LÜĞAT-Ü SUBHA-İ SIBYAN (B 1)mck TERCÜMESİ 20.11,2014

#1 von Kurban , 23.11.2014 13:36

LÜĞAT-Ü SEBHA-İ SIBYAN
OSMANLICA DAN TERCÜME EDEN COENGERLİ

NAM-I HUDA ZİKREDELİM İBTİDA
MENZİL-İ MAKSUDA O'DUR REHNUMA

NAM-I HUDA OLSA ESAS-I KELAM
ANA BİNA'EN NOLA OLSA TEMAM

NAM-I HUDA CAN VE DİLİ ŞÂD EDER
CÜMLE LÜĞAT EHLİ ONU YÂD EDER

HAMD-Ü SENA,MİNNET-Ü SİPAS(EŞANLAMLI)
LAYIK ANI HALİK-İ CİN VE NAS

OL KI,BENİ ADEME VERDİ LİSAN(ADEM OĞLUNA)
TA EDELER ŞÜKRÜNÜ VİRDİ ZEBAN

İLİMLE HİKMET VERİP,ETTİ KEREM
ALEME MALEM YALEM BİL GALEM

NİMETİN SÜFRESİ BİRER BASİT(BOLLUK)
HİKMETİNİN KATRESİ BAHRİ MUHİT(BAHRİ UMMAN)

ALEME GÖNDERDİ RASÜL-Ü EMİN
HEM ANA İNDİRDİ KİTABI MUBİN

HALKI BERİ KILDI DALALETDEN OL
HAKKI AYAN EYLEDİ,GÖSTERDİ YOL

RAH-I HUDA BENDE SİRAC-Ü MÜNİR
YEVMİ KIYAMINDA ŞEFİ-U NASİR

ÜMETİ HAKKIN DA DUASI KABÜL
AHMED-Ü MAHMUD-Ü MUHAMMEDE-Ü RASÜL

SALLİ ALEYHİ HUVE HAYR-UL ENAM
RABİ VE SELLİM Bİ ETEMM İS-SELAM

SÜMME ALEL ÂLİ VE ASHABİHİ
EL MUTEHALLİLİYN Bİ ADABİHİ

NECM-İ HİDAYETDİR ANIN HER BİRİ
MEZHEBİ HAK ÜZERE ÜDER HER BİRİ

CÜMLESİNİN RUHUNA HER SUBH-U ŞAM
VASIL OLA HAZRET-İ HAKTAN SELAM


DER BEYANI SEBEBİ NAZMI KİTAB (b2)

NAM-I HUDA ÇÜNKÜ SÖZE VERDİ TAB
DİNLE NEDÜR BA'iS NAZM-I KİTAB

İLM-İ LUĞAT EMR-Ü MUHİM OLMAĞIN
HIFZINI TESHİL İÇİN EHL-İ YAGIN

NAZIMLA BİR NİCE LÜĞAT YAZDILAR
SİLK-İ ME'ANİDE DÜRER DİZDİLER(DÜRER İNCİLER)

GANGİ SABİ KİM OKUYUP HIFZ EDER
AİD(SAHİB) OLUR ONA NİCE FAİDE

DABT-I LÜĞAT İLE OLUR BEHREDAR
VEZİNLE NAZIM İCRE BULUR İKTİDAR

LAKİN ANIN EKSERİNİN MANİSİNİ
OLMAĞİLE TERCEMEİ FARİSİ(FARSCA)

FEHMETMEZ ANI........DİYAR
OLA HUSUSAN OKUYANLAR SİĞAR

HIFZA HALELDİR BU DAHİ VAKİ'a
TERCEME LAFZÜ ÜZERE MÜKADDEM OLA

YAHUD ARA YERDE ONA FASILA
VEZİN İÇİN İRAD OLUNAN LAFZİLE

GERÇİ SELA-SENDE GELİR Bİ NAZİR
LAKİN OLUR DABT-I LÜĞATDA ASİR.

İMDİ BU MANZUM-İ ABD-İ ZAYIF
LÜTF-Ü İLAHİ İLE YAZDIM LATİF

NAZM-İ HUSUSNDA EDİP İHTİMAM
TERCEMESİ BULDU ANA IKTIRAN

LAFZİLE MANASI İDUP İZDİVAC
KALMADI ŞURHU RAKAMA İHTİYAC

TAKİ OLA FEHMİ VE HIFZI YESİR
HACMİ SAĞİR OLA LÜĞATI KESİR

İBNİ FERİŞTAH LÜĞAT GİBİ GENC
OLDU VE KURAN LÜĞATINI ETTİ DERC

BİRİNCİ BAHR ÜZERE AÇIP BERR-U BAL
KITALARI OLDU SEFİNE MİSAL

HAYIR İLE ŞAYED SEBEBİ YAD OLA
SÜBHA-İ SIBYAN ANA HEM AD OLA


KITA TAMAMINDA DAHİ AŞİKAR
HEM LAKABI BAHRİ VE HEM VEZNİ VAR

NAZMI SELİS ÜZERE BU RUŞEN GELEN
AVNİ HUDA İLE CÜN OLDU TEMAM

GELDİ MİR'AT-İ DİLE MUNCELA
TA ANA TARİH OLA NAZM-I CELİ(1033)

DER BEYAN-I MÜNACAAT (B3)

EY KEREMİ ŞANI IHSANI BOL
LÜTFÜ İLE DUAMI EYLE KABÜL

KIL BU KİTABI SEBEB-İ MARİFET
BEN KULUNA VASITA-İ MAĞFİRET

KİMKİ BANA CEBRAİLE EDER DUA
AHİR-Ü VE AKİBETİ HAYIR OLA

EHL-İ NAZAR DAN DAHİ BUDUR RECA
EYLEYE İSLAH GÖRÜ-CEK HATA

MUFTA-İLUN MUFTA-İLUN FAİ-LUN
ZEVRAK VEZNİYLE BU BAHRE DALİN


EL BAHR-U ER-RECZ-Ü EL MÜRAFFEL (B4)SÖZLÜK

ALLAH(TEALA)BİR İSMİ RAHMAN
KUDDUS ÂRİ,BİRİ NA'Tİ SÜBHAN

BAR-Ü FATIR YARATCI DIR
VAGİ VE ASİM HAFİZ-Ü NİGEHBAN

İNŞA YARATMAK,İMAN İNANMAK
CENNETDİR UÇMAK,FİRDEVS BÜSTAN

ŞEMS-Ü VE ZÜGA GÜN,BEDRÜ VE GAMER AY
KEVKEB-Ü SİTTARA DİRRİ DİRAHŞAN

LÜCCİ DERİK SU,HEM LÜCCE DERYA
NAR-U CAHİM OD,HEM CEM-İ NİRAN

SİRBAL GÖMLEK,MİKYAL ÖLÇEK
GIRTAS KAĞIT,KISTAS MİZAN

MAİL KEDADIR,SAİL DİLENCİU
RACİL PİYADE,ACİL ŞİTABAN DIR

S'AB VE ASİR'İN MANASI GÜÇDÜR.
SEHL VE YESİRİN MEFHUMU ÂSAN

ZENB-Ü KESİRUN,ÇOKTUR GÜNAHIM
KALBİ ŞETİTUN,GÖNLÜM PERİŞAN

MUSTEFİLATUNBAHRİ RECZ DÜR
BİLMEK GEREKDÜR,NAZMİLE EVZAN


EL BAHRU EL HERECÜ-ÜS SALİM

RASÜL ELÇİ VE PEYGAMBER,LİVA SANCAK,ALEM BAYRAK
DELİL VE HADİ DİR REHBER.VERA HALF İKTİDA UYMAK

SEVİ DOĞRU,SİVA GAYRİ,SEVA ORTA DAHİ YEKSAN
NEDA NEMDİR,SÜDA MUHMEL,SERİ İRMEK,SERA TOPRAK

MÜNEKKİS SER,NİKUN EDEN,MÜKİB YÜZÜSTÜNE DÜŞEN
HAFİ GİZLİ,CELİ RÜ ŞEN,SEN'İ YÜCE,DEN'İ ALÇAK

HEM İSTEBRAK,KALIN DİBA,VE SÜNDÜS İNCE DİBA DIR
DAKİK UFAK,RAKİK İNCE,ARİD ÜNLÜ,VERAK YAPRAK

NEDİR HINDIR,KİÇİ PARMAK,BENİ BINSIR,BENİ VUSTA
ŞEHADET PARMA-ĞI,SEBBA BE IBHAM OLDU BAŞPARMAK

ASABİ CÜMLE PARMAKLAR,ANABİL UCLARI OLDU
DAHİ SA'İD BİLEK, YED EL,AKİB ÖKCE,ZUFUR TIRNAK.


MEFA-İLUN MEFAİ-LUN BUDUR BAHRİ HEREC-İ SALİM
TEALLEM ÖĞREN,UBSUR GÖR,TEKELLEM SÖYLE,UNZUR BAK

OSMANLICA DAN TERCÜME EDEN COENGERLİ

NAM-I HUDA ZİKREDELİM İBTİDA
MENZİL-İ MAKSUDA O'DUR REHNUMA

NAM-I HUDA OLSA ESAS-I KELAM
ANA BİNA'EN NOLA OLSA TEMAM

NAM-I HUDA CAN VE DİLİ ŞÂD EDER
CÜMLE LÜĞAT EHLİ ONU YÂD EDER

HAMD-Ü SENA,MİNNET-Ü SİPAS(EŞANLAMLI)
LAYIK ANI HALİK-İ CİN VE NAS

OL KI,BENİ ADEME VERDİ LİSAN(ADEM OĞLUNA)
TA EDELER ŞÜKRÜNÜ VİRDİ ZEBAN

İLİMLE HİKMET VERİP,ETtİ KEREM
ALEME MALEM YALEM BİL GALEM

NİMETİN SÜFRESİ BİRER BASİT(BOLLUK)
HİKMETİNİN KATRESİ BAHRİ MUHİT(BAHRİ UMMAN)

ALEME GÖNDERDİ RASÜL-Ü EMİN
HEM ANA İNDİRDİ KİTABI MUBİN

HALKI BERİ KILDI DALALETDEN OL
HAKKI AYAN EYLEDİ,GÖSTERDİ YOL

RAH-I HUDA BENDE SİRAC-Ü MÜNİR
YEVMİ KIYAMINDA ŞEFİ-U NASİR

ÜMETİ HAKKIN DA DUASI KABÜL
AHMED-Ü MAHMUD-Ü MUHAMMEDE-Ü RASÜL

SALLİ ALEYHİ HUVE HAYR-UL ENAM
RABİ VE SELLİM Bİ ETEMM İS-SELAM

SÜMME ALEL ÂLİ VE ASHABİHİ
EL MUTEHALLİLİYN Bİ ADABİHİ

NECM-İ HİDAYETDİR ANIN HER BİRİ
MEZHEBİ HAK ÜZERE ÜDER HER BİRİ

CÜMLESİNİN RUHUNA HER SUBH-U ŞAM
VASIL OLA HAZRET-İ HAKTAN SELAM


DER BEYANI SEBEBİ NAZMI KİTAB (b2)

NAM-I HUDA ÇÜNKÜ SÖZE VERDİ TAB
DİNLE NEDÜR BA'iS NAZM-I KİTAB

İLM-İ LUĞAT EMR-Ü MUHİM OLMAĞIN
HIFZINI TESHİL İÇİN EHL-İ YAGIN

NAZIMLA BİR NİCE LÜĞAT YAZDILAR
SİLK-İ ME'ANİDE DÜRER DİZDİLER(DÜRER İNCİLER)

GANGİ SABİ KİM OKUYUP HIFZ EDER
AİD(SAHİB) OLUR ONA NİCE FAİDE

DABT-I LÜĞAT İLE OLUR BEHREDAR
VEZİNLE NAZIM İCRE BULUR İKTİDAR

LAKİN ANIN EKSERİNİN MANİSİNİ
OLMAĞİLE TERCEMEİ FARİSİ(FARSCA)

FEHMETMEZ ANI........DİYAR
OLA HUSUSAN OKUYANLAR SİĞAR

HIFZA HALELDİR BU DAHİ VAKİ'a
TERCEME LAFZÜ ÜZERE MÜKADDEM OLA

YAHUD ARA YERDE ONA FASILA
VEZİN İÇİN İRAD OLUNAN LAFZİLE

GERÇİ SELA-SENDE GELİR Bİ NAZİR
LAKİN OLUR DABT-I LÜĞATDA ASİR.

İMDİ BU MANZUM-İ ABD-İ ZAYIF
LÜTF-Ü İLAHİ İLE YAZDIM LATİF

NAZM-İ HUSUSNDA EDİP İHTİMAM
TERCEMESİ BULDU ANA IKTIRAN

LAFZİLE MANASI İDUP İZDİVAC
KALMADI ŞURHU RAKAMA İHTİYAC

TAKİ OLA FEHMİ VE HIFZI YESİR
HACMİ SAĞİR OLA LÜĞATI KESİR

İBNİ FERİŞTAH LÜĞAT GİBİ GENC
OLDU VE KURAN LÜĞATINI ETTİ DERC

BİRİNCİ BAHR ÜZERE AÇIP BERR-U BAL
KITALARI OLDU SEFİNE MİSAL

HAYIR İLE ŞAYED SEBEBİ YAD OLA
SÜBHA-İ SIBYAN ANA HEM AD OLA


KITA TAMAMINDA DAHİ AŞİKAR
HEM LAKABI BAHRİ VE HEM VEZNİ VAR

NAZMI SELİS ÜZERE BU RUŞEN GELEN
AVNİ HUDA İLE CÜN OLDU TEMAM

GELDİ MİR'AT-İ DİLE MUNCELA
TA ANA TARİH OLA NAZM-I CELİ(1033)

DER BEYAN-I MÜNACAAT (B3)

EY KEREMİ ŞANI IHSANI BOL
LÜTFÜ İLE DUAMI EYLE KABÜL

KIL BU KİTABI SEBEB-İ MARİFET
BEN KULUNA VASITA-İ MAĞFİRET

KİMKİ BANA CEBRAİLE EDER DUA
AHİR-Ü VE AKİBETİ HAYIR OLA

EHL-İ NAZAR DAN DAHİ BUDUR RECA
EYLEYE İSLAH GÖRÜ-CEK HATA

MUFTA-İLUN MUFTA-İLUN FAİ-LUN
ZEVRAK VEZNİYLE BU BAHRE DALİN


EL BAHR-U ER-RECZ-Ü EL MÜRAFFEL (B4)sÖZLÜK

ALLAH(TEALA)BİR İSMİ RAHMAN
KUDDUS ÂRİ,BİRİ NA'Tİ SÜBHAN

BAR-Ü FATIR YARATCI DIR
VAGİ VE ASİM HAFİZ-Ü NİGEHBAN

İNŞA YARATMAK,İMAN İNANMAK
CENNETDİR UÇMAK,FİRDEVS BÜSTAN

ŞEMS-Ü VE ZÜGA GÜN,BEDRÜ VE GAMER AY
KEVKEB-Ü SİTTARA DİRRİ DİRAHŞAN

LÜCCİ DERİK SU,HEM LÜCCE DERYA
NAR-U CAHİM OD,HEM CEM-İ NİRAN

SİRBAL GÖMLEK,MİKYAL ÖLÇEK
GIRTAS KAĞIT,KISTAS MİZAN

MAİL KEDADIR,SAİL DİLENCİU
RACİL PİYADE,ACİL ŞİTABAN DIR

S'AB VE ASİR'İN MANASI GÜÇDÜR.
SEHL VE YESİRİN MEFHUMU ÂSAN

ZENB-Ü KESİRUN,ÇOKTUR GÜNAHIM
KALBİ ŞETİTUN,GÖNLÜM PERİŞAN

MUSTEFİLATUNBAHRİ RECZ DÜR
BİLMEK GEREKDÜR,NAZMİLE EVZAN


EL BAHRU EL HÜZCÜ-ÜS SALİM

RASÜL ELÇİ VE PEYGAMBER,LİVA SANCAK,ALEM BAYRAK
DELİL VE HADİ DİR REHBER.VERA HALF İKTİDA UYMAK

SEVİ DOĞRU,SİVA GAYRİ,SEVA ORTA DAHİ YEKSAN
NEDA NEMDİR,SÜDA MUHMEL,SERİ İRMEK,SERA TOPRAK

MÜNEKKİS SER,NİKUN EDEN,MÜKİB YÜZÜSTÜNE DÜŞEN
HAFİ GİZLİ,CELİ RÜ ŞEN,SEN'İ YÜCE,DEN'İ ALÇAK

HEM İSTEBRAK,KALIN DİBA,VE SÜNDÜS İNCE DİBA DIR
DAKİK UFAK,RAKİK İNCE,ARİD ÜNLÜ,VERAK YAPRAK

NEDİR HINDIR,KİÇİ PARMAK,BENİ BINSIR,BENİ VUSTA
ŞEHADET PARMA-ĞI,SEBBA BE IBHAM OLDU BAŞPARMAK

ASABİ CÜMLE PARMAKLAR,ANABİL UCLARI OLDU
DAHİ SA'İD BİLEK, YED EL,AKİB ÖKCE,ZUFUR TIRNAK.


MEFA-İLUN MEFAİ-LUN BUDUR BAHRİ HEREC-İ SALİM
TEALLEM ÖĞREN,UBSUR GÖR,TEKELLEM SÖYLE,UNZUR BAK

Ve mınhu ayzan(Bu bölüm de ona ilave)

HUDA DOĞRU YOLA GİTMEK,SEDİD VE MÜSTEVİ DOĞRU
ÇİSÜ DİZ ÜSTÜNE ÇÖKMEK,SADER DÖNMEK,KBEL KARŞU

HUKUB SEKSEN YIL'A DERLER,ŞUHUR AYLAR,UMUR İŞLER
SENA AYDIN,ASEK ZÜLMET,SA2İR ATEŞ,SAGAR TAMU

AŞA AKŞAM TA'AMI DIR,GADA ĞUŞLUK TA'AMI HEM
AŞİY GÜNDÜZ SONU OLDU MESAKİCE, IŞA YATSU

FUR'ATU AZBU TATLU SU,ÜCAC-U MİLC ACU SU DUR
SAĞAB AÇLIK,ŞİBA TOKLUK,DESEM BAĞ OLDU SEM AĞU

ZENBU GUYRUK,FAHIZ UYLUK,RAKEB KASIK,IBT KOLTUK
ZİRAA ENDAZE VU KULDUR,KAFA EKSE,ADUD BAZU


EL BAHR-U HÜZEC-EL MÜSEDDES EL MAHZÜF

ASİL AKŞAM İKİNDİ ARASI DIR.
ĞALES ZÜLMET KABES OD YARASIDIR.

DÜLÜK-ÜŞŞEMS GÜN DOLANMASIDIR.
UTUR VU TA'SER AYAK DAYANMASI DIR.

HASEN GÖKCEK,TENAFÜS RAĞBET ETMEK
FARAK KORKU HUŞU,UKİN GÖZETMEK.

GULAM OĞLAN KUL DUR,CEMİ GİLMAN.
VELİD OĞLAN VE KUL HEM CEMİ VİLDAN

KEVA'İB CEM-İ KA'İB ŞOL KIZ OĞLAN
HENÜZ ANDA BELÜRMÜŞ OLAN SEDYAN(MEMELER)

HALİL ERDİR,HALİLE AVRETİ DİR.
MAHAD OĞLAN DOĞURMAK ZAHMETİ DİR.

ULÜL ELBAB AKIL İŞLERİDİR.
ZEKİ TAYYİB-Ü TAHİR ERİ DİR.

ĞUL-VÜ HAD DEN TECAVÜZ EYLEMEK DÜR.
HU-ZÜ,ĞĞULLU TUTUN BAĞLAN DEMEKTİR.

SORARLARSA SİNE MANASI NEDİR?
DİYK UYKU,VELİ MANASINA DIR.

TELA UYDU DEMEKTÜRAN YEK DÜR.
LEBUS TUUN,ZEYİL ETEK,KÜME YEKDÜ.

TECELLA RÜŞEN OLDU,HAKE İNDİ.
TE'ALA YÜCE OLDU.FA-E DÖNDÜ.

TAVA DURDU,LİVA BURDU DEMEKTÜR.
ĞAVA AZDU,RE'A GÖRDÜ DEMEKTÜR.

TERA'İB SİNENİN SÜKÜNLERİ DİR.(GÖĞÜS TAHTASI)
H'SIY Bİ HAYE SEVEN ÖZ YERİDÜR.

MEFA-İLUN HEZEC BAHRİ FA-ULEN
Kİ MAHZUF-U MUSEDDES GELDİ MEVZÜNEL BAHR-ÜL MÜCENNES EL MAHBUN

SALAT-U RAHMET-İ HAK DUR.DAHİ NEMA ZÜ DU'A
SENA-VÜ MEDHA SİNAYİŞDİ HAMDE ŞÜKR-Ü RİDA

ĞAFÜR YARLİĞAYICI,RAHİM ESİRGEYİCİ
SEM'İ DÜR,İŞİDİCİ DÜR.BASİR DÜR BİNA

BEŞİR MÜJTULAYUCU,NEZİR KORKUTUCU
MASİR VARILACAK YER,DARİRUNA BİYNA

HAMİM YAR-Ü GARİB VU SER'İ-ü TİZ HASİS
HAKİM HER NE Kİ İŞLER İŞİ YERİN DE OLA

E'İZE CEMİ AZİZ VE EZİLLE CEM-İ ZELİL
AZİZ ULU VE KAVİ DÜR.GALİL Bİ HEMTA(AZ)

KUNÜD MÜNKİR-Ü NİMET,HELU'U KANI HARİS(HIRSLI)
VECİH MERTEBESİ FAKİH DÜR DANA.

ARAD META-ı KUMAŞDUR.KEFAF VE ZAD AZUK DUR.
MESABE MECMA-Ü MERCİ,MESÜBE MÜZ DÜCEZA

HUVAR-Ü SAVT-I BAGAR DIR.SEFİR SAVT-I HIMAR
SA'İD BER YÜZÜ OLDU VASİD,PİŞ SERA

MÜRVEDED TALEB ETMEK,VÜLÜC GİRMEKTİR.
ANET MEŞAKKATE DÜŞMEK,ANT GÜNAH-Ü ZİNA

MEFA-İLUN FA-İLATUN MEFA-İLUN FA-İLATUN
BU BAHR-İ MUHABBET MECNUN DENİLDİ EY DA'NA

VE MİN-HU AYZAN

HANNAN RAHMETime ve RİZK-U VEKAR-U HEYBETİM-İ
DARI MIHAL-U KUVVET-U VE MEKR-U AZABI VE KUDRETİ DİR.

CENAN VE REV-U VE DAMİR-U HALED VE FU'AD-Ü GÖNÜL
CİBEL-Ü KUR-RÜH,CEBEL DAĞ,CİBİLLE HİLKATİNDİR.


MİDAD VE CİSRÜ MUREKKEB,ZEBUR VE SATRÜ KİTAB
KUNUT YANİ DUA VE SÜKUN TAATINDIR.

MEFAZE KURTULCAK YER,TEBAR VE VEYL HELAK
KEBED CİĞER RİYE ÖTİKEN,KEBED MEŞAKKATİDÜR.

VE BİL KATİ ŞEDİD VE SAKİL AĞIR..
HABSAL-Ü VENSİC VE FESAD-Ü VE BAL SIKLATİDÜR

URUB ERİNE MUHABBET İDİCİ AVRETLER
FASİLE KAVMÜ KABİLE VESİLE VE GURBETİDÜR.


ZENİM YATLU KİŞİDİR,LE'İZYM ONA BENZER
MEL'E ULU,KİŞİLER HEM MEL'E CEMATI DÜR.

EBKEM ESAM DİLSİZ,SAĞIR.İSMA İŞİT,UK'UD OTUR
BA'İS KATİ HACETLÜDÜR,SAĞIR ZELİL,MEDHUR-U HUZ


SARİB NEDİR TAŞRA ÇIKAN HEM NEKESU DÖNMEK
ATAŞ YAN,TAİF ASER GECE GEZEN,YÜZCİ SÜRER,YEMŞİ SÜRER.

A'YUN BÜYÜK GÖZLÜ KİŞİ,AYNAA MÜENNES,CEM'İ İYN
HAVRA GÖZÜ,KARA TENİ,ĞAYET DE AKDIR CEM-İ HUR

FEHİM VE TEFAGGUH ANLAMAK,UCUB- TEFEKKUH TAKLAMEK)TEACCUB ETMEK)
DABH YERKEN HAŞLAMK,ISTABİL MALEFDİR AHUR

A'BİR GEÇEN,ĞABİR FELAN,BAZİĞ DOĞAN,AFİL BATAN
NAZİR GÖREN,TA'İR AMEL,MERKAD CEDES,HEM KABİR KÜR

EL BAHR-UL MUTEGARİB (b 4)


MUMEHHED-Ü MÜ'EKKED EKİD-Ü SÜTVAR
TERABBUS TERAKKUB NEDİR İNTİZAR

REVAKİD SEVABİT DURAN NESNELER
HEM İRSA VE MURSA SEBAT-U VE KARAR

KAZİM OLO Kİ HIŞMI VE GADAB YUTKUNUR
HE'ZUM VE HENİYY-ÜVE MER'İY HOŞKUVAR

HEŞİYM OT KURUSU,HISRIM GORUK
DARİ'I AĞULU OT,GATED ŞİZ HIYAR

MUHEYMİN NİKEHBAZ,EMİN EDİCİ
MÜSALLİT MÜSAYTIR MELK-İ ŞEHRİBAZ

REBİBE ÖVEY KIZ,EMEH CARİYE
AŞİRENE KAVM-İ KABİLE TEBAR

HALİL VE HABİB VE SADİK OLDU DOST
ENİS VE GARİN VE REFİK OLDU YAR

CESÜR VE CERİD DÜR GÖNÜLLÜ KİŞİ
SÜCA VE MUBAZİR BAHADIR YARAR

MEASİR VE MENAGIB HÜMEZLER DURUR
EMANİYY YALANLAR VE EKAZİB-U VAR

SECA SAKİN OLDU,VAGA SAKLADI
BEDA ZHİR OLDU,ALEN ÂŞİKAR

FEULUN FA ULUN SA ULUN FA UUL
BU BAHRE TEAGARUB DEEY KAB-U KAR

VE MİN HU AYZAN

REFİ'U VE ULA YÜCE VE ULU
SAFİYY VE NAKİYY PÂK,CEYYİD EYU

SABİB-U SUVEYDA YÜREK ORTASI
NEDİR DIHK-U GÜLMEK,BUKA AĞLAMAK

ENİN İNLEMEKTİR,ESEF TASALU
GUTUF VE CANİY MEYVE,DANİY YAKIN

ADES MERCİMEK,OLDU HAMİS NOHUT
ŞA'İR ARPA HEM DUHUN,ERZAN DARU

HECİR-U ZAHİRE GÜNÜN ORTASI
SEMUM İSİ YELDUR,HAMİM İSSİ SU

SEKİNET VAKAR İLE ARAMİDUR
ME'AD AHİRETDUR,HEVA ARZU

FERES AT,HARES BEKÇİLER
TEHASSÜR TECESSÜR GİBİ CÜSN- CU

BİHAR-U ME'ARİF DE GAVVAS OLAN
OLUR GUK KA-Tİ DUR,DEN TULU

EL BAHR-UR REMEL-ÜL MAKSUR(B5)

ZENCİBEL UÇMAK ŞARABI,SELSEBİL ONDAN PINAR
ESİL İLGUN AĞACIDIR,HAMTIN MİSVAK AĞACI

HEM SEFERCEL AYVA ,TÜFFAH ELMA DIR,RUMMAN NAR
İYTİLA EĞİLMEKTİR.İMTİLA DOLMAKTIR

MÜSTAHİFÜ VE MÜSTEFİZ FEVZ EDEN Bİ KARAR
MUHSİN İYİLİK EDİCİ,MUHMİT TEVAZÜ EDİCİ

İBTİLA DIR SINAMAK,HEM İMTİHAN VE İHTİYAR
FAİLATUN FAİLATUNFAİLUN BAHR-İ REMEL VEZNİ BUDUR BU LUĞATI EZBER ET,KIL YADİKAR.

VE MİN HU AYZAN 1
MUS-U TAKAT MİRRA KUVVET,EZRA ARKA,CENBİ YAN
NAHBU HACET,ADNÜ İKAMET,MERKEZ-Ü VE HAAYİZ-İ MEKAN

VAHİY İŞARET,HEM RİSALET,VAHİY İLHAM EYLEMEK
MUMTERİ ŞEK EDİCİDİR.MİRYE ŞEK,ZAN KÜMAN

RUHU CEBRAİLVE İSA,RUHU BİRDÜR.LÜ MELEK
RUH-U HAKKIN,EMRİ HÜKMÜ,RUHU KUR'AN RUHU CAN

EM HASİBTÜM SANDINIZ MI? HASBUHU PESDÜR ANA
HAYSÜMA HER FENDE MEHMA HERNE,İZ MA HER GAÇAN

SİLKİ İPLİK,SELKÜ KOYMAK,SELHU İHRACEYLEMEK
ADDI ISIRMAK,ASRI SIKMAK,ASRİ İKİNDİ,HEM ZAMAN.

VE MİNHU AYZAN

LİYNE HURMA AĞACI,GINVAN-UN ANIN SALKIMLARI
CİNNEH PERİ,VAHİDİ CİNNİ,VE CİNDER BİRİ

HABBE DANE,CENNE KALKAN,CANA SEVB DUR
HUFYE GİZLİ,HIYFEH KORKU,MRTEFİK RAHAT YERİ

H'AL SİRKE,DİBSEN PEKMEZ,HAMIR MA'SAHBA KIZIL
HAMİD EKŞİ,HULUV TATLU,ŞEHD BALDUR,NAHİL İRU

ETTENADİ ÇAĞIRMAK,RAB'i MENZİLDAR KONAK
ZA'N GÖÇMEK ADVEYLEMEK,HAYİL ASKER DÜR CERİ

ŞAK YARMAK,DAK DÖKMEK,HEZZED BER ETMEK KATİ
RİK BEN DE,RAKKA YAZI YAZILAN YUFKA DERİ

RABVE YÜKSEK YER SEMAKUK,KUVVE RUZEN,KASR-I KÖŞK
CASİMİY-U VE HAMİDUN,MEVATİ ÖLÜLER,HAY DİRİ

HALK İÇİN DE BUNDAN ARTIK,AYIP OLUR MU BİR KİŞİ
KENDİ AYIBI VARİKEN,ZİKREDER AYIB-I DİĞERİ

VE MİN HU AYZAN

VUS -U TAKATİMİZE KUVVET,EZRA ARKA,CENBİ YAN
NAHBU HACET,ADNİ İKAMET,HAYYİZ MEKAN

VAHİY İŞARET HEM RİSALET,VAHİY İLHAM EYLEMEK
MUMTERİ ŞEK İDİCİDİR.MİRYE ŞEK ZAN GÜMAN

RUH CEBRAİL-U VE İSA BİR TÜRLÜ MELEK
RUH-U HAKKIN EMRİ HÜKMÜ KURAN RUH-U CAN

EM HASİBTÜM SANDINIZ MI?,HASBUHU PESDİR ANA
HAYSÜMA HER VAKİT DE,MEHMA HER NE,İZ MA HER GAÇAN

SİLKİ İYİLİK,SELKU KOYMAK,SELCH İHRAC EYLEMEK
ADDU ISIRMAK,ASRI SIKMAK,ASIR IKINDI HEM ZAMAN

EL BAHR-URREML-UL MAHZUF

CHULD CENNET HEM DEVAMU,VE HEM SAGA
HUN'un ZİLLET,HURLUKBELVA BELA

REVHU RAHAT,REVHI RAHMET,BAL-U HAL
NADCİ PİŞMEK,HEM YEMİŞ BULMAK KEMAL

HÜZÜN GAYGU,DAĞNU VE GIL,HIKD-U KİN
CDBU KITLIK,HATBU VE CİZLIK,HARS EKİN

IHN YÜK,MENFUŞ ATILMIŞ,LEVN RENK
VAGIR AĞIR YÜK,ISIR AĞIRLIK,IDIL DENK

EYİMM ERSİZ,AVRET VE AVRETSİZ ER
CEMİNE DİRLER EYAMİ EY YÜSER

İTİDA HADDEN TECAVÜZ EYLEMEK
FEKK AYIRMAK,DEKK DÜPEDÜZ EYLEMEK

HEMZ SIĞMAK,ĞAMZ GÖZ KIPMAKTIR
SELB SOYMAK,NEHEB HEM KAPMAKDUR

ŞİL ARSLAN YAVRUSU,HINZIR CHUK
GIRD MAYMUN,KELB SEĞDİR,CİRVA ENUK

IRB HACET,BEHLE LANET,SALB SACHAT
CEDD ULULUK,CDDÜ MİLKU,VE CEDD BACHT

FAİLATUN FAİLATUN,FAİLUN
NUHYE VE LÜBB AKIL VE ELBAB VE NUHUY DİR UKUL(AKILLAR)

EL BAHR-UL MUNSERICH-UL MATVİY-ÜL MEKŞUF

KISTU VE SEVA DOĞRULUK,MERSAD VE MİRSAD YOL
SIBĞ-U BOYA,HEM KATIK,DAR-U SERA,EBDİ KUL

DÂ'İB VE KÂNIT,MUTİ FATIN-Ü VE FARİH ZEKİ
NUHEB VE LÜB VE ELBAB VE NUHEY DİR UKUL

ŞEDDÜ VE VESAK OLDU BEN DE MEVSİG VE MİSAG-U AHİD
SİLSİLE-İ ZENCİR DİR,UKAD DÜĞÜM,CÜLLÜ ÇUL

TAVD VE ALEM DAĞ DUR.SAHRA BÜYÜK TAŞ DUR.
ŞİİD KİREÇ,SUBRA ÇEC,NUGRA GÜMÜŞ,FELS PUL

ŞEYKE DİKEN,HEM SİLAH.SERD ZİRİ'E İŞLEMEK
YÜK DEVE-İ RAHİLE,ŞAKİLE ÜSLUB YOL

ÜTLU OKU,İ'Tİ GEL,HATİ GÖTÜR,SİR YÜRÜ
N'ME NEHOŞ,RUBBE AZ,B'İSE YAVUZ,TILKE OL

MUFTEİLUN FAİLUN MUNSERİH,
FURSATI FEVT EYLEME İLMİNLE AMİL OL.

VE MİNHU EYZA

ĞULB GALIN BAHÇELER,DULB AĞACIDIR ÇINAR
RAVHA DRAHTİ AZİM,RAVZA-İ HAMEN MURİGZAR

REFDÜ VE ATA VERGİDİR,METN-U VE META ARKADIR
SİTRU VE ĞATA ORTADIR.RABTA VE CİLBABI ÇAR(YÜZ ÖRTÜSÜ)

HAFİD OĞUL OĞLU DUR.ICHVE GARINDAŞLAR.
CİYDİ BOYUN,HAME BAŞ,ÂNE GASIK,HEM ZEHAR.

YA'BUSU YÜZ BURUŞTURUR.YEBĞUDU BAŞDİRETİR
YERHEGU KABLAR DİMEKTİR.YEBTIŞU MUHKEM TUTAR

CUN-DU KETİBE ÇERİ(ASKER)FULK VE SEFİNE GEMİ
BAĞLU KATIR.GITTU KEDİ,SA'İME SALMA DAVAR

EL BAHR-UL HAFİF-UL CHIBEN

RAHTU KAVMU VE KABİLE UDDE(HAZIR MUHEYYA)BIRAK
Ş'AB ULU KABİLE,ŞUBE BUDAK

CAR KOMŞU,RAGİYBDİR GÖZCÜ
HEM HALİTU VE ŞERİKTİR ORTAK

CESEDÜ VE CİRMU VE CÜSSE BEDEN
ÜZÜN VE MİSMA VE SIMACH KULAK

TULYESİNE ÖNÜ,VE LIHYE SAKAL
MİLAFE KEPCEGASA VE KASE ÇANAK

İSTİKANET HUDU AŞ EĞMEK.
İBTİĞA İSTEMEKFEŞEL KORKAK

HINTA VE BÜRRU VE FÜM BUĞDAYDIR.
DAHİ MAHSAD ENİZDİR AAB OTLAK

DABBE YERDE YÜRÜYÜCÜ HAYVAN
BEHME SAHLE KUZU VE CEDİ OĞLAK

TUHMETİ İMTİLA MUDAME SÜCİSİNE
DAHİ NUASÜ İMZİĞANMAK(UYUKLAMAK)

EYYU HANGİ DEMEKTİR.EYNE GANİ(NEREDE)
İNNE TAHKİK,HEM İNNEME ANCAK

EDACİ KARA GÖZLÜ YAZNIŞLAR
AHDEBİ BÜĞRÜ,ARACİ AKSAK

FAİLATUN MUFAİLUN FAİLANU
BU NE BAHRİ HAFİFDİR HELE BAK

VE MİNHU AYZAN

İLTİMAS İSTEMEK VATAR HACET
İHTİLAF VEFTRA EZA ZAHMET

RAKSU İRKASI TERS DÖNDÜRMEK
BASU VE İRSAL NESNE GÖNDERMEK

BED-U BİDATYENİ İŞŞE DİRLER
CEZVE VEL MEKİR REMAD CHAKİSTER

İKTİBAS İLDEN ATEŞ ALMAKTIR
HAVUZ SUYA VE SÖZE DALMAKTIR

DİYME YAĞMUR DİYEM ANIN CEMİ
ŞEYME HUYDUR ŞİYEM BUNUN CEMİ

NEDİMEKTİR ALİMTÜBEN BİLDİM
NE LÜĞATDUR VEEDTÜ BEN BULDUM

ENBİ-UNİ BANA HABER VERİNİZ
NE DEMEK OLA MÜNFERİD YALINIZ

MUKTASİT MUSTAKİM DOĞRUDUR
MUSTERİG LUSUS VE SARİG EĞRİDUR

MUKŞAİR TİTREYÜP KILI ÜRPEREN
MÜŞMEİZ SIKLIAN DAHİ ÜRKEN

 
Kurban
Beiträge: 511
Registriert am: 19.08.2010

zuletzt bearbeitet 24.02.2015 | Top

   

54 FARZ NELERDİR?
Hamidullah kimdir?

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank! .adobbreit { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; }.nadmsg { background-color: #DFF6EC; border:1px solid #46d6fa !important;}.adsseite { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; } }
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen