Cinler;Cinciler ve Cadi(Hexe)lardan Korunma ve Agizlarini Baglama Duasi

#1 von Kurban , 12.05.2015 16:11

Cinler ve Cadulardan Korunma ve Ağızlarını Bağlama Duasi

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahirabbilalemin
Bağladim cadilarin başi ve gözlerini..
Errahmanirrahim
Bağladim cadilarin başını,dilini..
Iyyakenabudu ve iyyakenesteiyn
Bağladim cadilarin ayaklarını..
Ihdinassiratalmustekim
Bağladim cinlerin ağizlarini,dillerini..
Siratalleziyne enamte aleyhim gayril magdubi aleyhim
Bağladim Cinlerin 366 damarlarini..
Veladdaliyn, amin..
Bağladim,iraktan ve yakindan cinlerin ellerini ve ayaklarini ve ağizlarini,gözlerini ve kulaklarını ve yollarını..
ve cem-i endamını bağladim..
La ilahe illallah muhammedurrasülüllah ' basima tac eyledim. Hz.Süleyman a.s min muhri ile muhurledim. 124 bin peygamber ve 40 bin ,44 meşayihin himmetiyle La ilahe illallah muhammedurrasülüllah in şefatiyle cümle cadiların gözlerini, ve cinlerin dillerini ve nekadar mahluk varsa,cümlesinin gozlerini elleri ve dilleri,ayakları ve ve ağızlarını bağladım..
Ya Allah ya Allah ya Allah, Vel hamdulillahi rabbil alemin.
el acele el acele el acele,,essa ah essa ah essa ah, elvahan elvahan elvahan
ve nunezzilu min el gurani ma huve sifaun ve rahmetullil muminine vela yeziduzzalimine illa hasara.
Vela havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim.
innehu min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim ella taalu aleyye vetuni muslimine bismillahi ssafi huvallahi bismillahikafi huvallah bismillahi muafi huvallah bismillahillezi la yedurru ma ismihu seyun fil ardi vela fissema i vehuvessemi-ul alim..
Bismillahirrahmanirrahim .La tuharrik bihi lisaneke li tacele bih inne aleyna cema hu ve gura neh fe iza kara nahu fettebi kuraneh summe inne alyna beyaneh,
Summun bukmun umyun fehum la yerci un, summun bukmun umyun fehum la yesmeuun, fehum la yetekellemun. Ve nunezzilu minel gurani ma huve sifaun ve rahmetul lil muminine ,le in enceytena min hazihi le nekunenne mineşakirin.bad bad:ya rabbi inni nezertu leke ma fi batni muharraran..euzu besmele..euzu bi kelimatillahittamati kulliha min serri ma chalak.Bismillahirrahmanirrahim,elif lam mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te'huzuhu sinetun vela nevm lehu ma fissemavati vema fil erdi men zellezi yeşfe u indehu illa bi iznih,yalemu ma beyne eydiyhim vema chlafehum vela yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şa'e ve si'a kursiyyhussemavati vel erdi vela ye-uduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim..Ha Mim, Ha Mim,Ha,Mim Bismillahirrahmanirrahim,Falak ve nas Sürelerini oku... .

 
Kurban
Beiträge: 499
Registriert am: 19.08.2010

zuletzt bearbeitet 14.05.2015 | Top

   

EBCED SAGİR/Küçük Ebced
12.Manevi Tedavi Bucu Hut/Balik,yildizi Muschteri...

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank! .adobbreit { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; }.nadmsg { background-color: #DFF6EC; border:1px solid #46d6fa !important;}.adsseite { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; } }
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen