehmet Efendi ile tanışmam

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen