MÜNAFIKLARIN 50 ALAMETİ(özet)

#1 von muderrisim@muderrisim.com ( Gast ) , 23.08.2011 01:08

muderrisim@muderrisim.com

Size gönderilen e-posta:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MÜNAFIKLARIN 50 ALAMETİ(özet)
Şayet nifak ve münafıkların zikredildiği ayetleri iyi düşünürsek, şu
meseleleri bulacağız:
1-Allah, münafıkların kendileriyle düşmanlık ve mücadeleye, dine iyilikten
uzak bir şekilde düşmanlık etmelerinin önünde durmaya daha layık
olduklarına ikaz etmektedir .(Munafikun 4)
2-Şüphesiz onlar, toplumlarda büyük fesat çıkarır, yeryüzünde kötülük
ederek bozgunculuk yaparlar, hak ehline hesap verme-den ve ceza görmeden
dinde yiyicilik yaparlar . (Bakara 12)
MUNAFIKLARIN SIFATLARI
01-Müslümanları Bırakıp Müşriklere Yardım Etmek: (Haşir 11)
02-Müminlere Değil de Kafirlere Dostluk:Nisa 138-139)
03-İnsanlar Tarafından Konulmuş Kanunlarla Hükmederler.(Nisa 60-61)
04-Allah, Rasulü ve Müminler ile Alay Etmek.(Bakara 14-15)
05-Müminlerin Musibetine Sevinmeleri ve Zaferlerinden Dolayı
Üzülmeleri.(Al-i İmran 120)
06-Kötülüğü Emreder ve İyiliği Yasaklarlar.(Tevbe 67)
07-Müminlerin Namuslarını Lekelemek.(Nur 11)
08-Küfür Merkezleri İnşa Etmek, Allah Yolundan Alıkoymak ve Müslümanları
Bölmek.( Tevbe 107)
Allah Azze ve Celle, bu mescidin şu dört sebeple yapıldığını haber veriyor;
a-Başkalarına zarar vermek
b-Allah’ı küfür, İslam ehline övünmek. Zira onlar onu kurmakla nifak ehlini
güçlendirmek istiyorlardı.
c-Müminlerin arasını ayırmak. Zira onlar Kuba mescidine gelmemek,
Müslümanların cemaatini azaltmak, ihtilafa düşürmek ve ülfeti yok etmek
istiyorlardı.
d-Allah ve Rasulüne harp edecekler için pusu hazırlamak.”
09-Düşman Hesabına Casusluk.(Al-i İmran 118)
10-Yalan Haberler Yaymak.(Ahzab 60)
11-Zelil, Korkak ve Zayıf Olmalarına Rağmen Müminlere Karşı Kuvvet İzhar
Ederler.(Münafıkun
12-İki Yüzlüdürler.(Bakara 14)
13-Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e Söz ve Fiil İle Eziyet
Etmek.(Tevbe 61)
14-Yalan.(Münafıkun 1) (Mücadele 14-18)
15-Hıyanet.(Enfal 27)
16-Vaadi ve Ahdi Bozmak.(Tevbe 75-77
17-Cimrilik.( Tevbe 67) (Tevbe 54) (Tevbe 55)
18-Gösteriş (Riya).(Nisa 142)
20-Cihadı Veya Bunu Arzu Etmeyi Terk Etmek.(Fetih 16)
21-Büyüklenmek (Kibir).(Münafikun 5)
22-Konuşmalarında Küfrü İzhar Etmeleri Veya Ona Koşuştur-maları.(Bakara
8-10) (Tevbe 74)
23-Hasımlaşmada Ahlaksızlık Yapmak:
24-Kendileri Kafir Olduğu Gibi Müslümanların da Kafir Olmalarını
İsterler.(Nisa 89)
25-Günahların Ardından Solumak:
26-Tövbeyi Ertelemek:
27-Ölümden Sonra Dirilişten Şüphe Etmek:
28-Allah’ın Bağışlayıcılığı İle Aldanmak:
29-Bazı İşlerde Kâfirlere İtaat Etmek.(Muhammed 25-28)
30-Allah’ın Yardımına Güvenmemeleri
31-Allah’ı Hükmünde İtham Etmeleri:
32-Karşı Oldukları Halde Hakkı Dinler ve İcabet Eder Gibi Görünürler.(Enfal
20-23)
33-Düşünmezler ve Günahlardan Tevbe Etmezler.(Tevbe 124)
34-Misak Verdikten Sonra Allah’ın Ahdini Bozarlar. (Ra’d 25)
35-Allah’ın Riayet Edilmesini Emrettiği Şeyleri Terk Ederler.(Ra’d 25)
36-Ensar’a Buğz Etmek. (Münafikun 2)
37-Allah’ın Yolundan Alıkoymak. (Münafikun 2)
38-Hevalarına (Arzularına) Tabi Olurlar.(Muhammed 16)
39-Yapmadıkları Şeylerle Övülmeyi İsterler.( Al-i İmran 188)
40-Müminlere Kötülük Çemberi Kurmak.(Nisa 141)
41-Dinde Şüphe Etmek.(Bakara 10)(Hac 11)
42-Cuma Namazını Üç Kere Terk Etmek.(Buhari. Beyhaki
43-Onlarda Güzel Gidişat Ve Dinde Anlayış Bir Araya Gelmez.(Tirmizi)
44-Ali Bin Ebi Talib’e Buğz Etmek.(Müslim)
45-Ahlaksız Konuşmak. (Tirmizi)
46-Konuşmada Derinleşmek(Tirmizi)
47-Müzik(Hadis kitaplari)
48-Ezanı İşittikten Sonra Zaruret Olmadan Mescitten Çıkmak.(Taberani)
49-Kadının Mazeretsiz Olarak Ayrılmayı veya Boşanmayı İste-mesi. (Tirmizi

muderrisim@muderrisim.com

   

Kiyas Ve Ictihad üzerine
Allah Dostlari üzerine....

Anfragen und Anregungen bitte direkt an tiav@hotmail.de adressieren. Vielen Dank!
Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen