11.İmam-ı Muhammed Mehdi (r.a)

#1 von Kurban , 26.04.2014 11:54

İmam-ı Muhammed Mehdi (r.a)
On ikinci İmam Hz. Mehdi (a.s), hicretin 255. (M. 867) yılı Cuma gecesi tan yeri ağarırken “Samerra” şehrinde dünyaya gözünü açmıştır.[1]
Babası, İmam Hasan Askeri (a.s)’dır; annesi de Hz. İsa’nın havarisi Şum’un’un neslinden olan Rum Kayseri’nin oğlu Yuşa’nın değerli kızı “Saykal” ve “Susen” adlarıyla da anılan “Nergis” hatundur. Hz. Mehdi (a.s)’ın en meşhur lakapları “Mehdi”, “Kâim”, “Hüccet” ve “Bakıyyetullah”tır
Adı: Muhammed
Lakapları: Mehdi-yi Mev’ud, İmam-ı Asr, Sahib’uz-Zeman, Bakıyyetullah, Kâim, Hüccet, Halef-i Salih, Eba Salih
Künyesi: Ebu’l-Kasım.
Baba-Ana: İmam Hasan Askeri (a.s); Nergis hatun.
Doğumu: Hicretin 255. (M. 867) veya 256. yılı, Şaban ayının 15. günü Samerra’da dünyaya gözünü açtı.

Özel Naipleri: Gaybet-i Suğra dönemindeki dört özel naipleri:
1) Ebu Amr Osman b. Said-i Amiri.
2) Ebu Cafer Muhammed b. Osman b. Said-i Amiri.
3) Ebu’l- Kasım Hüseyn b. Ruh Nevbahti.
4) Ebu’l Hasan Ali b. Muhammed Semuri.
Zuhur Alametleri:
a) Bütün dünyada ve İslam toplumlarında; zulüm, kötülük, fesat, günah, ve dinsizliğin yayılması.
b) Sufyani’nin ortaya çıkışı ve yerin yarılarak Sufyani’nin ordusunu içine alması.
c) Seyyid Hasani’nin ortaya çıkışı.
d) Yüksek ses
e) Hz. İsa Mesih’in gökten inişi ve Hz. Mehdi (a.s)’ın arkasında namaz kılması.
Yaşam Dönemi:
1) Babasının kefaleti altında gizli bir şekilde yaşadığı beş yıllık dönem.
2) İmam Hasan-ı Askeri’nin (a.s) şahadetinden sonra, hicri 260 yılından 329 yılına kadar 69 (veya 70) yıl süren “Gaybet-i Suğra” dönemi.
3) Hicretin 329. yılından başlayıp Hz. Mehdi’nin (a.s) zuhuruna kadar devam edecek olan “Gaybet-u Kubra” dönemi.
4) Zuhur ve evrensel hükümet dönemi. Bu dönemde 40 yıl doğu ve batıya hükümet edecektir.

 
Kurban
Beiträge: 527
Registriert am: 19.08.2010


   

12.[b]Eşşeyh Hasan-ı Basri (k.s)
10.İmam-ı Hasan-ül Askeri (r.a)

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen