5.[b]İmam-ı Caferi Sadık (r.a)[/b]

#1 von Kurban , 26.04.2014 11:32

İmam-ı Caferi Sadık (r.a)
İslâm âlimlerinin gözbebeklerinden olup, Seyyid ve On iki İmam’ın altıncısıdır. İmam-ı Ali Kerremullahü vechehü Hazretleri’nin torununun torunu olup, Seyyid yani nebiler nebisinin zürriyeti, Esbab-ı Kiramı görmekle şereflenen tabiin devrinin yükseklerinden olup Hicri 83 (M. 702) senesinde 19 Nisan Çarşamba, Rebi-ul Evvel ayının on yedisinde Pazartesi günü Medine-i Münevvere’de doğdu. Silsile-i Aliyye’nin dördüncüsüdür. Künyesi: “Ebu Abdullah”tır. “Tahir”, “Fadıl” gibi birçok lakabı vardır. En meşhuru “Sadık”tır. Babası İmam- Muhammed Bakır Radıyallahu anh Hazretleri, onun babası İmam-ı Zeynel Abidin Radıyallahu anh Hazretleri, onun babası İmam-ı Hüseyin Radıyallahu anh Hazretleri ve onun da babası İmam-ı Ali Kerremullahü vechehü Hazretleri’dir. Annesi Ümmü Ferve’dir. Annesinin babası Kasım, onun babası Muhammed ve onun babası da Ebubekir Sıddık Radıyallahu anh Hazretleri’dir.
Adı: Cafer.
Lakapları: Sadık
Künyesi: Ebu Abdullah
Babası ve Annesi: İmam Muhammed Bakır (a.s), Kasım b. Muhammed b. Ebubekir’in kızı Ümmü Ferve.
Doğumu: Hicretin 83. yılı, Rebi’ul-Evvel ayının 17′sinde Medine’de dünyaya geldi.

Döneminin Halifeleri: Yezid b. Abdulmelik (9. Emevi halifesi), Saffah (Abbasî halifelerinin evveli) ve Mansur Devanikî.
İmamet Süresi: 34 yıl (114-148)
Şahadeti: Hicretin 148. yılı, Şevval ayının 25′inde, 65 yaşında Mansur Devaniki’nin emriyle zehirlenerek Medine’de şahadete erişti.
Mezarı: Medine-Baki Mezarlığı.
Yaşam Dönemi:
1) İmametten önceki dönem, 41 yıl (83-114).
2) İmamet dönemi, 34 yıl (114-148).
Bu dönem Şiiliğin yaygınlaştığı bir dönemdir. İmam Sadık (a.s) Beniümeyye’yle Biniabbas’ın savaşmasından ortaya çıkan fırsattan yararlanarak geniş bir şekilde ilim havzaları teşkil etti, dört bin öğrenci yetiştirdi ve ilahî maarifi ihya ile mektebin istikrarını sağlamış oldu.
Çocukları:
İsmail
Abdullah
Ümmü Ferve. Bu üçünün annesi İmam Zeyn’ul-Abidin (a.s)’ın oğlu Hüseyin’in kızı Fatıma idi.
İmam Musa Kazım
İshak
Muhammed. Bunların annesi de Ümmü Veled idi.
Abbas
Ali
Esma
Fatıma. Bunlar da bir anneden dünyaya gelmişlerdir.

 
Kurban
Beiträge: 502
Registriert am: 19.08.2010

zuletzt bearbeitet 26.04.2014 | Top

   

6.[b]Künyesi: Ebu’l-Hasan, Ebu İbrahim. Ana-Baba: İmam Sadık (a.s), Hamide.
4.İmam-ı Muhammed Bakır (r.a)

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank! .adobbreit { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; }.nadmsg { background-color: #DFF6EC; border:1px solid #46d6fa !important;}.adsseite { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; } }
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen