Bir Dua Örnegi

#1 von S.Alkaya ( Gast ) , 14.08.2012 12:57

Bir Dua Örneği;


Ey hiçbir şeye benzemeyen Padişah! Ey hareket ve durmaktan münezzeh ilah! Zâtın, cihetten ve taraftan beridir.Sıfatın, noksanlıktan beridir.Ebrarın nefislerini günah eserlerinden temizleyen sensin.Zikredenlerin kalbleri ancak zikrin ile sükûnet bulur.Ariflerin sineleri, senin ma’rifetin ile genişler.

İlahi! Senin aşkının ateşi ile yanmış kalbler hürmetine:

Muhabbet kadehinden içerek, müşahede-i cemalin buru ile aydınlanan kalbler hürmetine:

Geceleri gaflet uykusunda olmayıp,seher vaktinde zikreden iştiyaklı kalbler hürmetine;

Bu dalalet vadisinde, ahir zaman fitnesinden bizi koru! Cehalet zulmetinden nefsin ve şeytanın saptırmasından bizi muhafaza eyle! İnayetini bize arkadaş eyle! Sana kavuşturan ameli bize bildir! Bizim isyanımızdan sana asla ziyan gelmez.İbadetimizden de fayda gelmez.Sen bunlara muhtaç değilsin.Günahlarımızı afv edip; noksan ibadetimizi kabul eyle.Son nefesimizde imandan ayırma.

Naklonulur ki, Şuayb peygamber Musa aleyhisselamı,koyunlarını gütmek için yardımcı aldı.Asa lazım oldu.Hazret-i Şuayb aleyhisselamın evinde çok asa vardı.Bunların içinde,Adem aleyhisselamın Cennetten getirdiği asa da vardı.Bu asa Adem aleyhisselamdan sonra Peygamberlerden geçip Şuayb aleyhisselama gelmişti.Onu, bereketlenmek için yanında bulundurur ve hürmet ederdi.Kimseye vermezdi.

Musa aleyhisselamı asa alması için eve gönderdiği zaman,Adem aleyhisselamın (Rayide) ismindeki bu asası dile gelip:

Ya Musa,beni al.Ben senin içinim.dedi.

Musa aleyhisselam bu asayı aldı.Şuayb aleyhisselama getirdi.Şuayb aleyhisselam:

Ya musa!Bu asa çok uludur.Hazreti Kelimullah için gelmiştir.Bunu yerine koy, başka al, dedi.

Musa aleyhisselam geri döndü.Onu bırakıp başka asa almak isteyince o asa tekrar dile gelip:

Ya Musa beni al, dedi.

Hazreti Şuayb aleyhisselam yine geri dönderdi.

Bu şekilde 4 defa gitti geldi.En sonunda Musa aleyhisselam dedi ki:

Bu asa der ki:Ya Musa ben senin içinim.Beni al.

Şuayb aleyhisselam hayret etti.Bilmiyordu ki, Kelimullah koyunlarını gütmeye memur ettiği bu kimsedir.

Hak Teala bir melek gönderdi.O melek asayı yere sapladı.Dört parmak içeri girdi.Melek:Hanginiz bunu yerden çıkarırsa, asa onundur.O alsın, dedi.

Şuayb aleyhisselam bütün kuvvetiyle çıkarmak istediyse de çıkaramadı.Musa aleyhisselam kolayca çıkardı.

O zaman Musa aleyhisselamın Kelimullah olduğunu anladı.
Bu kıssada iki hisse vardır.
Birincisi:Asa,Musa aleyhisselama Ben senin içinim dedi.Şuayb aleyhisselam bu hali bilmediği için bu asayı ona vermek istemedi.Hazret-i Hak Celle ve âLâ hazretleri, Kuran-ı Kerimde:

Siz benim kullarım ve evliyamsınız.Ben sizin rabbinizim.buyurdu.

Şeytan bunu istemedi.Kulları şaşırtmak istedi.

İkincisi:Melek asayı yere sapladı.Şuayb aleyhisselam gibi bir büyük peygamber onu çıkaramadı.

İman ağacını Allahu Teala hazretleri kalbimizin zeminine dikmiş ve inayet suyu ile sulayıp hidayet güneşi ile yetiştirmiş.Kökü yerde,budakları semaya varmış.Böyle bir ağacı yerinden çıkarmaya şeytanın gücü yetmez.

İlahi! Ona bu kuvveti verme ki,iman fidanımızı kalbimizden çıkarmasın.

Tirmizi Ebu Hüreyre’den:

Dert ve belaya uğradığı zaman duasının kabul olmasını isteyen,dert gelmediği zamanda çok dua etsin.

Duayı çok yapınca Allahu tealaya yakınlık peyda olur.Böylece rızai ilahi elde edilir.Sıkıntılı zamanlarda da duayı kabul eder.

Munaacat:

Ey büyük sultan,ey ibadete layık rahman! Rıza-i şerifin,talipleri için büyük devlet.Cemal-i ilahin aşıklar için büyük nimet.İkramlarının haddi yoktur.Nimetlerine nihayet yok.

İşitmek ve görmek diye iki pencere vardır.Bunlarla hikmetinin sırları müşahede edilir.

İki ışık kaynağı vardır.Ay ve Güneş.Bunlarla kudret ve azametin belli olur.İlahi! Herkesden yüz çevirip,kalblerini sana bağlayan seçilmişler hürmetine:

Bizi bir an gaflete bırakma.Her adımımızda sana yaklaşmak nasib eyle!

Günahlarımızı,gözümüzün yaşı ile temizle.Kalblerimizi dünya çer çöplerinden kurtarıp ışıklandır.

Gönlümüzü bozuk fikirlerden boşaltıp,ihlas süsü ile zinetlendir.

Kısa aklımıza hakikatleri anlamak nasib eyle.

Kararmış kalblerimize senin aşk ve muhabbetini ihsan eyle.

İlahi! Gerçi çok günahkarız.Fakat dilimiz La ilahe illallah muhammeden rasulullah kelimesini söyler.Kötü işlerimizi bu güzel kelimemiz hürmetine afv eyle.

S.Alkaya

   

Islam da Kölelik Var mi?
Felsefe Nedir/Felsefenin Tanimi?

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank! .adobbreit { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; }.nadmsg { background-color: #DFF6EC; border:1px solid #46d6fa !important;}.adsseite { background-color: #DFF6EC;background-image: url("http://img.homepagemodules.de/s2/dynimg/gradient-w_5-h_199-top_CFF5DC-bottom_DFF6EC.png");background-repeat: repeat-x; } }
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen